מספר טלפון:054-260-3000
מספר פקס: 03-3730003
דואר אלקטרוני:office@setty-law.com
אתר באנגלית:www.setty-lawfirm.com
כתובת המשרד: מגדל V TOWER, קומה 18 רח' בר כוכבא 23 בני – ברק מיקוד: 5120109
הודעה על פטור מאחריות ואיסור הסתמכות על המידע באתר כייעוץ מסוג כלשהו אין במידע המצוי באתר זה כדי להוות ייעוץ משפטי או כלשהו אחר. אנו לא נישא בכל אחריות לכל טענה ו/או נזק מכל סוג שהוא בקשר עם המידע המתפרסם באתר ויש לבחון את המידע טרם שימוש בו. על השימוש באתר יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט תהא בלעדית לבתי משפט במחוז ת"א.
דברו איתנו

054-2603000