מוקשי סכסוך פוטנציאליים

פתגם ידוע אומר כי "מי שקורא את האותיות הקטנות בחוזה רוכש ידע, ומי שלא – ניסיון".

היכרותנו עם השוק, מראה כי לא פעם, טופחת המציאות על פניהם של מתקשרים רבים ומוכיחה שוב ושוב את עוצמתה, חוזקתה ומורכבותה כאחד, באופן שעלול לעמוד בעוכריהם של אנשי עסקים, גם הממולחים והמנוסים שבהם, שאינם דואגים ל"סגירה הרמטית של  הקצוות" ולכלכל עצמם לקראת היום שלמחרת, עת ייתפסו במחלוקת זו או אחרת, וכאלה לא חסר.

מניסיוננו, ישנם מוקשי סכסוך לא מבוטלים עליהם יש לתת את הדעת עובר להתקשרות, אותם אנו מוצאים כמשותפים הלכה למעשה לכל סוגי ההתקשרויות, באשר הן.

  • פערי כוחות ברורים ומובנים וא-סימטריה כך למשל, עת יזם צעיר מעוניין לעשות את צעדיו הראשונים בעולם העסקים, עליו לבחון בקפידה וביסודיות את פרופיל החברה המזכה עמה בכוונתו להתקשר, שכן חלק ניכר ולא מבוטל מהסכסוכים נובעים בין אותו יזם מתחיל לחברה המזכה, שלרוב הינה בעלת משאבים, עוצמה ארגונית, שם ומוניטין ומצוידת בסוללת עורכי דין מנוסים.

 

לא רחוק היום שבו לחברה תיסלל בקלות הדרך לגרור את אותו יזם לבית משפט ולנצל את חוסר ניסיונו ובכך להותירו כשהוא נושא בחובות העסק, מתקשה להשתקם ולפתוח פרק עסקי חדש בחייו וזוכה להיעדר גיבוי מוחלט מצד החברה, בעוד שמנגד זו נוהגת כבשלה וממשיכה לטפח עסקיה ושגרת-יומה ועוסקת בגיוס יזמים אחרים.

  • הסכמות בע"פ/מיילים/התנהגות והיעדר הסכמים בכתב – מישור בעייתי נוסף נעוץ בעובדה כי הסכמי הפצה בינ"ל וגם ישראליים רבים אינם מועלים לרוב על הכתב ונערכים בע"פ/ מיילים/בדרך של התנהגות, דבר המביא לכך שספקים רבים נוטים לנצל פרצה זו ולסיים יחסיהם העסקיים מבלי לתת למפיץ, שלרוב השקיע משאבים ניכרים בהחדרת והטמעת המוצרים לאזור ההפצה עליו הוא חולש, הודעה מוקדמת ראויה, כפועל יוצא. לעיתים, הדבר מוסדר דרך תכתובת מייל קצרה שאינה כוללת התייחסות לסוגיה זו.

 

ניסיוננו מלמד כי התנהלות זו, המקובלת אגב, בין אנשי עסקים, היא כשל של ממש שכן בכך נותרים קצוות פתוחים המנוצלים לרעה על ידי מי שמבקש בסיום היחסים, בהיעדר מערך זכויות וחובות מובנה ומוסדר בחוק, על פיו יש לפעול.

 

התנהלות זו מביאה לא אחת למחלוקות בפרשנות ההסכמים, בשאלת בלעדיות ההפצה, פרק הזמן הסביר במסגרתו יש ליתן הודעה מוקדמת וסוגיות משפטיות נוספות, המגיעות אל פתח מפתנם של בתי המשפט, המתקשים למצוא פתרון וודאי, יציב ובעיקר כזה החוסך זמן שיפוטי יקר וכסף.

  • איכות סחורה פגומה ו/או לחילופין היעדר אספקה במועד או בכלל.

 

קשיים מרכזיים נוספים נוגעים לסוגיית הודעה מוקדמת (או יותר נכון היעדר הודעה מוקדמת), סוגיה נוספת שאיננה מוסדרת בחוק (ביחסי הפצה) וכן תחשיב/מתכונת פיצויים ראוי למקבל ההודעה, עליהם יוקדשו לשוניות נפרדות.

כחלק מליווי מנוסה, יעיל ומקצועי אותו אנו מעניקים ללקוחותינו, פיתחנו גישה יעילה לצורך מתן מענה אפקטיבי למוקשי הסכסוך המרכזיים ביחסי הפצה וזאת באמצעות הליכי בוררות מתקדמים.

עסקים בינלאומיים רבים אימצו כבר את השיטה איך ניתן לפתור משברים אלו תוך זמן קצר ושלא בבתי משפט באמצעות הליכי בוררות מתקדמים ודרכים נוספות.

