ליטיגציה ובתי משפט

Sometimes, "when you you to shoot, shoot! Don't talk! (The Good, the Bed and the Ugly movie).

ליטיגציה היא התדיינות והכוונה היא להתדיינות בבית המשפט. ליטיגציה ופתרון סכסוכים משלבים בין היתרונות של בית המשפט ובין היתרונות של פתרון סכסוכים. בית משפט הוא המקום השכיח ביותר להכרעת סכסוכים. הוא כל כך מבוקש עד שהשימוש בה יצר עומס בלתי רגיל ובתי המשפט בישראל נחשבים לעמוסים בעולם. כך לדוגמה, בסוף שנת 2016 עמד מלאי התיקים הפתוחים במערכת בתי המשפט על 460,098 תיקים, 50,000 תיקים יתר מאשר בסוף שנת 2015. המשמעות היא שניהול תיק עסקי בבית משפט עד לפסק דין מחייב בדרך כלל תקופה ארוכה. לא פעם נקבעים דיונים משפטיים חודשים רבים ואף שנה קדימה.
יחד עם זאת, במקרים רבים בית המשפט הוא הדרך ההכרחית והנכונה מזווית התובעים לחייב את הצד שכנגד להתייחס לסכסוך באופן פורמלי ורציני. הגשת כתב תביעה מבהירה שברור כי היעדר ייצוג, או התייחסות יסודית ומקצועית עלולים לגבות מחיר יקר. לא פעם הגשת כתב התביעה מהווה "הזמנה" מעשית להתייחס לסכסוך ברצינות ולפתור אותו, בין אם בפסק דין ובין אם בשלב מוקדם יותר.
מצד ההגנה ניתן לומר כי במקרים בהם לא ניתן להגיע להסדר הוגן (כולל תוצאה של 0 פיצוי) נדרש בית המשפט כדי להעמיד את התובעים במבחן מציאות. משרדנו עוסק בתחום הליטיגציה ומלווה עסקים מסוגים שונים, שותפויות, חברות מסחריות ובתחום הבניה, ועסקים משפחתיים ישראליים ובינלאומיים החל מפרוץ הסכסוך ועד לסיומו המלא בפסק דין ואף עד לבית המשפט העליון.
השאלה המתבקשת היא האם יש להסתפק בכך והאם ניהול סכסוך לאורך שנים הוא הברירה היחידה והנכונה ביותר? כפי שאמר איש חכם: "People who are only good with hammers see every problem as a nail" (Abraham Maslaw).. השילוב המנצח אמון בשילוב שבין ליטיגציה תקיפה בבית משפט ובין גישות חדשות לפתרון סכסוכים.

פתרון סכסוכים

לצד ניהול ליטיגציה תקיפה בבתי המשפט אנו עוסקים בשילוב טכניקות חדשניות ויצירתיות של פתרון סכסוכים. שמות הקוד הם מו"מ, גישור ובוררות, אלא שניהול בנאלי של הליכים אלה יסתיים בלא תוצאות. זאת בדומה לקריקטורה המתנוססת באחד מספרי הארוורד על מו"מ שם נראה איש עסקים שידיו על הקיר ושודד מצמיד אקדח לרכתו ומתריע בפניו: "Your money or your life?!" ואיש העסקים עונה: "I never accept the first offer". ברור שניהול משא ומתן, או הליך גישור מתלהם בדרך שכזו יוביל במהירות האור לבית המשפט.


שילוב "מנצח" בין ליטיגציה בבתי משפט ופתרון סכסוכים

לעומת זאת, ניהול מו"מ מושכל, ייצוג והכנה מקצועיים להליכי גישור, או מעבר לבורר הכוללת ערכאת ערעור בפני בורר מקצועי עשויים לחולל את כל ההבדל. זהו סוד פתרון הסכסוכים המשולב יחד עם הליטיגציה והעניין תלוי באופי ומידת העיסוק בתחומים אלה. משרדנו עוסק רבות בתחום הבוררות, גישור, מו"מ בשילוב עם ליטיגציה תקיפה ולא פעם זו הזדמנות להשיא ללקוח תוצאות ראויות. שילוב זה עדיף במקרים רבים על ניהול ליטיגציה מסורתית עד למועד פסק הדין. מה שבטוח הוא שברירה זו קיימת תמיד.
הכדור בידכם.


דוגמאות לליטיגציה ופתרון סכסוכים מ"השטח" מתיקי משרדינו

1. סכסוך בינ"ל בתחום ההפצה בבית משפט-על רקע הסכסוך ונקיטת הליכים משפטיים הולמים קובעה סמכות של בית משפט בישראל כבעל הסמכות הבינ"ל. במסגרת דיון אחד בבית משפט השלום הושג הסדר דיוני מכריע בעילות שונות של המפיץ נ' היצרן על דרך של פשרה באופן שמסיים את הסכסוך. סיום הסכסוך מבוסס על ממצאי מומחה- רו"ח במישור הכספי וקביעות השופט במישור המשפטי, ללא צורך בחקירות נגדיות ותוך חסכון של שנים של התדיינות.
2. סכסוך ירושה - בסכסוך ירושה החובק היבטים משפחתיים מגוונים שחייב פעולה בכ-4 תיקים משפטיים שונים על פני 7 שנים ויותר עד לבית המשפט העליון והסתיים בניצחון הואיל ומאמצי המו"מ לא הואילו לאורך שנים אלו.
3. סכסוך אגב עסקת קומבינציה מורכבת – סיומו בישיבת בוררות אחת בפני בורר- עו"ד מתחום המקרקעין. ישיבת הבוררות הובילה למו"מ שהניב עסקת קומבינציה משופרת וחסכון של התדיינות משפטית כבדה לאורך שנים.
4. סכסוך עסקי בין אחים לעסק משותף בין עשרות שנים- סלילת הדרך למינוי בורר ע"י בית המשפט, אגב הסדר גישור בין האחים. תנאי הסף המוסכמים למינוי בורר היו בורר- עו"ד בעל ניסיון של לפחות 15 שנה בעריכת דין אשר ניהל לפחות 5 בוררויות. ניסיון זה הבטיח בורר מנוסה המכיר היטב את ה"שטח". בסיועו של הבורר הוחלט על הליך התמחרות והעברת העסק לאחד האחים בהליך התמחרות הוסדר תוך חודשיים ממועד פתיחת הבוררות, יתר הטענות בין הצדדים יוכרעו בבוררות עסקית. על פסק הבוררות קיימת זכות ערעור לפי הוראות חוק הבוררות בעניין זה.
5. גישור עסקי בין שותפים-ייצוג לקוח שנתבע על סך של 2,500,000 ₪ בבית המשפט השלום בגין סכסוך גבולות והפרות הסכמים עם שותפים לפרויקט בניה, הסכסוך הופנה לגישור. סיום הסכסוך ב-2 ישיבות גישור אחר הגשת כתב הגנה בשם הלקוח בסך של 40,000 ₪, במקום חשיפה לתביעה בהיקף של 2,500,000 ₪ .
6. מו"מ משפטי טרם תביעה- סיום סכסוך עם לקוח שרכש מכונה להדפסה תעשייתית וסבל מליקויים קשים בה. זאת, על דרך אספקת לוחות אספקה וחומרים מתכלים במחיר מופחת ופריסת יתרת תשלומי המכונה לספק (יוצג על ידינו) בתנאים מועדפים. כמו כן ניתן פתרון הכולל הארכת תקופת אחריות בתיאום עם היצרן הבינ"ל לשביעות רצון הלקוח.

דברו איתנו

054-2603000