דרך גישור להסכם: ספרו של עו"ד סטי

"דרך גישור להסכם" הנו ספרו הראשון של עוה"ד רונן סטי אשר קנה לו שם כ"מורה הנבוכים" בתחום הגישור בישראל. עמדותיו אומצו זה מכבר בבית המשפט העליון והיו להלכות מחייבות, לרבות בתחום החיסיון וכללי הסודיות המחייבים בהליך זה. הספר אושר גם על ידי הוועדה המייעצת להנהלת בתי המשפט כספר לימוד בקורסי הכשרת מגשרים של ביה"ס "דרכים" לגישור ויישוב סכסוכים בניהולו של עו"ד סטי.

"דרך גישור להסכם" הנו כלי עבודה בידי מגשרים, מנהלים ועורכי דין הנדרשים לניהול, השתתפות וייצוג בהליכי גישור. בעידן בו הליך הגישור הנו חלק מובנה מן ההליך המשפטי בישראל קיימת חשיבות מכרעת להבנת הליך הגישור, שליטה וניהולו המקצועי.

הגישה המוצעת, פרי עטו של המחבר שנוסתה בהצלחה במאות מקרים הנה בת 10 שלבים החל בשלב ההכנה וכלה בשלב עריכת הסכם הגישור. גישה זו היתה פרי השראה לספרו השני של המחבר, "הסכם מנצח" העוסק בניהול משא ומתן עסקי ומשפטי לפתרון משברים וסכסוכים מסחריים.

תוכן העניינים (10 פרקים, 415 עמ')

מהותו של הליך הגישור

יסודות הליך הגישור

חובת המגשר לנהוג בתום לב, בהגינות וללא משוא פנים

החיסיון וחובת הסודיות

חסינות המגשר

מיומנויות יסוד בהליך הגישור

תנאים מקדמיים למינויו של מגשר

עשרת שלבי ניהול הליך הגישור (על פני 180 עמודים(

הפסקת הליך הגישור

גישור בשניים

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו.