"קוד דנציגר" לבוררים

פסק הדין בפרשת עיזבון המנוח ג'ק ליברמן ז"ל יצר כללי אתיקה חדשים בתחום הבוררות תוך שהוא שם סוף לבקשת העברת הבורר, כב' השופט בדימוס ישי לוי, מתפקידו. "קוד דנציגר"מחייב מעתה כל בורר בחובת גילוי מלאה של כלל קשריו לבעלי הדין כמו גם כלל הקשרים הקיימים בין שותפיו לענייני הסכסוך וכן על עניין אישי של הבורר שיש בו כדי לגלות חשש לניגוד עניינים. אם בעבר חובה זו היתה כלליתומוגבלת הרי שכעת היא ברורה ואי קיומה יכול לגרור אף תביעה כנגד הבורר.

חובת הגילוי אף מגיעה לכדי בדיקת קשרים אלו עם חברות שלובות כדוגמת חברות בנות במידה והסכסוך כולל צדדים שהינם תאגידים. אכן, מדובר לדעתי במהפכה של ממש מאחר ובדיקות אלו עשויות להיות מורכבות ולעיתים אף יקרות וקשות לביצוע.

לכן, רצוי לכלול בהסכמי בוררות הוראה, שתהווה "רצועת בטחון", לפיה הצדדים מצהירים כי קיימו את בדיקותיהם בכל הנוגע לחובות הגילוי ואין להם כל טענה בעניין. סעיף זה עשוי לחסוך הוצאת "שפנים מהכובע" לאחר מתן פסק הבוררות או החלטה שאינה לרוחו של צד זה או אחר. בעל דין שיסתיר מידע רלבנטי ימצא עצמו צד לא רק לתיק הבוררות, אלא גם לסכסוך נוסף עם הצד השני על התנהלותו.

לדעתי, ב"מדינה שכונה" כפי שכונתה על ידי כב' השופט אליקים רובינשטיין בפסק הדין יהיה ניתן במקרים רבים לשלוף מעברו של הבורר מידע כזה או אחר הנופל לסל המקרים המחייבים בגילוי.

התוצאה האופרטיבית הנה כי בעוד בורר שחטא לחובת הגילוי וחשוף לתביעה הרי ייתכן שאין בכך כדי להצדיק את העברתו מתפקידו, או ביטול פסק הבוררות אשר יצא תחת ידיו. ראוי לשקול כי חשיפת הבורר לתביעה תהא רק במקרים בהם אי עמידת הבורר בחובת הגילוי, או התנהגותו בהליך הבוררות יצרו חשש ממשי למשוא פנים. ביתר המקרים, יש להסתפק בקביעת עבירה משמעתית שעשויה אף למצוא מקומה בכללי האתיקה של לשכת עורכי הדין ובהתאמה, אצל בעלי מקצועות אחרים. יש לזכור כי בורר שיידרש לפסוק מתוך חשש או פחד מטקטיקות בעלי הדין למולו עלול להחמיץ את מטרת תפקידו.

לסיום, צדדים לבוררות בחרו לאורך שנים בהליכי בוררות שאינם כוללים ערכאת ערעור. בחירה זו הביאה צד שחש מופסד תוך כדי ההליך או בסיומו למצוא באמצעות באי כוחו "מתחת לאדמה", מידע המלמד על העדר ניקיון כפיים ופגיעה קשה בשמו הטוב שלהבורר. פרשת אלי ארוך וכלל פיננסים התוותה את הדרך והתוצאה מדברת בעד עצמה. לכן, ראוי לבחור מראש בבוררות הכוללת ערכאת ערעור בהתאם לתיקון מס' 2 לחוק הבוררות ולא, עלולה הבוררות לעלות ביוקר לכל הצדדים.

 

לצפייה במאמר כפי שהוצג בעיתונות לחץ כאן

 

דברו איתנו

054-2603000