ארכיון

בוררות עסקית

בוררות הנה הליך שיפוטי פרטי לפתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט. הליך זה הוסדר בחוק הבוררות, התשכ"ח – 1968. בשונה מההליך המתנהל בבית המשפט קיימת לצדדים שליטה רבה. הצדדים יכולים לבחור את הבורר הרצוי להם, הליך הבוררות פטור מסדרי דיון נוקשים ובדרך כלל מסתיים תוך קצרה בהרבה בהשוואה לניהולו של אותו סכסוך בבית המשפט. בסיומו ניתן פסק בוררות אשר ניתן לאישור כפסק דין בהתאם להוראות חוק הבוררות. כפועל יוצא, עשויים הצדדים גם לחסוך הוצאות רבות ולחזור לענייניהם תוך תקופה קצרה.

במטרה ליהנות מיתרונותיו של הליך הבוררות על הצדדים להתקשר בהסכם בוררות בכתב באמצעותו יסכימו כי יישבו את הסכסוך בהליך זה. דרישה זו ניתנת ליישום גם בעת בא פרץ סכסוך ולא צריך להמתין לשלב בו מוגשים כתבי הטענות בבית המשפט.

בוררות הנה הליך שיפוטי פרטי לפתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט. הליך זה הוסדר בחוק הבוררות, התשכ"ח – 1968. בשונה מההליך המתנהל בבית המשפט קיימת לצדדים שליטה רבה. הצדדים יכולים לבחור את הבורר הרצוי להם, הליך הבוררות פטור מסדרי דיון נוקשים ובדרך כלל מסתיים תוך קצרה בהרבה בהשוואה לניהולו של אותו סכסוך בבית המשפט. בסיומו ניתן פסק בוררות אשר ניתן לאישור כפסק דין בהתאם להוראות חוק הבוררות. כפועל יוצא, עשויים הצדדים גם לחסוך הוצאות רבות ולחזור לענייניהם תוך תקופה קצרה.

במטרה ליהנות מיתרונותיו של הליך הבוררות על הצדדים להתקשר בהסכם בוררות בכתב באמצעותו יסכימו כי יישבו את הסכסוך בהליך זה. דרישה זו ניתנת ליישום גם בעת בא פרץ סכסוך ולא צריך להמתין לשלב בו מוגשים כתבי הטענות בבית המשפט. ישנם רבים הכוללים כבר בהסכם ההתקשרות ביניהם סעיף הקובע כי במידה ויתגלע סכסוך כלשהו ביניהם, הוא יוכרע בהליך בוררות. הסכמה זו מהווה הסכם בוררות לכל דבר ועניין.

הליך הבוררות בישראל הנו מן המתקדמים בעולם מאחר והוא מאפשר ניהול הליך בוררות הכולל ערכאת ערעור הסכמית. צדדים המעוניינים בשילוב ערכאת הערעור חייבים להסדר זאת כבר בהסכם הבוררות. תיקון זה הושג בהמשך ליוזמה אותה הוביל עו"ד רונן סטי במשך 4 שנים עד לאישורה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת ביום 12.11.08. זו הבוררות החדשה בישראל שכן בדומה למקובל בבית המשפט מעוניינים צדדים בסכסוכים מורכבים לשמר אפשרות של ערעור למקרה שנפלה טעות של ממש בפסק הבוררות. גם הבוררים הנם בשר ודם.

משרדנו המרכז את עיקר פעילותו בתחום הבוררות עוסק, בין היתר, בעריכת הסכמי בוררות פס"ח (פתרון סכסוך חכם) על מנת לסייע לצדדים ובאי כוחם בסמוך לפריצת הסכסוך להתקשר בהסכם בוררות המתאם ככל הניתן לאופי הסכסוך ועמדות הצדדים. לאחר מכן מתנהל הליך זה במשרדנו עד לסיומו בפסק בוררות.

