בניה ונדל"ן

ליקויי בניה, עריכת חשבון סופי, שינויים ותוספות במהלך הבניה כמו גם בלוחות הזמנים מוכרים רבות למזמיני עבודה, קבלנים ראשיים וקבלני משנה הלוקחים חלק בתכנון וביצוע פרויקטים בתחום הבניה. כך גם תביעות בשל הפרות של עסקאות מכר במקרקעין, תביעות כספיות בשל הפרת הסכמי שכירות ותביעות פינוי הנלוות אליהם. מחלוקות רבות נגרמות בשל הבנה שונה של פרשנות ההסכם ואירועים רבים המתרחשים אחר כריתתו. משרדינו מייצג לקוחות עסקיים וצדדים לסכסוכים משפחתיים עסקיים בתחומי הבניה והנדל"ן בהליכי בוררות, בתי משפט וגישור. בנוסף יושב עו"ד סטי כבורר מכריע או מגשר בסכסוכי בניה רבים.

בין היתר פועל המשרד בתחומים הבאים:

תובענות כספיות ביחסים מזמין – קבלן – קבלני משנה על ליקויי בניה;
עריכת התחשבנות משפטית בגין חשבונות חלקיים וחשבון סופי של פרויקט בניה;
התחשבנות בגין שינויים בלוחות הזמנים במהלך הפרויקט, פיצוי או זיכוי בגינם;
אחריות מנהלים ודירקטורים ברשלנות נזיקית ועל פי דיני החברות והחוזים בענף הבניה;
סכסוכים הנובעים מפרשנות והבנה שונה של חוזי בניה, נדל"ן ושכירות;
אחריות מפקחים, מתכננים וספקי שירותים שונים לפרויקט;
תובענות כספיות בגין ביצוע או הפרה של הסכמי מכר שונים;
תובענות בקשר עם חוזי שכירות מסחריים ופרטיים.
ייצוג לקוחות בהליכי בוררות ובתי משפט בשל העומס הרב הקיים במערכת בתי המשפט נדרשת לא פעם תקופה ארוכה לניהול ופתרון הסכסוך במערכת הציבורית. כיום נפתחים בבתי המשפט כמיליון תיקים בשנה המטופלים על ידי 650 שופטים בלבד. לכן פועל משרדנו למציאת מסלולים יעילים ככל הניתן לפתרון הסכסוך ומעודד במקרים המתאימים שילוב סעיף בוררות חוזי, או הסכמה על הליך בוררות בזמן אמת, תלוי כמובן באופי הסכסוך והצדדים לו. בהליכי בוררות בתחום הבניה מקיים המשרד התמחות ייחודית המשלבת בין יישום דיני החוזים והבניה ובין דיני הבוררות המקנים ללקוח יתרון ותורמים להצלחתו. עם מתן הםסק אנו פועלים לאישורו כפסק דין בבית המשפט ולפי צורך לתיקונו, נקיטת הליכי ערעור או ביטול בבית המשפט המוסמך. אם נבחר ניהול המשפט בבית משפט הרי נוסף על ייצוג אינטנסיבי כמיטב המסורת מסייע המשרד ללקוח גם בניהול משא ומתן וגישור לשם השגת חיסכון בעלויות וזמן במקרים המתאימים ובאין פתרון כזה, בניהול המאבק המשפטי בכלל הערכאות.

עו"ד רונן סטי כבורר וכמגשר בענף הבניה עו"ד סטי נמנה עם שורת הבוררים והמגשרים הראשונה בישראל בתחום הבניה. מאז שנת 1998 היה מעורב כבורר וכמגשר במאות תיקים אשר הסתיימו בפסקי בוררות והסדרי גישור בהתאמה. פתרון סכסוכים אלה סייע רבות בידי המשרד בבניית מותג המשלב באופן ייחודי בין ייצוג מקצועי של לקוחות בהליכי בוררות וגישור בענף הבניה והנדל"ן מחד וניהול הליכי בוררות וגישור כמגשר וכבורר בנוסף.

הליכי הבוררות מתנהלים על פי קוד סטי לבוררות ו/או הסכמי בוררות בין הצדדים תוך הקפדה על לוח זמנים יעיל ורמה מקצועית גבוהה:

עריכת הסכם בוררות מסודר בתבנית Tailor Made;
אפשרות שילוב ערכאת ערעור לפי תיקון מס\' 2 לחוק הבוררות;
קביעת לוח זמנים למתן פסק הבוררות;
טיפול בצווי ביניים בהתאם להסמכת הבורר;
ניסוח מחלוקות הצריכות הכרעה לשם ייעול הדיון;
הסתייעות בצוות תומך לשם מתן שירות מיטבי לצדדים ועורכי הדין;
הכרעת הסכסוך על פי דין מהותי או כללי צדק והגינות לפי רצון הצדדים.

דברו איתנו

054-2603000