בוררות AAA

מוסד הבוררות האמריקאי ה – American Arbitration Association נחשב לאחד המוסדות המובילים בארה"ב לפתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט. אחד ממאפייניו הבולטים הנו מערכת ממוחשבת חכמה לפתרון סכסוכים. כללי הבוררות של המוסד לבוררות ניתנים ליישום הן בארה"ב והן מחוצה לה. פעילותו התרחבה מעבר לתחום הבוררות והוא מקיים גם הליכי גישור באופן נייטרלי ותוך שמירת אמות מידה אובייקטיביות.

פעילות ה – A.A.A מתבצעת תוך יישום התמחויות ספציפיות בפתרון סכסוכים מסחריים, בענף הבניה, בתחומי העבודה ועוד ענפים נוספים כמפורט באתר האינטרנט של הארגון: http://www.adr.org/.

יש לציין כי הצטרפות למוסד הבוררות מחייבת עמידה בקריטריונים מקצועיים המפורטים באתר המוסד. על פי נתוני האתר ישנם כ – 7,000 בוררים מטעם המוסד המצויים במדינות רבות בכפר הגלובלי בהן ניתן לקיים וליישם את כללי הבוררות של מוסד זה. מטבע הדברים בעת ניהול משא ומתן עם חברות אמריקאיות עשויה לעלות מצדם הצעה לכלול סעיף בוררות ב – A.A.A ועל כן חשוב להכיר את כללי המוסד ולבין את משמעותם.

עו"ד רונן סטי כלל השוואה חלקית מתוך ניתוח מקיף המשווה את כללי מוסד זה ובין כללי ה – LCIA בלונדון ובית הדין לבוררות בינ"ל של ה – ICC בפריז. לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו.