5 הערות על הבוררות בישראל

1. ללמוד מהמובילים הבוררות ככלי לפתרון סכסוכים מסחריים מקובלת בקהילייה העסקית כדרך עדיפה על פני פניה לבתי המשפט. בכפר הגלובלי פועלים מספר מוסדות בין-לאומיים מובילים בתחום הבוררות והמוביל שבהם הנו בית המשפט לבוררות של ה – ICC, לשכת המסחר הבין-לאומית היושב בפריז. בלונדון פועל זה יותר מ – 100 שנה ה – LCIA ובארה"ב – ה – A.A.A ומוסד ה – C.P.R למניעת סכסוכים ופתרונם. חוק הבוררות הישראלי חוגג השנה 40 לחקיקתו. הוא הועתק ברובו מפקודת הבוררות המנדטורית משנת 1926 המבוססת על המג'לה הטורקית משנת 1886. הסכם הבוררות המצוי בתוספת לחוק הבוררות ומוחל כברירית מחדל בכל הליך בוררות, אלא אם כן קבעו הצדדים הנו הסכם …

אודות

משרדנו מתמחה בייצוג לקוחות בהליכי בוררות עסקית, בינ"ל ובענף הבניה. עיון בפסקי הדין הניתנים בבתי המשפט בנוגע להליכי בוררות מלמד עד כמה הבנה מעמיקה בדיני בוררות מכריעה את הכף ולא די בהבנת התחום העסקי, תחום ליקויי הבניה, סכסוך שותפים, הפצה או סוכנות וכיו"ב. הדבר נכון גם כאשר מדובר בבוררות בינלאומית בה הבנת כללי בית הדין לבוררות כדוגמת אלה של ה – ICC אשר יצאו במהדורה חדשה בשנת 2012 או של ה – LCIA תכריע את סיכויי התיק, לעיתים במידה גדולה יותר מאשר הדיון בתחום המסחרי בו חלוקות דעות הצדדים.

צור קשר

1. ללמוד מהמובילים

הבוררות ככלי לפתרון סכסוכים מסחריים מקובלת בקהילייה העסקית כדרך עדיפה על פני פניה לבתי המשפט. בכפר הגלובלי פועלים מספר מוסדות בין-לאומיים מובילים בתחום הבוררות והמוביל שבהם הנו בית המשפט לבוררות של ה – ICC, לשכת המסחר הבין-לאומית היושב בפריז. בלונדון פועל זה יותר מ – 100 שנה ה – LCIA ובארה"ב – ה – A.A.A ומוסד ה – C.P.R למניעת סכסוכים ופתרונם. חוק הבוררות הישראלי חוגג השנה 40 לחקיקתו. הוא הועתק ברובו מפקודת הבוררות המנדטורית משנת 1926 המבוססת על המג'לה הטורקית משנת 1886. הסכם הבוררות המצוי בתוספת לחוק הבוררות ומוחל כברירית מחדל בכל הליך בוררות, אלא אם כן קבעו הצדדים הנו הסכם ארכאי. לעומתו, זוכים הסכמי הבוררות במוסדות אלה לעדכון שוטף, כמו גם הוראות הדין. החוק האנגלי קלט בשנת 1996  זכות ערעור על פסקי בוררות. בשנת 2008 פורסמו כללי בוררות מעודכנים ב – ICC המחייב את אישור שופטי בית המשפט בפריז לטיוטת פסק הבורר זה שנים רבות בכל הקשור לצורתו ומסמיך אותם להעיר הערות הנוגעות לתוכנו בלא התערבות בשיקול דעתו של הבורר (סעיף 27). כך, נמנע הצורך בתיקון או ביטול פסקי בוררות של מוסד מוביל זה. עלינו ללמוד מהמובילים ולכלול בהסכמי הבוררות בישראל כללי בוררות המיושמים בהצלחה בעולם עוד קודם תחילת הבוררות.

