ייצוג בהליכי גישור ומו"מ

הליך הגישור נערך במקרים רבים בתיקי בתי משפט. זה שנים שמופעלת במערכת בתי המשפט תוכנית המהו"ת (מידע, היכרות ותיאום) על פיה מחוייבים צדדים בצו בית משפט להתייצב לישיבת קדם גישור. בישיבה זו נפגשים עם מגשר אשר נבחר בהליך מסודר על ידי מערכת המשפט אשר מסביר לצדדים ובאי כוחם את מהותו של הליך הגישור ולעיתים אף תוך התייחסות לתיק הספציפי שלהם.
בסיומה של ישיבת המהו"ת או בסמוך לכך על הצדדים להחליט האם להמשיך להליך גישור, דבר שיחייב אף בתשלום, או לחזור לבית משפט.
כמשרד המשלב בין הגישה המסורתית – "קונבנציונאלית" בבתי המשפט ובין גישה "אלטרנטיבית" המציעה הליכים חדשניים לפתרון סכסוכים כדוגמת הליך הגישור אנו סבורים במקרים רבים שיש בהליך הגישור כדי להועיל לצדדים.
אלא שהצלחתו של הליך הגישור תלויה רבות באופן הייצוג המשפטי בהליך זה. זהו לא הליך המתנהל כזירת הקרב בבית המשפט. זהו הליך של בניית הסכמות ולכן הייצוג המשפטי צריך להיערך בהתאם, אחרת, יצא שכרו בהפסדו.
עורך הדין עשוי לתרום באופן מכריע להצלחת הגישור וסיום הסכסוך. הוא יכול גם לפעול באופן הפוך ולסכל את הגישור מבלי להתכוון לכך. כאן מצוי ההבדל בין עורכי דין המתמחים ומבינים את הליך הגישור "מבפנים" עד לגישה קיצונית של "לצאת ידי חובה" המסיימת את הליך הגישור באבו ומשיבה את הצדדים לדיון מרתוני בבית המשפט, לעיתים לחינם.
עורך הדין עשוי לסייע במספר דרכים:
– איתור מגשר מקצועי וראוי והמתאים לנסיבות המקרה;
– איתור מגשר אשר לוח הזמנים שלו מאפשר לו לנהל את הגישור בלוח זמנים מהיר;
– היערכות טרום הגישור עם הלקוח בדבר דרך הצגת עמדתו;
– הבחנה בין מידע אשר יימסר במעמד הצד שכנגד ובין מידע אשר שמירתו תידרש בסודיות בישיבה עם המגשר בלבד;
– קבלת החלטה בדבר מסרים בעלי אופי משפטי אותם יש להעביר בגישור;
– ניתוח עמדת הצד שכנגד אשר נמסרה בהליך הגישור ושקלול הייעוץ המשפטי בהתאם;
– גיבוש הצעות אפשריות לסיום הסכסוך בהתחשב בהתפתחות הגישור, כולל הצעות יצירתיות;
– עצירת הגישור במקרים של זיהוי חוסר תום לב או ניהול הליך סרק;
– חיבור הסכם גישור;
– שימוש ויישום טקטיקות משא ומתן הישגי (ראה הספר הסכם מנצח באתר זה) במהלך הגישור;
– במקרים בהם הגישור אינו מסתיים בהסכם, הבנת עמדת הצד שכנגד ואופיו לצורך ניתוח משפטי של התיק והיערכות משפטית מתאימה בבית המשפט בהמשך הדרך;
– בחינת אפשרות סיום הסכסוך בהליך בוררות במקרים המתאימים;
אלו מקצת ההיבטים להם נדרש עורך הדין קודם, במהלך ולאחר הליך הגישור. שליטה וניהול נכון שלהם עשויים לתרום ללקוח באופן מכריע לסיום הסכסוך ביעילות ובהצלחה.