פסיקה בנושא גישור

דינו של הסכם עקרונות שהושג בסיומו של הליך הגישור
בית- המשפט מיקד את מהותו של הליך הגישור כהליך ליישוב סכסוכים בדרך של הסכמה. כמו-כן נהג נכון ביהמ"ש בהסירו את מסך החיסיון מעל הסדר הגישור וגם אם הוא הסדר עקרונות המסיים בפועל את הליך הגישור, בכפוף לסייגי חסיון המאוזכרים בו.

החזר אגרה בגישור
בין המבקשים התגלע סכסוך שבעקבותיו הגישה התובעת תביעה בה טענה כי הנתבעים חייבים לה סכום של 10,000,000ש"ח. מנגד, טענו הנתבעים שכנגד כי התובעת חייבת להם סכום של 800,000ש"ח. לאחר כמה ישיבות קדם משפט ובטרם החל שלב ההוכחות, הגיעו המבקשים לכלל הסכם פשרה ולבקשת

דין הסכם פשרה לאחר סיום הליך גישור
הצדדים החליטו, מלכתחילה, לפתור את הסכסוך בינהם בהליך גישור, ועל כן לא הוגשה תביעה לבית המשפט. הצדדים החלו בגישור, אולם בישיבת הגישור השניה דחו הצדדים את המלצתו של המגשר בדבר אופן פתרון הסכסוך, והליך הגישור הופסק. למערכת השפיטה זכויות רבות בקידום הליך הגי

אפשרות פסילת שופט מלדון בתיק על רקע עיון בטיוטת הסדר גישור
בית-הדין דן במקרה זה על חשיבותה של ההכרעה ההסכמית ושמירת החסיון הראוי להליך הגישור. שמירת כללי החסיון והסודיות בהליך הגישור צריכה להישמר למען האמון בתהליך זה וניהולו היעיל.

אישור הסדר גישור בבימ"ש
בענין זה התובע ביקש ליתן תוקף פסק דין להסכם שהושג בין הצדדים במהלך הליך של גישור, ובהמשך החלטת נשיא בית המשפט שהפנה את הצדדים לגישור וקבע בהחלטתו, בין היתר, כי "אם הצדדים יגיעו להסכם, יתבקש בית המשפט לתת לו תוקף של פסק דין".

עדות מהליך הגישור
מדובר בבקשת בא-כוח המבקשים לקבל את עדותם של בני הזוג ש' בנוגע לפגישות שניהלו עם התובע והנתבע, ואשר התקיימו במטרה להביא את הצדדים לידי הסכמה בסוגיות שונות הקשורות לפירודם.

חיסיון בהליכים חלופיים ליישוב סכסוכים
בפסק דין תקדימי של בית המשפט העליון קובעת כב' השופטת א. פרוקצ'יה כי החיסיון החל על חומר הכנה שהכין צד לצורך משפט או משפט צפוי חל, גם על חומר הכנה שנועד לשמש בהליך חלופי ליישוב מחלוקת.

על מעמדו של הסדר גישור במבחן החיסיון
בית המשפט הנכבד דן בחשיבות החיסיון החל על מסמכים שנוצרו במהלך ניהול משא ומתן לפשרה דבר העומד ביסודו של ניהול משא ומתן חופשי, בוודאי בצל המשפט. קיומו של חיסיון אינו מוגבל רק להליכי גישור כי אם לתחולתו על מסמכים שחוברו במהלך הכנה וניהול הליכים חלופיים לפתר

 

דברו איתנו

054-2603000