בוררות

בוררות ובוררות מסחרית בינלאומית

בוררות בכלל ובוררות בינלאומית בפרט מחייבות התמחות בניהול וייצוג עסקים ואנשי עסקים בהליכי בוררות. לבוררות מסחרית בינלאומית יתרונות רבים בדומה לבוררות אשר מכריעה בסכסוך בין אנשי עסקים בישראל:
1. בוררות מסחרית חוסכת בזמן יקר.
2. בוררות מסחרית מתקיימת בדרך גמישה בהשוואה לניהול סכסוך בבית המשפט.
3. בוררות מסחרית חוסכת בהוצאות רבות אם נשווה להוצאות הכרוכות בניהול משפט לאורך תקופה ארוכה בהרבה.
4. בוררות מסחרית שומרת על מוניטין הפירמה מאחר ובדרך כלל פרטיה אינם מפורסמים. יתר על כן, ניתן להסכים מראש על שמירת סודיות.
5. הבוררות בישראל מאפשרת כיום גם שילוב של ערכאת ערעור הסכמית לפי תיקון מס' 2 לחוק הבוררות שאושר על רקע יוזמתו של עו"ד רונן סטי וליווי התיקון עד לידתו בחודש דצמבר 2008.

לבוררות מסחרית בינלאומית יתרונות נוספים:
1. בוררות מסחרית בינלאומית חוסכת התדיינות בת שנים לשם הכרעה במחלוקת מי יהיה בית המשפט ובאיזו מדינה אשר יכריע בסכסוך.
2. פסק בוררות הניתן בסיום הליך בוררות מסחרית בינלאומית ניתן לאכיפה בכ – 150 מדינות בעולם בזכות אמנת ניו-יורק להכרה ואכיפת פסקי בוררות חוץ בהליך קל בהרבה מאכיפת פסקי דין הניתנים על ידי בתי המשפט בחו"ל.
3. בוררות מסחרית בינלאומית מאפשרת לצדדים לבחור בורר או מותב בוררים המתמחה בתחום הרלבנטי עבורם.
4. בוררות מסחרית בינלאומית מתקיימת בדרך כלל בפני מוסד בוררות בינ"ל המציע כללי בוררות מתקדמים ובפני צוות בוררים מקצועי. קיימים מוסדות בוררות שונים בעלי מוניטין רב וביניהם:
- ICC International Court of Arbitration;
- LondonCourt of International Arbitration;
- American Arbitration Association;
- International Centerfor Settlement of Investment Disputes

בית הדין הבינ"ל לבוררות של ה - ICC

בית הדין הבין לאומי לבוררות המקיים את פעילותו במסגרת לשכת המסחר הבין-לאומית נחשב בעיני רבים למוסד המוביל בעולם בפתרון סכסוכים עסקיים בין-לאומיים.
תקופה עברה מאז ייסודו בשנת 1923 על ידי קבוצת סוחרים אשר ביקשו להקים מוסד פרטי ואפקטיבי לפתרון סכסוכים ועד היום, אלא שבתקופה זו רכש לו בית הדין הבינ"ל לבוררות מוניטין ויוקרה רבים ולא בכדי. כללי הבוררות של מוסד זה הנם מתקדמים ביותר, בין היתר, בזכות עדכונם לרוח התקופה וצרכי הציבור העסקי. בימים בהם ישראל חוגגת את מהפיכת הבוררות בדמות תיקון מס' 2 לחוק הבוררות המסדיר ערכאת ערעור הסכמית, הרי שכלל 27 לכללי הבוררות של ה – ICC מייתר את הצורך בהליך ערעור. הסיבה לכך נעוצה בבדיקה מוקדמת של טיוטת פסק הבוררות על ידי חברי הנהלת בית הדין טרם אישורה. חברי בית הדין, הנחשבים ברובם למובילים ומקצועיים בתחום הבוררות, רשאים לתקן טעויות צורניות אך גם להעיר לבוררים הערות הנוגעות לגופו של עניין מבלי להתערב בשיקול דעתם. כך, כעניין שבשגרה מאושרים פסקי הבוררות של ה – ICC כפסקי דין כמעט בכל מדינה בעולם ללא חריגה בהתאם לכללי אמנת יו-יורק להכרה ואכיפה של פסקי בוררות חוץ.

