בוררות | בוררות בינלאומית ב-ICC

ספר זה שחובר על ידי עו"ד רונן סטי הנו הראשון והיחיד בעברית על בוררות בינלאומית ב – ICC, בבית הדין הבינלאומי לבוררות של לשכת המסחר הבינלאומית (ה – ICC). הספר חובר עבור ICC – ישראל אשר הוציאה אותו לאור בשנת 2009.עו"ד סטי המתמחה בבוררות בינלאומית ב - ICC, ערך את התרגום המקצועי של כללי הבוררות של בית הדין לשפה העברית אשר נכנסו לתוקף בשנת 1998 בהוצאת ICC – ישראל ועבורה. הספר "בוררות ICC בישראל" נכתב על בסיס כללים אלו. עו"ד סטי תרגם לאחרונה את מהדורת כללי הבוררות החדשים של בית הדין אשר נכנסו לתוקף ביום 1.1.2012 בהוצאת ICC – ישראל ועבורה.

יש להדגיש כי העדכונים השונים אינם מצויים בספר אשר יצא לאור לפני כן. פרוצדורת הבוררות ב – ICC הנה ייחודית ונחשבת למובילה בתחום הבוררות הבינלאומית. בית הדין הבינלאומי לבוררות של ה – ICC נחשב למן המובילים בתחום הבוררות הבינלאומית: בשנת 2011 נפתחו בבית הדין הבינלאומי לבוררות של ה – ICC 796 תיקי בוררות בהם היו מעורבים 2,293 צדדים מ – 139 מדינות שונות כאשר ביותר מ – 10% מהתיקים נמנתה מדינה על אחד מבעלי הדין. הבוררויות התנהלו במהלך שנת 2011 ב – 63 מדינות שונות. הבוררים במהלך שנה זו מונו מ – 78 מדינות או לאומים שונים. בלמעלה מ – 70% מהתיקים היה היקף הסכסוך גבוה מ – 1,000,000$ (דולר ארה"ב). לא בכדי נחשב בית הדין הבינלאומי לבוררות של ה – ICC בעיני רבים ובצדק למוביל בתחומו בעולם. הנתונים הנ"ל מלמדים על היקף פעילותו וחשיבותו בתחום הבוררות הבינלאומית. אחד מיתרונותיו המוחלטים של בית הדין בולט בכלל 27 לכללי הבוררות במהדורת הכללים לשנת 1998 וכלל 33 למהדורת הכללים שנכנסה לתוקף ביום 1.1.2012. לפי כלל חייבת כל טיוטת פסק בוררות באישור בית הדין היושב בהרכב מליאה או הרכב של שלושה חברים.

חברי בית הדין רשאים לחייב בעריכת תיקונים הנגועים לצורת הפסק The Form)), דבר הנעשה בדרך כלל על מנת לאפשר את אכיפת פסק הבוררות במדינות רלבנטיות. נוסף לכך מוסמכים חברי בית הדין להעיר לבורר הערות למהותם של דברים מבלי להתערב בשיקול דעתו. כך, יש בידי בית הדין כדי לסייע בהוצאת פסקי בוררות מהשורה הראשונה. עו"ד סטי המתמחה בבוררות ICC מכהן כחבר ועדת הבוררות הבינלאומית ליד בית הדין ובתפקיד בכיר נוסף במסגרת בית הדין. בשנת 2008 חיבר מטעם ICC – ישראל את הפרק הישראלי על אישור והכרה של פסקי בוררות חוץ לפי הדין הישראלי לצד כ – 60 מומחים בינלאומיים לבוררות בעולם בחסות ICC, לרגל יובל שנים לחתימת אמנת ניו יורק. כללי הבוררות החדשים נכנסו לתוקף מיום 1.1.2012 וככלל מתנהלים הליכי בוררות הנפתחים בבית הדין על פי כללים אלו, החל ממועד זה.

הם כוללים בחובם מספר חידושים חשובים. כלל 29 לדוגמה עוסק במינוי "בורר חירום" והנו סעיף חשוב ביותר בכל הנוגע למתן סעדים זמניים ודחופים מסוימים טרם מינוי מותב הבוררות. אלו שאינם מעוניינים ביישומו חייבים להחריג אותו מפורשות בעת ניסוח סעיף הבוררות החוזי וראוי להקפיד על כך. דגש חדשני נוסף הושם על טכניקות לשם השגת ניהול יעיל של הבוררות כמפורט בכלל 24 ובנספח 4 לכללים. ייחודו של בית הדין מקדמת דנא נשמר בכלל 33 על פיו כל טיוטת פסק בוררות מחייבת קבלת אישור בית הדין באמצעות חבריו המתכנסים במותב 3 או בישיבות מליאה; בסמכותנו לחייב בשילוב תיקונים הנוגעים לצורת הפסק (Form) וכן להעיר הערות למהותם של דברים אך מבלי להתערב בשיקול דעתו הבוררים והחלטותיהם. כך נוצר הליך המשלב איכות גבוהה בצל פיקוח נאות המסייע בהוצאת פסקי בוררות בינ"ל מקצועיים. בית הדין הבין לאומי לבוררות המקיים את פעילותו במסגרת לשכת המסחר הבין-לאומית נחשב בעיני רבים למוסד המוביל בעולם בפתרון סכסוכים עסקיים בין-לאומיים.

דברו איתנו

054-2603000