סעיפי בוררות

סעיף בוררות במסלול פסק סופי - ללא ערעור
סעיף בוררות במסלול פסק סופי נועד לכל אלה המעוניינים בהחלטה סופית בסכסוך ביניהם. בוררות זו הנה הליך מהיר בהשוואה לכל הליך בבית משפט או בוררות שכוללת ערכאת ערעור.

סעיף בוררות במסלול ערעור בזכות
סעיף בוררות במסלול ערעורבזכות נועד לכל אלה המעוניינים בקיום הליך בוררות הכולל אפשרות ערעור. הערעור נועד לאפשר תיקון טעות יסודית ומהותית שנפלה בפסק הבוררות ונוגעת לגופו של הסכסוך, אם נפלה כזו. לכן, פסק הבוררות מנומק.

סעיף בוררות במסלול ערעור ברשות
סעיף בוררות במסלול ערעור ברשות נועד לכל אלה המעוניינים בקיום הליך בוררות הכולל אפשרות ערעור בבית משפט. חשוב להדגיש כי מסלול זה שמור למקרים קיצוניים מאחר ונדרשת קבלת רשות מבית המשפט להגשת הערעור. בנוסף, מדובר במקרים בהם קיימת בפסק טעות יסודית ביישום הדין

 

דברו איתנו

054-2603000