ייצוג משפטי בבוררות

משרדנו מתמחה בייצוג לקוחות בהליכי בוררות עסקית, בינ"ל ובענף הבניה. עיון בפסקי הדין הניתנים בבתי המשפט בנוגע להליכי בוררות מלמד עד כמה הבנה מעמיקה בדיני בוררות מכריעה את הכף ולא די בהבנת התחום העסקי, תחום ליקויי הבניה, סכסוך שותפים, הפצה או סוכנות וכיו"ב. הדבר נכון גם כאשר מדובר בבוררות בינלאומית בה הבנת כללי בית הדין לבוררות כדוגמת אלה של ה – ICC אשר יצאו במהדורה חדשה בשנת 2012 או של ה – LCIA תכריע את סיכויי התיק, לעיתים במידה גדולה יותר מאשר הדיון בתחום המסחרי בו חלוקות דעות הצדדים.

הבנה בדיני בוררות מכריעה לא פעם את הבוררות עצמה או משפרת עד מאד את סיכויי ההצלחה:

1. ניסוח נכון של הסכם בוררות ויצירת מבנה אפקטיבי של הליך הבוררות;

2. קבלת החלטה בזמן על מידת הפיקוח שתהיה על הבורר באמצעות הליכי ערעור, אם בכלל;

3. טיפול בצירוף או מניעת צירוף צדדים רלבנטיים או שאינם נדרשים להליך הבוררות;

4. חקירת מומחים או מניעת חקירת מומחים תלוי במקרה;

5. ניהול נכון של מעורבות בית המשפט בהליכי בוררות, לדוגמה כאשר יש צורך בטיפול בעדים סרבנים או הוצאת צויים באמצעות בית משפט;

6. הקפדה במועד ובדרך הנכונה על מימוש הזכות להישמע ולהציג ראיות;

7. הסדרת היקף סמכותו של הבורר וכללים לחריגה ממנה;

8. תיקון פסק הבוררות בפני הבורר או בית משפט;

9. ניהול נכון של הליכים לערעור על פסק בורר;

10. אישור או הליכים לביטול פסק הבוררות;

טיפול נכון בסוגיות אלה מכריע לא פעם את הבוררות עצמה ולעומת זאת טיפול לקוי עלול להכריע אותה בתוצאה שאינה רצויה. להרחבה קרא/י להלן.

חיבור סעיף/הסכם בוררות אחראי

נקודת המוצא בייצוג המשפטי היא בניסוח נכון של הסכם הבוררות קודם לתחילת הליך הבוררות: קבלת החלטות בנוגע לזהות הבורר, נימוק פסק הבוררות, סמכות הבורר להכריע בגבלות סמכותו, קביעת סדרי דיון הגורמים להתייעלות בהליך הבוררות מעצבים הליך בוררות חכם, רציני שיש בו כדי לחסוך משמעותיות של עלויות וזמן. אי הקפדה עלולה לגרור עמה הפתעות בלתי נעימות, התארכות הליכים לשווא ומצב בו הליך הבוררות מסתבך ומסבך את מי מהצדדים. כאשר מדובר בבוררות בינלאומית קיימת משמעות מכריעה לבחירת מוסד בוררות בינ"ל מקצועי, קיום הליכים נכונים למינוי בוררים, בחירת מספר הבוררים לתיק בהתחשב בהוצאות המשפטיות, קביעת דין הבוררות ומקום הבוררות המכריע את מערכת בתי המשפט אשר תפקח על הליכי הבוררות בדר"כ ועוד ועוד.