 

  1. בוררות עם "ביטוח"

הצעת חוק הבוררות (ערעור על פסק בוררות), התשס"ח – 2007 מצויה על סף אישורה בקריאות שניה ושלישית בכנסת. ההצעה הוגשה ביוזמת חברי הכנסת גדעון סער ועמירה דותן. עם אישורה במתכונת המוצעת, די יהיה לכלול בהסכם הבוררות סעיף קצר לפיו פסק הבוררות ניתן לערעור כדי לאפשר את העברתו תחת שבט ביקורתו השיפוטית של בורר בערכאת ערעור. ההליך יהיה פשוט ומהיר. ההחלטה תינתן על סמך כתבי טענות תוך 60 יום ממועד הגשתם, אלא אם כן נמצאו טעמים מיוחדים לשמיעת הצדדים. הבורר בערכאה הראשונה יחוייב בנימוק ובידי הצדדים יהא לחייב בזאת את הבורר בערעור. כך, במקום ל"פשפש" בעברו של הבורר תיבחן עבודתו בעיניים מקצועיות. ביטול פסק הבוררות יהיה אפשרי בנסיבות קיצוניות ומעטות ביחס לעשרת המקרים המאפשרים זאת כיום בסעיף 24 לחוק. כיזם השינוי החקיקתי זה יחד עם עמיתי, עו"ד ישראל שמעוני סבורני כי אנו עומדים בפתחה של מהפיכת הבוררות בישראל. שילוב מנגנון הערעור ניתן ליישום כבר כעת באמצעות עו"ד ובוררים מקצועיים היודעים את המלאכה. בוררות עם "ביטוח".

 

  1. בוררות "בייסבול"

גדולתו של הליך הבוררות ביעילותו, אלא שבמקרים רבים מדי מסתפקים הבוררים לנהל אותו בדומה למקבילתו בבתי המשפט. בעולם מיושמות דרכים מתקדמות ויעילות יותר. אחת מהן היא מסלול ה – Last Offer Arbitration שזכה לכינוי בוררות "בייסבול". על הבורר למלא תפקיד של כמעין רופא בחדר מיון המסייע לצדדים לבחור במסלול הנכון טרם אימוץ מסלול השיפוט המסורתי. הוא יכול ל"תפור" עם פרקליטי הצדדים מסלול בוררות ייחודי המתאים למידותיהם. מתכונת ה"בייסבול" מאפשרת לכל אחד מן הצדדים, עם סיום שלב שמיעת הראיות, או עוד קודם לכן בהסכמה, להביא בפני הבורר הצעות להכרעת הסכסוך. הצעות אלה מבוססות למעשה על אירועי הבוררות שהצטברו עד כה ועומדים להכרעת הבורר. לאחר הסבב הראשון רשאים הצדדים לעדכן כל אחת את הצעתו בסבב שני וסופי.  על הבורר לבחור את אחת ההצעות בלבד, זו שקרובה יותר להכרעתו. היא תהיה פסק הבוררות מהלך זה הנהנה מהצלחה בה בארה"ב מניע את הצדדים להעביר לבורר הצעות מעשיות והוגנות להכרעתו. בוררות הבייסבול, כמו גם מסלולים חדשניים נוספים חוסכת עלויות כבדות לצדדים ומוציאה תחת ידי הבורר תוצאה הגיונית ויעילה.

 

  1. מיהו "בורר"?

בורר לפי החוק הישראלי הוא כל מי שמלאו לו שמונה עשרה. זו שערוריה שכן מדובר בהליך שיפוטי, פרטי בו הבורר מחזיק בסמכויות חזקות משל מקבילו השופט. לעיתים ניתן ללמוד על בדיעבד על חוסר ניסיונו, מקצועיותו ואף על כשלים אתיים של הבורר. על הצדדים לבחור בבורר הבקיא ברזי המשפט, בעל כושר חשיבה שיפוטי אובייקטיבי, מקצוען המבין היטב את המציאות העסקית ולא רק את כללי הדין החלים עליה זאת בדומה לבחירת זהות הרופא המנתח בשעת אמת.  על הבורר לגאול את הצדדים מן הסכסוך וראוי כי יבור לו ולהם את הדרך הנאותה והמקצועית לכך.

 

  1. מבחן התוצאה

תוצאה מוצלחת תושג בשניים: האחד, עם פרוץ הסכסוך על הצדדים להיפגש עם עורך דין המומחה באיתור הדרך המתאימה ביותר לפתרון הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט. עליהם לגבש יחד עמו הסכם בוררות התואם את מידותיהם: בוררות מסורתית, אפשרות לערכאת ערעור, מתכונת "בייסבול" או בוררות 80/20 – הכל לפי נסיבות העניין. השני, שילוב סעיף מודולרי ליישוב סכסוכים מחובת מו"מ משפטי ועד לבוררות הסכמית הכוללת אפשרות ערעור. סעיף זה יהפוך את ההסכם ל"מנצח".

 

צור קשר