ארכיון

מוקשי סכסוך פוטנציאליים

פתגם ידוע אומר כי "מי שקורא את האותיות הקטנות בחוזה רוכש ידע, ומי שלא – ניסיון". היכרותנו עם השוק, מראה כי

הודעה מוקדמת – פיצויים

אחד מהסכסוכים הנפוצים בעת סיום חוזה הפצה מסחרי, מקומי או בינלאומי, נוגע לשאלה מהו הפיצוי שמגיע למפיץ בגין סיום החוזה

הודעה מוקדמת בחוזה הפצה

אחד ממוקדי הסכסוך הגדולים והנפוצים ביותר במערכת היחסים שבין ספק למפיץ נוגע לתקופת ההודעה המוקדמת ואופן חישוב דמי הודעה מוקדמת.

סוכנות

הסוכן (ׁAGENT) הנו גוף המשמש לרוב כ"זרועו הארוכה", מעין חוליה מקשרת בין הספק או היצרן מחד לבין ציבור הלקוחות מנגד.

זכיינות

הזכיין הוא הגורם הרוכש מהחברה המזכה את הזיכיון, הרכישה מתבצעת בתמורה לתשלום ובהבטחת תמלוגים/עמלות/אחוזים למזכה, בד"כ חברה או שותפות, זאת

סכסוכי הפצה מסחרית

הסכם הפצה עומד בלב מערכת היחסים של יצרן ומפיץ. עסקים רבים בישראל פועלים כזרוע מפיצה של מוצרים מקומיים ובמקרים רבים

הפצה מסחרית

בקרב רבים מאלו המבקשים לתקשר ביחסים עסקיים עולה לא אחת השאלה מהי אפוא ההבחנה בין מפיץ, זכיין וסוכן? ננסה לעמוד בקצרה