בוררות עסקית

חוזים ועסקים

משרדינו מעניק ייעוץ משפטי בתחומי המסחר ומתן השירותים, הן לחברות בישראל והן לחברות זרות המבקשות לקיים עסקים עם חברות בישראל.