מסלולי בוררות        מכיל 7 דפים
הסכמי בוררות        מכיל 3 דפים
סעיפי בוררות בהסכמים המציעים יישוב סכסוכים בדרך של בוררות        מכיל 3 דפים
כללי הגישור        מכיל 3 דפים
ייצוג משפטי בהליכי בוררות עסקית, בינ"ל ובענף הבניה        מכיל 1 דפים משרדנו מתמחה בייצוג לקוחות בהליכי בוררות מסחרית, בינ"ל ובענף הבניה. עיון בפסקי הדין הניתנים בבתי המשפט בנוגע להליכי בוררות מלמד עד כמה הבנה מעמיקה בדיני בוררות מכריעה את הכף ולא די בהבנת התחום העסקי, תחום ליקויי הבניה, סכסוך שותפים, הפצה או סוכנות וכיו"ב
קוד סטי לבוררות ויישוב סכסוכים        מכיל עמוד 1
כללי בוררות        מכיל 4 דפים פורמט בקשה לקיום הליך בוררות
חקיקה בבוררות - חוק הבוררות, תשכ"ח-1968        מכיל 11 דפים חוק הבוררות, תשכ"ח-1968
פסיקה וגילוי דעת בבוררות        מכיל 8 דפים
בוררות בוררות בכלל ובוררות בינלאומית בפרט מחייבות התמחות בניהול וייצוג עסקים ואנשי עסקים בהליכי בוררות. לבוררות מסחרית בינלאומית יתרונות רבים בדומה לבוררות אשר מכריעה בסכסוך בין אנשי עסקים בישראל:
ייצוג משפטי בבוררות משרדנו מתמחה בייצוג לקוחות בהליכי בוררות מסחרית, בינ"ל ובענף הבניה. עיון בפסקי הדין הניתנים בבתי המשפט בנוגע להליכי בוררות מלמד עד כמה הבנה מעמיקה בדיני בוררות מכריעה את הכף ולא די בהבנת התחום העסקי, תחום ליקויי הבניה, סכסוך שותפים, הפצה או סוכנות וכיו"ב
בוררות פס"ח על רקע מחקר וניסיון רב שנצבר בנושא, פותח במשרדנו הליך בוררות פס"ח (פתרון סכסוכים חכם). במקום להסתפק בהסכם בוררות סטנדרטי, במתכונת מסטר החוזרת על עצמה, אנו עורכים הסכם בוררות ה"נתפר" לכל מקרה ומקרה בהתאם לנסיבותיו המיוחדות ורצונות הצדדים.
Arbitration in Israel אין תקציר
פתרון כלכלי של סכסוכים עסקיים בבוררות יתרונו הגדול של הליך הבוררות הנו באפשרות של אנשי העסקים ועורכי-דינם לקבוע את הכללים לניהול מוצלח של הליך הבוררות. כללים אלו נחתמים במסמך הקרוי "הסכם בוררות". בוררים מקצועיים יכולים וגם צריכים לנסח יחד עם הצדדים הסכם כזה שיהפוך את ניהול הסכסוך לכלכלי..
התקופה המותרת להגשת התנגדות לאישור פסק בוררות חוץ פסק בוררות הניתן מחוץ לגבולות ישראל נקרא בחוק הבוררות הישראלי "פסק בוררות חוץ". על פסק בוררות חוץ חלים כללים מיוחדים בחוק הבוררות הישראלי. למעשה, חוק הבוררות שלנו מחיל דה פקטו את כללי אמנת ניו יורק להכרה ואכיפה של פסקי בוררות חוץ בכל מה שנוגע לאכיפת פסקי
מסלולי הערעור בבוררות: מה עדיף? מסלולי הערעור בהליך הבוררות אשר הוספו לחוק הבוררות ביום 12.11.08 הפיחו בחיי הליך זה חיים חדשים. הבוררות הפכה להיות למסלול עדיף לפתרון סכסוכים עסקיים על פני הדרך המתנהלת בבתי המשפט. עתה יש לתת את הדעת ולקבוע מי מבין שני מסלולי הערעור שאושרו ייתן מענה טוב

אודות

משרדנו מתמחה בייצוג לקוחות בהליכי בוררות עסקית, בינ"ל ובענף הבניה. עיון בפסקי הדין הניתנים בבתי המשפט בנוגע להליכי בוררות מלמד עד כמה הבנה מעמיקה בדיני בוררות מכריעה את הכף ולא די בהבנת התחום העסקי, תחום ליקויי הבניה, סכסוך שותפים, הפצה או סוכנות וכיו"ב. הדבר נכון גם כאשר מדובר בבוררות בינלאומית בה הבנת כללי בית הדין לבוררות כדוגמת אלה של ה – ICC אשר יצאו במהדורה חדשה בשנת 2012 או של ה – LCIA תכריע את סיכויי התיק, לעיתים במידה גדולה יותר מאשר הדיון בתחום המסחרי בו חלוקות דעות הצדדים.

צור קשר

מאמרים בנושא

עו"ד רונן סטי +פורסם בכלכליסט 19.10.17

עוד

לנצח את הסכסוך מחוץ ובין כתלי בית המשפט

מרצה: עו"ד רונן סטי, רונן סטי ושות' – לחץ להרחבה ל …

עוד

במקרה לא הכנותי מראש

עו"ד אריק שרבי מצ"ב מאמרו של עו"ד אריק שרבי , שפור …

עוד

בוררות הרופאים

עוד

צור קשר