עם כניסתו של מר אורן שחור (אלוף במיל') לתפקידו כנשיא ICC – ישראל, החל תהליך מואץ בו חברות ישראליות "גילו" את היתרונות הגלומים בבוררות ICC וכפועל יוצא גם פרקליטים רבים. במהלך השנה האחרונה היו יותר מ – 20 חברות ישראליות מעורבות בבוררויות ICC וניכר כי ישראל תפסה מעמד מכובד בקרב לשכת המסחר הבינ"ל בכלל ובמסגרת פעילות בית הדין בפרט. לכך תרם רבות גם מזכ"ל ICC – ישראל, מר ברוך מזור, אשר יזם והניע פעילות בינ"ל רבה בתחום זה. ועדת הבוררות הבינ"ל עוסקת רבות בפיתוח הבוררות בכלל וזו שב -ICC בפרט. בתקופה האחרונה נפלה בידי הזכות ליטול חלק בחיבור קודקס רב לאומי בחסות ה –ICC בדבר אישור פסקי בוררות חוץ בהתאם לאמנת ניו-יורק להכרה ואכיפת פסקי בוררות חוץ, כמו גם לקחת חלק בפעילות לבחינה נוספת של כללי הבוררות של ה – ICC לשם שיפורם המתמיד. כפרקליט המייחד חלק רב מפעילותו לתחום הבוררות, אני מאמין ומעריך כי בית הדין הבינ"ל לבוררות של ה – ICC מציע בוררות מקצועית המאובטחת בלולאות פיקוח ראויות לולו? בכדי ראויה להיות מובילה בתחומה.  רשימה זו, הכוללת, דיון בהיבטים מעשיים בעת בחירה וניהול בוררות לפי כללי בית הדין אשר ראו אור בשפה העברית בשנת 2008. סבורני כי מתן הדעת להיבטים אלו חשוב ביותר בעת התנהלות בהליך בוררות זה ועשוי להקל על המבקשים לעשות מלאכה זו, כמו גם לייצר וודאות רבה יותר באשר להבנת תפישת ה – ICC ויישומה בפועל.


אכיפת פסקי בוררות בינלאומיים

בשנת 1958 נחתמה בניו-יורק האמנה לאכיפת פסקי בוררות חוץ. אמנה זו מסדירה את כל הנדרש לאכיפת פסק בוררות מחוץ למדינה בה הם ניתנו על ידי הבוררים. פסק בוררות שלא ניתן לאכיפה דומה לספק דין שאינו ניתן לאכיפה שכן הזוכה בסופו של דבר מעוניין בקבלת התשלום שנפסק לזכותו.  לשם כך נחתמה אמנת ניו יורק המסדירה הליכי אכיפה של פסקי בוררות בכ – 150 מדינות בעולם בדרך ידידותית. נניח כי התנהל הליך בוררות בלונדון בין חברה ישראלית ובין חברה מגרמניה. החברה הישראלית זכתה בסך של 10 מיליון אירו אך החברה הגרמנית לא שילמה את סכום הפסק. החברה הישראלית יכולה לבקש אשר את פסק הבוררות באנגליה לפי הדין האנגלי שאגב דומה לדין הישראלי. אם תעשה כן, יהא עליה לאכוף את פסק הדין שניתן בבריטניה בגרמניה. הליך זה יכול ויהיה מורכב ותלוי באמנות בינלאומית לאכיפת פסקי דין בין המדינות. לעומת זאת, החברה הישראלית יכולה לבקש אוטומטית מבית משפט בגרמניה לאכוף את פסק הבוררות שם ול"דלג" של שלב אישורו בבית המשפט באנגליה לפי אמנת ניו יורק. התוצאה עשויה להיות הירה ואפקטיבית בהרבה.
בישראל אושרה אמנת ניו יורק בשנת 1958 והותקנו גם תקנות לביצועה כמפורט באתר משרדינו.

דברו איתנו

054-2603000