מאמרים בנושא משפט מסחרי

מאמרים בנושא משפט מסחרי
מאמרים בדיני תאגידים וחובות דירקטורים יש בידי הדירקטוריון הזכות והחובה להתוות מדיניות של מניעת ופתרון סכסוכים בפירמה: על המנכ"ל וצוות ההנהלה לקיים מדיניות זו יחד עם צוות ייעוץ משפטי פנימי ו/ או חיצוני מתאים: הצלחת התוכנית עשויה להתבטא בשיפור התוצאות העסקיות. חברות שישקיעו מאמץ במניעת ופתרון סכסוכים יהפכו לאורך זמן לחברות " היברידיות" המתקדמות לעבר השגת התוצאות העסקיות בעלויות נמוכות יותר ותוך חיזוק שדירת הלקוחות והספקים המרוצים לאורך זמן.

דברו איתנו

054-2603000