בוררות דיגיטלית VC™

אפילו באפריקה מחזיקים מיליוני אנשים טלפונים ניידים. לאחרונה מדובר על טכנולוגיית הלוגרמות. היא מאפשרת "התייצבות" של אנשים לפגישה באמצעות הלוגרמה שלהם תוך הדמיית דמותם כביכול הם ממש עומדים האחד ליד משנהו. בבתי המשפט ממשיכים צדדים ועורכי דין להתייצב, אלא שהפעם יש פקקים רבים, יש עומס עצום על מערכת בתי המשפט, חניה גם כן יקרה ונראה כי בכל הכבוד ההליך השיפוטי מפגר אחר טכנולוגיית התקשורת במספר דורות. על רקע מצב דברים זה יזמתי את מהלך בוררות דיגיטלית VC, כלומר באמצעות וידאו קונפרנס.

בוררות דיגיטלית VC מאפשרת ניהול ישיבות בוררות בוידאו במשרדנו. מערכת ה –VC מאפשרת העלאה של עד 100 משתתפים בו זמנית (טרם נתקלתי בצורך שכזה בבוררות). לאורך הדיון ניתן אף להציג מסמכים ומצגות שונות. כך, במקום להקדיש חצי יום לדיון פרוצדוראלי בבית משפט הכולל לפחות 2 עורכי דין, 2 לקוחות, 4 מכוניות, 4 חניות, שעה הלוך, לעיתים גם שעה "בתור", שעה חזור ושעת התאוששות עד חידוש הכוחות ניתן לקיים דיון של 1 שעה מן המשרדים ולהמשיך בשגרת היום. חיסכון הזמן, העלות, התשלומים השונים ובעיקר חווית המשתמש ורמת האפקטיביות קובעות פרופורציות נכונות להתנהלות משפטית. הקדמה כבר כאן.

בנוסף, בעת סיום הישיבה יש בידי כבורר להוציא לצדדים פרוטוקול מתועד בוידאו של כל אשר נתקיים במסך הבורר. פרוטוקול זה נוסף להקלטה ותמלול, אלא אם כן הצדדים החליטו לוותר עליהם.

אני סבור כי פתרון זה עשוי לשקף את יתרונה של הבוררות כמערכת יעילה ואפקטיבית. הוא מייחד אותה לעומת הדיון בבית משפט. הוא חוסר עלויות מצטברות כבדות. הוא מספק חווית משתמש ידידותית. בשלב זה הוא מיועד לכלל הישיבות הפרוצדורליות. הגיעה הזמן ליישם את הטכנולוגיות החדשניות בהליכי בוררות בימים בהם "טלפון החוגה" פס מן העולם.