המדינה הולכת לבורר – דה מרקר

היועץ המשפטי לממשלה הודיע לוועדת החוקה של הכנסת. אם תהיה אפשרות ערעור, המדינה תסכים להיות צד לבוררויות.

לכתב המלאה לחץ כאן