הסכמי בוררות

הסכם בוררות במסלול פסק סופי
המסלול בפסק סופי נועד לכל אלה המעוניינים בהחלטה סופית בסכסוך ביניהם. בוררות זו הנה הליך מהיר בהשוואה לכל הליך בבית משפט או בוררות שכוללת ערכאת ערעור. עבור לקוחות המשרד אנו עורכים הסכם מיוחד. במקרים בהם מתבקש עו"ד סטי לכהן כבורר הוא עושה זאת עם הצדדים.

הסכם בוררות במסלול ערעור בזכות
בוררות במסלול הערעור בזכות נועד לכל אלה המעוניינים בקיום הליך בוררות הכולל אפשרות ערעור. הערעור נועד לאפשר תיקון טעות יסודית ומהותית שנפלה בפסק הבוררות ונוגעת לגופו של הסכסוך, אם נפלה כזו. מסלול זה נהנה מיתרונות רבים כאשר הוא מיושם בתבונה.

הסכם בוררות במסלול ערעור ברשות
הסכם בוררות במסלול ערעור ברשות נועד לכל אלה המעוניינים בקיום הליך בוררות הכולל אפשרות ערעור בבית משפט. חשוב להדגיש כי מסלול זה שמור למקרים קיצוניים מאחר ונדרשת קבלת רשות מבית המשפט להגשת הערעור.