החיסכון הכספי המדווח ביישום שיטות אלה עומד על עשרות אלפים ועד מיליוני $ לשנה – תלוי בגודל הפירמה ופעילותה. אם הם יכולים, מדוע אנו כאן, בארץ זבת חלב ודבש, לא?

אין ספק שהמציאות מורכבת ואף יותר מכך.

אפשר גם אחרת. כמשרד החורט על דגלו יישוב סכסוכים כמדיניות פיתחנו גישה הקרויה "לנצח את הסכסוך". התנהלות נכונה של מנהלי הפירמה עשויה לסלול את הדרך להתוויית פיתרון סכסוכים בזמן אמת.

 

יחסי הפצה מסחרית- כללי:

קשרי סוכנות והפצה של גופים ישראליים עם יצרנים וספקים זרים אינם מהווים חידוש בשוק הישראלי.

העולם המסחרי והבינלאומי מבוסס בעיקרו על יחסי הפצה עסקיים.

למעשה, מדי כמה דקות ברחבי העולם, נחתמים הסכמי הפצה בין ספקים ומפיצים.

אם בעבר נדרש היה להגיע למקום מושבו של הספק או המפיץ בכדי לחתום על ההתקשרות, הרי שכיום משחלו תמורות ניכרות בדרכי ההתקשרות וההתניידות הבינלאומית, המתאפשר בין היתר בקיומם של VIDEO CONFERENCES, דואר אלקטרוני, רשתות חברתיות וכו', הפך עולמנו ל"כפר גלובלי אחד", ולדבר השלכות ברורות על עולם הסחר הבינלאומי והמשפט.

כך, סין, ארה"ב ואירופה מרכזים בידיהם את כוחות הייצור ולעומתם מדינות כישראל ודומות לה מפיצות מוצרים רבים בתחומים מגוונים החל ממזון, דרך מוצרי הלבשה וכלה במוצרי מותרות יוקרתיים. יחסי הפצה קיימים רבות גם בתוך ישראל. רבות מרכישות מוצרי המזון ברשתות הפארם והמזון הנם של חברות הפצה.

 

על רקע הקרבה בין הצדדים, ההולכת ונבנית לאורך זמן ויחסי אמון המתגבשים, מתרחשות לעיתים לא מבוטלות גם "הפתעות" בדבר תוצאות עסקיות בלתי צפויות, ובכללן כאלו הנוגעות להפסקת יחסים בלא הודעה מוקדמת, היעדר הסכם בכתב, מחלוקות פרשניות באשר להסכם הקיים וכיוצ"ב.

 

ואולם, על-אף שכיחות קשרים אלו, לא קיימת בישראל חקיקה מיוחדת המסדירה את התחום, זאת בניגוד למצב במדינות אחרות באירופה ובארה"ב.

אין לכחד כי המציאות המסחרית, ובפרט בעידן הנוכחי, איננה עניין של מה בכך.

אלא שהמציאות המשפטית איננה מקלה על העוסקים במלאכת המסחר.

אנשי עסקים אינם אמונים על "סגירת הקצוות" וגם אלו ש"סוגרים" הסכמים אינם דואגים לעדכן אותם בהתאם להתפתחויות העסקיות. אלה וגם אלה אינם מסדירים את ה"יום למחרת" סיום הקשר. עובדה זו מהווה פתח למוקשי סכסוך פוטנציאליים ויצירת מחלוקות ועימותים בין הצדדים במישורים שונים. הדברים מורכבים ביתר-שאת בהיעדר חקיקה, כאמור.

 

משרדינו עוסק בייצוג מפיצים בזירה המקומית והבינלאומית. אנו מאמינים כי שילוב נכון של ליווי קבוע של המפיץ, או גורם אחר בתחום זה, עשוי להקטין משמעותית את הסיכויים לפתרון אפקטיבי ובר קיימא. בנוסף לכך, משרדינו  מתמחה בסיום יחסי מפיץ יצרן ובכלל זאת בזירה הבינלאומית כולל בתחום חובת מתן ההודעה המוקדמת ומשכה, פיצויים בגן אובדן רווחים, פיצויים בגין סחורה שלא סופקה, קביעת תנאי ההפצה, איכות הסחורה, פרשנות הסכמים ומעמדם, לרבות הסכמים הנעשים בדואר אלקטרוני ושינויים הנדרשים בתנאי העסקה תוך כדי תנועה, עפ"י מבחנים רחבים והתנהגות הצדדים. מניסיוננו נלמד כי יחסי יצרן- מפיץ מתאפיינים ברמת יחסי אמון גבוהה.

כל זאת באמצעות יישום מנגנונים וטקטיקות ייחודיות ליישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות (A.D.R.) ובכלל זאת הליכי בוררות עסקית חכמים, גישורים ופשרות לצורך חתירה למשא ומתן אפקטיבי וניצוח הסכסוך, עוד בטרם הגעתו לבית המשפט ולחילופין, בסמוך לפתיחתו ובסיוע המערכת.