הפצה מסחרית ובינלאומית

הסכם הפצה עומד בלב מערכת היחסים של יצרן ומפיץ. עסקים רבים בישראל פועלים כזרוע מפיצה של מוצרים מקומיים ובמקרים רבים בינלאומיים: הפצה ברשתות מזון מוכרות, הפצה רחבה ומקומית "ברשת רביעית" הפצת מותגי לבוש מובילים, הפצת מוצרי פארם מגוונים ברשתות פארם ורשימה ארוכה של מותגים מקומיים ובינלאומי מבוססת על הסכם הפצה בין המפיץ והיצרן. לעיתים קרובות מסתפקים אנשי עסקים בהסכם הפצה המבוסס על יחסי אמון ותכתובת דואר אלקטרונית קצרה היוצרת הסכם הפצה בהתנהגות. ככל שמדובר במותג חזק ובמיוחד במותג בינ"ל מבוסס, עומד היצרן על הסדרת היחסים בהסכם הפצה בינ"ל בכתב. משפטית, אין כל חובה לערוך מסמך בכתב. יחד עם זאת, יש להסכם התקשרות בכתב, בין אם בתחילת הדרך, או אפילו אחר תקופת ניסיון, משום מתן ביטחון וודאות לספק ולמפיץ ומתן מענה על ציפיותיהם הלגיטימיות כגון: היקף ההתקשרות, לוח הזמנים ועוד. גם במבחן ההתנהגות, אורכה של התקופה, אופי היחסים ותכתובות שגרתיות ניתן ללמוד על תנאי הסכם ההפצה. סיום יחסי ההפצה מחייב את היצרן במתן הודעה מוקדמת על פי התנאים שנקבעו בפסיקת בתי המשפט בישראל. תקופת ההודעה המוקדמת, ככל שלא נקבעה בהסכמה בין הצדדים בכתב, תיקבע עפ"י משך ההתקשרות בפועל, השקעות המפיץ, ההזדמנות שניתנה לו לקצור רווח ועוד.   בהסכם הפצה בינלאומי קיימת חשיבות עליונה לקביעת סעיף בוררות. אחרת, עשוי למצוא עצמו הצד הישראלי שבדרך כלל נחשב לצד "החלש" בהסכם חשוף להליכי ליטיגציה בינ"ל במדינה זרה. מדובר בהליכים הכרוכים בסיכונים ועלויות נכבדות ביותר.

נכון כי לעיתים עם הרבה "שכל ומזל" ניתן ל"הביא" את היצרן להתדיינות בישראל ומשרדינו כבר צלח דרך זו, אך הדבר בהחלט לא מובן מאליו. משרדינו עוסק בייצוג מפיצים בזירה המקומית והבינלאומית. אנו מאמינים כי שילוב נכון של ליווי קבוע של המפיץ, או גורם אחר בתחום זה, עשוי להקטין משמעותית את הסיכויים לפתרון אפקטיבי ובר קיימא. בנוסף לכך, משרדינו מתמחה בסיום יחסי מפיץ יצרן ובכלל זאת בזירה הבינלאומית כולל בתחום חובת מתן ההודעה המוקדמת ומשכה, פיצויים בגן אובדן רווחים, פיצויים בגין סחורה שלא סופקה, קביעת תנאי ההפצה עפ"י מבחנים רחבים והתנהגות הצדדים. מניסיוננו נלמד כי יחסי יצרן- מפיץ מתאפיינים ברמת יחסי אמון גבוהה. הבעיה מתעוררת כאשר האמון עולה על שרטון.

כאן נכנסת מעורבות חשובה מאוד של ייצוג משפטי נכון שיכול לפתור בעיות בזמן אמת. תפקידה של הליטיגציה ההסכמית אותה מוביל משרדינו הוא לסייע בידי לקוחותינו לקצר את תקופת ההתדיינות ולסיים את הסכסוך באופן אפקטיבי ככל הניתן ויפה שעה אחת קודם.