שלב הביניים

שלב הביניים בייצוג צדדים בהליך הבוררות מתחיל עם פתיחת ישיבות הבוררות וכולל טיפול נכון בהשגת מסמכים, בצירוף צדדים רלבנטיים, בהגבלת סמכויות הבורר כאשר הדבר נדרש ולעיתים יכולת הסתייעות בבית המשפט כזרוע מסייעת לקידום הבוררות, לדוגמה כאשר נדרש לזמן עד סרבן, או כאשר מעוניין הלקוח בקבלת סעדים זמניים כעיקול וצווי מניעה שאינם רק בין הצדדים. חוסר ידיעה או הבנה לקויה של דיני הבוררות יכולה במקרה מסוימים להביא לקיפוח זכויות הלקוח לחקור עדים מומחים, למנות עד מומחה מטעמו, לקבל מסמכים מצדדים שלישיים ועוד. כאשר מדובר בבוררות בינלאומית הרי שההפתעות יכולות להיות אף קשות יותר כדוגמת מצב בו היה סמוך ובטוח הלקוח כי באמצעות חקירה נגדית הוא ירסק את עמדת הצד שכנגד ורק ברגע המכריע הוא למד כי לפי כללי הבוררות החלים באותו בית דין לבוררות ברירת המחדל הנה קבלת פסק בוררות המכריע על יסוד המסמכים ואין אפשרות לחקירה, אלא אם כן הודיע על כך במפורש ובמועד. במקרים אחרים אי העלאת טענה במועד נחסמת למרותש היא רלבנטית לדיון וכך גם ביחס לצירוף צדדים או תיקים לדיון מאוחד.

טיפול בפסק הבוררות

השלב האחרון נוגע לטיפול בפסק הבוררות: לעיתים מעונין הלקוח באישור פסק הבוררות כפי שהוא, לעיתים נדרש תיקונו – דבר המתאפשר אף בפני הבורר בנסיבות מסוימות ולעיתים מתבקשים את תיקונו ואף את ביטולו בבית המשפט. בעידן בו תוקן חוק הבוררות והוא כולל אפשרות ערעור הסכמית הרי שקיימת חשיבות מכרעת להגשת הבקשה המתאימה לבית המשפט המתאים עם הנימוקים הרלבנטיים במועד. כך למשל, הגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט במקרים בהם הדבר מותר מאפשרת לכלול גם בקשה לביטול פסק הבורר לפי סעיף 29ב ואילו הגשת בקשה לביטול פסק בוררות הנתון לערעור בפני בורר לפי סעיף 21א טרם הכרעתו הסופית תהא מוקדמת מדי ותידחה. במקרים רבים צדדים מבקשים ביטול של פסק הבוררות אך כוללים בכתב הטענות טענות ערעוריות אשר נדחות אחת אחר השניה על הסף. כל אלה מחייבים יישום נכון של דיני הבוררות.

בבוררות בינלאומית קיימת חשיבות לייצוג משפטי של הלקוח תוך הסתמכות על אמנת ניו יורק להכרעה ואכיפה של פסקי בוררות חוץ. במקרים של בוררות בינלאומית הדרך לאישור פסק הבוררות במדינות רבות שונה מן הדין המקומי ומחייבת את יישום הוראות האמנה. רק באחרונה ניתן בבית המשפט העליון בישראל פסק דין מקיף אשר קבע את לוח הזמנים ביחס להגשת התנגדות לאישורו של פסק בוררות שניתן מחוץ לישראל בבחינת תקדים חשוב. פסק דין חשוב אחר הרחיב את האפשרויות לעיכוב הליכי הבוררות וניהול הסכסוך בבתי המשפט במקום בהליך הבוררות בבחינת תקדים ישראלי כמעט עולמי.

משרדינו מתמחה בייצוג מקצועי בהליכי בוררות לצד ייצוג משפטי נאות בנושאי הליבה המסחריים, מקומיים או בינלאומיים וכן בענף הבניה. ייצוג מקצועי של הלקוחות עשוי להיות מנוף חשוב ביותר להצלחתם בהליך הבוררות. עוד נציין כי לעיתים ובשל התמחות ייחודית זו אנו מתבקשים להצטרף לצוות המשפטי המייצג על מנת להאיר את הדרך הנכונה במסלול הבוררות ומתוך ניסיון להתריע בפני עליה על מוקשים משפטיים הניתנים לניטרול בזמן אמת. לסיכום בוררות היא מקצוע המחייב התמחות בייצוג משפטי.

 
דברו איתנו

054-2603000