מינוי בורר

בוררות מהווה למעשה סוג של שפיטה פרטית. בורר בהליך הבוררות הוא המקבילה של "רופא פרטי". מכאן שמינוי בורר מקצועי קריטי להצלחת הליך הבוררות, הבורר אחראי לנהל את הבוררות. לכן, שליטתו והתמחותו בדיני בוררות קריטית ולא רק במשפט העסקי ובעולם הנדל"ן. בורר, המנהל באופן לקוי את הבוררות, עלול להביא לפסלות פסק דינו וזה לא נעים.
בורר אינו צריך לחקות את בית המשפט. בורר, המיישם נכון את השחרור מסדרי הדין הכובלים בבית המשפט עשוי לסייע לצדדים לפתור את הסכסוך הרבה קודם להכרעתו בבית משפט, או בבוררות המתנהלת בפרוצדורה דומה לזו של בית משפט. בורר רענן, יצירתי וחדשנתי יביא עמו גישה עדיפה במבחן עלות/תועלת להליך ולכל השותפים בו. זה לדעתי האתגר החדש בבוררות 2020.
בורר מקצועי מוביל את הבוררות בהחלטותיו. בוררות חדשנית מחייבת תעוזה שיפוטית, כך לדוגמה, בוררות מומחים בשניים המתנהלת בסכסוכי בניה ונדל"ן בפני עורך דין סטי ומהנדס בכיר בסכסוכי בניה ונדל"ן; סכסוכי אחים וסכסוכי שותפים המחייבים העמקה בהיבטים חשבונאיים יוכרעו ביתר יעילות בבוררות מומחים בפני בורר, עו"ד סטי ובורר רו"ח מוביל ועוד. נוסף לכך, "בוררות מגשרת" מאפשרת שילוב מקביל בין הליכי גישור ובוררות על ידי בורר ומגשר שונים; דרך חדשנית אחרת הנה בוררות מבוססת מתכונת last Offer Arbitration או בוררות דיגיטלית VC המאפשרת ניהול ON Line של ישיבות בוררות בוידאו קונפרנס. המשמעות, פשוטה: שעה נטו של ישיבה וחזרה לעבודה, במקום חצי יום עבודה המתבזבז לשווא בהתייצבות לדיון בבית משפט עד החזרה ממנו לשגרה – זהו אחד הכלים במאצעותו בורר יכול לייעל את ההליכים.
כתבי מינוי בורר להלן מאפשרים בחירה של מסלול הבוררות הרצוי (פסק סופי, ערעור בזכות בפני בורר, או ערעור ברשות בית משפט) ומינוי בורר בפועל בחתימת הצדדים. בכל אחד מהם מתאפשר גם ניהול בוררות דיגיטלית VC .
למותר לציין כי אם וככל שישנן שאלות בסוגיית מינוי בורר ראוי לבררן קודם לחתימת כתב המינוי. אין באמור באתר ובנוסח כתבי המינוי כדי להוות המלצה, ייעוץ משפטי, או ייעוץ מכל סוג שהוא אחר ואין בו כדי להטיל אחריות כלשהי על בעלי האתר.

בברכת לנצח את הסכסוך!

בוררות זה לא חיקוי של בית משפט דווקא | עו"ד רונן סטי

דברו איתנו

054-2603000