בוררות עסקית "היברידית"

מכל מקום, במקרים בהם הצדדים אל הסכימו מראש על הליך ערעור על פסק בורר הרי שהדרך המרכזית לתקוף פסק בוררות הנה בקשה לביטולו.

 

מנגנון פתרון הסכסוכים בעולם עובר בשנים האחרונות מהפיכה. במקום הליכים דיכוטומיים כמו גישור, או בוררות אנו עוברים להליכים "היברידיים" לפתרון סכסוכים מחוץ לבתי המשפט כדוגמת "בוררות היברדית" אותה אציג במאמר זה.בוררות היברדית הנה מתכונת ישראלית (השם פרי עטו של מחבר מאמר זה) המבוססת על מודל שזכה בארה"ב לשם  "Baseball Arbitration" או "last Offer Arbitration". היא משלבת בין היתרונות של בוררות ובין מוטיב אפקטיבי של גישור. אם תרצו, זה מעין "גישור עם שיניים" ובוררות שמשמרת לצדדים שליטה מסוימת בתוצאה.ניקח לדוגמה סכסוך בין 2 שותפי נדל"ן.

 

2 השותפים עשו עסקאות יפות לאורך השנים. האחד, עמוס (שם בדוי),  היה אחראי על הפן של יצירת התקשרויות עסקיות והשני, יונתן (שם בדוי)  על הפן הפיננסי והמימוני של העסקאות. אלא שעכשיו טוען עמוס כי יונתן שלח ידו לקופה המשותפת, נטל כספים לבניית בית פרטי עם בריכה מרשימה והוא חייב לו 300,000 ₪. יונתן מכחיש וטוען כי לעמוס חוב הלוואה שעליו לפרוע לחברה ובנסיבות הסכסוך עליו לשלם מיידית 120,000 ₪ לחברה. עמוס ויונתן שותפים בחלקים שווים.

בוררות היברידיתבוררות היברידית

תנאי הבוררות ההיברידית יסוכמו בישיבה מקדמית אשר תיקבע תוך שבוע ימים ממועד פניית הצדדים לבורר. במסגרת הליך של בוררות היברידית יגישו הצדדים את כתבי הטענות ואף יחליפו ביניהם מסמכים רלבנטיים. הבורר יקיים עימם ישיבת בוררות ויהיה רשאי לשאול שאלות שונות לבירור העניין. אם יידרש יישב לצדו רו"ח מומחה שיסייע בהבהרת הנדרש. לפי צורך עמוס ויונתן גם יוכלו לנהל דיון על הטענות שלהם בישיבת הבוררות, לעמת אחד את השני עם שאלות ותשובות. תמונת הסכסוך תתבהר.

כעת ולאחר שהתמונה התבהרה לבורר ובמקום להמשיך בהליכי חקירות נגדיות, סיכומים ושלל מהלכים משפטיים (שלעיתים נמשכים חודשים ושנים) יקצוב הבורר שבוע ימים לצדדים להגשת הצעות כספיות לסיום הסכסוך. הבורר יקבל את מעטפות ההצעות ויודיע מהם הסכומים שהציע כל אחד מהם. הבורר יתן בידי הצדדים שבוע ימים נוסף להציע הצעות סופיות. הצעות אלה יוגשו ביחד ובמקביל.

עתה נמצאות בידי הבורר הצעות הצדדים הסופיות לסיום הסכסוך. אלא שעל הבורר לבחור הצעה אחת מבין השתיים – אותה הצעה שבעיניו סבירה יותר לסיום הסכסוך לעומת השניה. ההצעה בה יבחר הבורר תהיה פסק הבוררות. הבורר אף ינמק את עמדתו. הבורר לא יהיה רשאי לפסוק על דרך הפשרה בין ההצעות, או בשונה מההצעות (למעט מקרים יוצאי דופן בהם סבור הוא כי אף אחת מן ההצעות לא סבירה באופן קיצוני). הבורר יתן פסקו תוך חודש ימים. פסק הבוררות מחייב את הצדדים לפי חוק וניתן לאישור כפסק דין בבית משפט.

מהלך זה מוביל לחיבור הצעות הוגנות לסיום הסכסוך ובדרך כלל גם להסכם בין הצדדים עוד קודם להכרעת הבורר.

השלמת מהלך זה תשלב במקביל להליך בוררות זו גם הליך גישור נקודתי. השיח בפני המגשר לא יזלוג לבורר, אלא מבוצע בנפרד. ייתכן מאד כי המגשר יסייע לצדדים להגיע להסדר גישור טרם יידרש הבורר להכריע בין ההצעות ובכך לקצר את זמן הבוררות והעלויות הכרוכות בה.

בכל מקרה, בוררות היברידית המבוססת על המודלים האמריקאיים במתכונת הנ"ל מייצרת הליך בוררות היברידי, חסכוני, אפקטיבי המתאים לתרבות בישראל ועדיף על ניהול סכסוך בבית משפט לאורך שנים תוך התשה הדדית של אנשי עסקים המזיקה להם ולעסקיהם. לדעתי מדובר בדור החדש של יישוב סכסוכים "ויפה שעה אחת קודם".