בוררות במסלול ערעור בזכות

בוררות במסלול ערעור בזכות בפני בורר הנו הליך בוררות המוסדר בסעיף 21א לחוק הבוררות. סעיף זה נוסף לחוק על רקע יוזמה אותה הוביל עו"ד רונן סטי החל בשנת 2005 ועד לאישורה, בהתאם להצעת החוק שיזם חבר הכנסת (בשעתו) מר גדעון סער.

מסלול הערעור בזכות  מאפשר תיקון טעויות מהותיות, אם וככל שנפלו בפסק הבוררות, על דרך הערעור. לדוגמה, טעות יסודית בהבנת החוזה וההתקשרות המסחרית, טעות יסודית בניתוח לוח הזמנים או מערך התחשבנות בין הצדדים. בעוד בהליך בוררות במסלול ישיר לא ניתן לתקן טעויות אלו ויש לנסות ולתקוף את תקינות התהליך (לפי סעיף 24 לחוק), הרי בהליך בוררות במסלול ערעור פרטי, מאפשר הליך הבוררות תיקון טעויות אלה והוצאת הצדק לאור.

במטרה ליהנות ממסלול חדשני זה על הצדדים לקבוע כבר בהסכם הבוררות כי פסק הבוררות יהא נתון לערעור. באתר משרדנו תוכל למצוא סעיף בוררות חוזי המוצע לבעלי דין המעוניינים במסלול זה. כמובן, שניתן בכל מחלוקת להסכים על הליך בוררות זה בכתב וליישם דרך זו.

יש לזכור כי המחוקק קבע שבהליך בוררות במסלול ערעור פרטי, ביטול פסק בוררות לפי סעיף 24 לחוק יתאפשר רק במקרים מצומצמים מאד, בהם פסק הבוררות עומד בניגוד לנורמות יסוד בחברה הישראלית או במקרים קיצוניים של ניגוד עניינים מובנה ומרמה הנקשרת לבורר (חו"ח).

להערכתנו, זהו המסלול הטוב ביותר לצדדים המבקשים לפתור סכסוך בבוררות. בעת פגישה מוקדמת עם הצדדים אנו בוחנים עימם ועורכי דינם, במידה והם מיוצגים, את מידת התאמתו של הליך בוררות זה לנסיבות העניין ורצון הצדדים, במסגרת בוררות פס"ח (פתרון סכסוכים חכם).

דברו איתנו

054-2603000