בורר עסקי בינלאומי

עורך דין סטי מכהן כבורר עסקי ובינלאומי בשפות העברית והאנגלית מזה כ – 18 שנה. מאז שנת 2003 ועד היום כיהן עו"ד סטי כיו"ר הוועדה לבוררות וגישור (יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות) בלשכת עורכי הדין ברמה המחוזית והארצית. כיום הנו מכהן בנוסף כיו"ר הוועדה המחוזית למשפט מסחרי בינ"ל בלשכת עורכי הדין. הליך הבוררות מהווה חלופה פרטית להכרעת סכסוכים במקום בית משפט. הבורר, אשר מינויו נעשה בהסכמה ובכתב מכריע בסכסוך. כיום, בזכות תיקון מס' 2 לחוק הבוררות אשר יחגוג בשנת 2018, 10 שנים לחיקוקו נפתחה הדרך גם לערעור על פסק הבוררות – זאת בתנאי שהצדדים כללו אפשרות כזו בהסכם הבוררות ובכתב. הבוררות אינה כפופה לסדרי הדיון הרבים והנוקשים בבית המשפט. הדבר מאפשר חופש פעולה רבה וגם "קיצור הליכים". כך, יכולה להינתן הכרעה ללא צורך בחקירות עדים ועל פי מסמכים בכתב בלבד וללא תצהירי עדות, אם זה רצונם של הצדדים. בכל מקרה, בוררות אינה צריכה להוות "חיקוי" דווקא להליך בבית משפט. יצירתיות בהליכי בוררות הנה דבר מבורך כל עוד נשמרים כללי הגינות וניתנת לכל אחד מן הצדדים האפשרות הראויה להציג את טיעוניו.

הרצאתו של עו"ד רונן סטי בנושא "לנצח את הסכסוך מחוץ לקופסא" בבית ציוני אמריקה יוני 2018

עורך דין סטי מכהן כבורר עסקי ובינלאומי בשפות העברית והאנגלית מזה כ – 18 שנה. מאז שנת 2003 ועד היום כיהן עו"ד סטי כיו"ר הוועדה לבוררות וגישור (יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות) בלשכת עורכי הדין ברמה המחוזית והארצית. כיום הנו מכהן בנוסף כיו"ר הוועדה המחוזית למשפט מסחרי בינ"ל בלשכת עורכי הדין. הליך הבוררות מהווה חלופה פרטית להכרעת סכסוכים במקום בית משפט. הבורר, אשר מינויו נעשה בהסכמה ובכתב מכריע בסכסוך. כיום, בזכות תיקון מס' 2 לחוק הבוררות אשר יחגוג בשנת 2018, 10 שנים לחיקוקו נפתחה הדרך גם לערעור על פסק הבוררות – זאת בתנאי שהצדדים כללו אפשרות כזו בהסכם הבוררות ובכתב. הבוררות אינה כפופה לסדרי הדיון הרבים והנוקשים בבית המשפט. הדבר מאפשר חופש פעולה רבה וגם "קיצור הליכים". כך, יכולה להינתן הכרעה ללא צורך בחקירות עדים ועל פי מסמכים בכתב בלבד וללא תצהירי עדות, אם זה רצונם של הצדדים. בכל מקרה, בוררות אינה צריכה להוות "חיקוי" דווקא להליך בבית משפט. יצירתיות בהליכי בוררות הנה דבר מבורך כל עוד נשמרים כללי הגינות וניתנת לכל אחד מן הצדדים האפשרות הראויה להציג את טיעוניו.

תחומי הבוררות

תחומי העיסוק בהן מנהל עו"ד הליכי בוררות הנם בתחום המסחרי, הבינ"ל, בניה מקרקעין בקשת רחבה של נושאים וביניהם:

 בוררויות מסחריות ובינלאומיות;  סכסוכי שותפים בתאגיד ו/או בשותפות;  סכסוכים חוזיים מגוונים;  הפצה, זכיינות וסוכנות; עוולות מסחריות;  סכסוכים בעלי אופי חשבונאי;  סכסוכים עסקיים משפחתיים;  סכסוכים בתחום עסקאות מקרקעין;  סכסוכים בתחום הבניה והתשתיות:

 • חשבונות סופיים;
 • ליקויי בניה;
 • יחסי קבלן -קבלן משנה;
 • קבלן – דיירים;
 • איחורים ולוחות זמנים;
 • פרשנות הסכמי בניה;
 • פיצויים ופיצויים מוסכמים;
 • תמ"א 38;

הרצאתו של עורך הדין רונן סטי בהשתלמות לשכת עורכי הדין בנושא ערעור על פסק בורר וחדשנות בניהול הליכי בוררות וגישור, יולי 2018

8 הליכי בוררות "מחוץ לקופסא"

הליך הבוררות בהחלט יכול להיות מבוסס "Tailor Made". עו"ד סטי מנהל את הליך הבוררות באחת מן הדרכים הבאות, כמו גם בדרכים נוספות אותן ניתן לגבש עם הצדדים ובאי כוחם בישיבה מקדמית. המטרה הנה ליצור הליך המתאים לצרכי הצדדים ול"מידות" הסכסוך.

מדד סופיות הפסק

1. בוררות במסלול פסק סופי ללא ערעור הכרעת הבורר בהליך זה סופית ומוחלטת ללא אפשרות ערעור בהתאם לברירת המחדל בחוק הבוררות. 2. בוררות במסלול ערעור בזכות הכרעת הבורר בהליך זה כפופה לאפשרות ערעור בפני בורר/רים אחרים בהתאם לתוספת השניה לחוק הבוררות. 3. בוררות במסלול ערעור ברשות הכרעת הבוררות בהליך זה כפופה לאפשרות ערעור בפני בית משפט ובתנאי שתתקבל רשות לכך, דבר הכרוך במשוכה גבוהה מאד.

בוררויות במתכונת ייחודית

4. בוררות "פלס" בשניים יחד עם בורר מהנדס לסכסוכי בניה בוררות המתנהלת במתכונת ייחודית בפני עו"ד סטי ומהנדס בורר מצוות הבוררים המהנדסים אשר פועל בשיתוף פעולה עם עו"ד סטי להכרעה בסכסוכים מורכבים בתחום זה. הדבר מייתר את הצורך בחוות דעת הנדסית מטעם בית משפט, או מטעם הבורר ומסייע בהכרעה יעילה של סכסוכים אלה. בוררויות אלה מיועדות לסכסוכים בהיקף של 3,000,000 ₪ ויותר, אם כי אינן מוגבלות לכך. המהנדסים הנם על פי רשימה סגורה ובעלי משקל סגולי נכבד בתחומם.

5. בוררות "כלכלית" בשניים עם בורר רו"ח לסכסוכים כלכליים וחשבונאיים בוררות המתנהלת במתכונת ייחודית בפני עו"ד סטי ור"ח בורר מצוות הבוררים רוה"ח אשר פועל בשיתוף פעולה עם עו"ד סטי להכרעה בסכסוכים מורכבים בתחום זה. הדבר מייתר את הצורך בחוות דעת רו"ח/כלכלית מטעם בית משפט, או מטעם הבורר ומסייע בהכרעה יעילה של סכסוכים אלה. בוררויות אלה מיועדות לסכסוכים בהיקף של 3,000,000 ₪ ויותר, אם כי אינן מוגבלות לכך. רוה"ח הנם על פי רשימה סגורה ובעלי משקל סגולי נכבד בתחומם.

6. בוררות "בייסבול" בוררות המתנהלת במתכונת ייחודית בה הצדדים בוחרים מראש את השלב מראש בו יגישו הצעות לסיום הסכסוך באופן משותף או נפרד (אחר הגשת כתבי טענות/גילוי מסמכים/שמיעת עדויות), לצד החלטת הבורר. הצד שהחלטת הבורר היתה קרובה יותר אליו יהא הצד ש"הצעתו" תיחשב לפסק בוררות. הליך בוררות זה נקרא כך הואיל ובראשונה יושמה מתכונת זו בין שחקן בייסבול והאמרגן שלו. מתכונת זו מייצרת משא ומתן ריאלי בדבר הכרעה ראויה של הסכסוך המקרב בין העמדות עד לגבולות כל צד. קיימות גם גרסאות שונות הנקבעות בהתאם לנסיבות הסכסוך בהסכם מראש.

7. בוררות "בזק" לסכסוכים עד 100,000 ש"ח בוררות המתנהלת על פי סדרי דין מהירים ולעיתים אף ללא חקירות, או תוך הגבלת זמן החקירות לזמן קצוב קצר ביותר. בוררות בזק נועד לסכסוכים בהיקף של עד 100,000 ₪ אם כי אינה מוגבלת לכך.

8. בוררות על "דרך הפשרה"

בוררות המבוססת על העיקרון הקבוע בסעיף 79א לחוק בתי המשפט המאפשר הכרעה באופן המשקף פשרה בין הצדדים על פי התרשמות הבורר ולעיתים, בהסכמת הצדדים מראש, ללא נימוק. הליך זה נועד לקצר את תקופת הבוררות ולהכרע בה באופן המשקף את הפשרה הראויה בעיני הבורר.

בוררות בינלאומית

עו"ד סטי מכהן כבורר בינ"ל. בשנים 2011-2015 כיהן כנציג ICC – ישראל לבית הדין הבינלאומי לבוררות של ה – ICC בפריז והנו חבר הוועדה העולמית של ה – ICC לבוררות ויישוב סכסוכים. בשנת 2009 יצא ספרו, בוררות ב – ICC/ "מורה נבוכים" לפרקליט הישראלית בהוצאות ICC – ישראל אודות כללי הבוררות של ה – ICC. לאורך השנים חיבר את הפרק הישראלי ב – 2 מהדורות בדבר הכרה ואכיפה של פסקי בוררות בינ"ל וכן פרקים על בוררות בישראל במספר ספרים. בשנת 2018 דורג על ידי 6 ארגונים בעולם כעורך הדין מס' 1 בישראל בתחום הבוררות הבינלאומית.

הליכי הבוררות מתנהלים בשפה העברית או האנגלית לפי צרכי הלקוחות.

International Nominations, Awards and Academic Experience

 • ICC International Court of Arbitration Alternate Member for Israel (2011 – 2015);
 • Member of the ICC World Commission on Arbitration and A.D.R, Paris, France;
 • Awarded by the Corporate USA Today , Annual Awards for 2018 as the "Commercial Arbitration Law Firm of the Year" in Israel;
 • Awarded Awarded by the Lawyer Monthly – Legal Awards as "Law Firm of the Year" for Israel in the category of "Litigation and Dispute Resolution , 2017";
 • Awarded by M&A Today – Global Awards as "law Firm of the Year in Arbitration for Israel, 2018";
 • Nominated by legal's Finest as the "Arbitration Law Expert and Recommended Attorney in Israel, 2014-2015";
 • Nominated by Arbitration Law Experts as 2014's "Recommended Lawyer in Israel";
 • Nominated by Expert Guides/The World's Finest Lawyers Chosen by Their Peers as "one of the leading practitioners in Commercial Arbitration, 2014-2015";
 • The Israeli Rapporteur to the "ICC Guide of National Rules of Procedure for Recognition and Enforcement of the N.Y Convention Awards", 2008;
 • Bar-Ilan University, Israel, Law Faculty, co-lecturer, Commercial and International Arbitration Course 2009-2012 ;
 • Bar-Ilan University, Israel, Law Faculty, lecturer, Negotiation and Inter-Cultural Mediation Course, 2006-2012;
 • Tel Aviv University, Israel, A.D.R studies, co-lecturer, International & Consensual Arbitration course, 2005-2010;

צור קשר

אודות

משרדנו מתמחה בייצוג לקוחות בהליכי בוררות עסקית, בינ"ל ובענף הבניה. עיון בפסקי הדין הניתנים בבתי המשפט בנוגע להליכי בוררות מלמד עד כמה הבנה מעמיקה בדיני בוררות מכריעה את הכף ולא די בהבנת התחום העסקי, תחום ליקויי הבניה, סכסוך שותפים, הפצה או סוכנות וכיו"ב. הדבר נכון גם כאשר מדובר בבוררות בינלאומית בה הבנת כללי בית הדין לבוררות כדוגמת אלה של ה – ICC אשר יצאו במהדורה חדשה בשנת 2012 או של ה – LCIA תכריע את סיכויי התיק, לעיתים במידה גדולה יותר מאשר הדיון בתחום המסחרי בו חלוקות דעות הצדדים.

מאמרים בנושא

עו"ד רונן סטי +פורסם בכלכליסט 19.10.17

עוד

לנצח את הסכסוך מחוץ ובין כתלי בית המשפט

מרצה: עו"ד רונן סטי, רונן סטי ושות' – לחץ להרחבה ל …

עוד

במקרה לא הכנותי מראש

עו"ד אריק שרבי מצ"ב מאמרו של עו"ד אריק שרבי , שפור …

עוד

בוררות הרופאים

עוד

צור קשר