להוציא את העסקים מבית המשפט

להוציא את העסקים מבתי המשפט עו"ד רונן סטי[1] לאחרונה שוב למדנו כי כמות התיקים השנתית בבתי המשפט אינה משתנה באופן משמעותי. מספר התיקים לא קטן, הם פשוט מתחלפים בתיקים חדשים, מה שמלמד כי "ככר העיר השיפוטית" תהא עמוסה יתר על המידה גם בשנה הקרובה. נח לבוא בטרוניות למערכת אך האחריות רובצת גם על כתפי הפרקליטים. מדוע הפניה לבתי המשפט כה אוטומטית? יש כאלה שיטענו כי מדובר בשיקולי שכ"ט אך טיעון זה בטעות יסודו. סכסוך המתנהל על פני שנים בבתי המשפט הופך להיות הפסדי למשרד. ככל הנראה מקור התופעה בכח ההרגל. הרגל שיש לשנות לטובת קהילת העסקים בישראל כמו גם לטובת מערכת בתי המשפט וציבור עורכי …

אודות

משרדנו מתמחה בייצוג לקוחות בהליכי בוררות עסקית, בינ"ל ובענף הבניה. עיון בפסקי הדין הניתנים בבתי המשפט בנוגע להליכי בוררות מלמד עד כמה הבנה מעמיקה בדיני בוררות מכריעה את הכף ולא די בהבנת התחום העסקי, תחום ליקויי הבניה, סכסוך שותפים, הפצה או סוכנות וכיו"ב. הדבר נכון גם כאשר מדובר בבוררות בינלאומית בה הבנת כללי בית הדין לבוררות כדוגמת אלה של ה – ICC אשר יצאו במהדורה חדשה בשנת 2012 או של ה – LCIA תכריע את סיכויי התיק, לעיתים במידה גדולה יותר מאשר הדיון בתחום המסחרי בו חלוקות דעות הצדדים.

צור קשר

להוציא את העסקים מבתי המשפט

עו"ד רונן סטי[1]

לאחרונה שוב למדנו כי כמות התיקים השנתית בבתי המשפט אינה משתנה באופן משמעותי. מספר התיקים לא קטן, הם פשוט מתחלפים בתיקים חדשים, מה שמלמד כי "ככר העיר השיפוטית" תהא עמוסה יתר על המידה גם בשנה הקרובה. נח לבוא בטרוניות למערכת אך האחריות רובצת גם על כתפי הפרקליטים. מדוע הפניה לבתי המשפט כה אוטומטית? יש כאלה שיטענו כי מדובר בשיקולי שכ"ט אך טיעון זה בטעות יסודו. סכסוך המתנהל על פני שנים בבתי המשפט הופך להיות הפסדי למשרד. ככל הנראה מקור התופעה בכח ההרגל. הרגל שיש לשנות לטובת קהילת העסקים בישראל כמו גם לטובת מערכת בתי המשפט וציבור עורכי הדין. אז איך עושים זאת? מספר הצעות פרקטיות.

1. חובת המערכת והנחיית מנהל בתי המשפט

ראוי כי כל שופט ושופטת האחראים על הכרעת תיקים מסחריים יציעו לציבור עורכי הדין אפשרות של פתרון הסכסוך בגישור ו/או בבוררותהכוללת בערכאת ערעור. בוררות זו תחסוך זמן יקר לכולם, תאפשר בירור יסודי של הסכסוך ובתכנון נכון תחסוך גם בעלויות בהשוואה להליך השיפוטי. הדיון הראשון בבית המשפט הוא ההזדמנות הטובה והראויה ביותר לכך. הפנייה שמקורה בשופט היושב בדין תיפול על אוזניים קשובות ועושיה לזכות בתשובה חיובית. לא בכדי שוקל משרד המשפטים הפניית חובה להליכי בוררות על פי דין. זו חובה שיש בה כדי לסייע לא רק בהקלת העומס אלא ביצירת נתיב אקספרס לפתרון סכסוכים בדרך מקצועית. יש ממש בעמדתו. ואם כך הדבר, הרי יש לשופטים את הזכות המלאה לעשות כן. ראוי כי מנהל בתי המשפט אף יוציא הנחייה מעשית פנים מערכתית המעודדת את השופטים להציע בכל תיק בעל אזרחי-מסחרי הפניה אקטיבית לגישור או בוררות הסכמית.

2. חובת הפרקליט

הפרקליט המסחרי קובע רבות את סדר היום בבית המשפט מאחר והוא זה שאחראי לבירור הסכסוך שם. פרקליט מסחרי כיום נדרש להיות גם פותר סכסוכים. לא די בניהולם המקצועי בבית המשפט. בכוחם של עורכי הדין לשנות את העומס הקיים בבתי המשפט. לשם כך נדרשות שתי פעולות: האחת, החלפת הסעיפים בהסכמים המסחריים המפנים סכסוכים לבתי המשפט בסעיפי יו"ם, יישוב סכסוכים כמקובל בחוזים עסקיים בינ"ל: 30 יום למציאת פתרון מוסכם ובאין הסכמה – בוררות. השניה, פניה יזומה לצד שכנגד לקיום הליכים אלה.

3. חובת המנהל

המנהל העסקי מעוניין בשולחן נקי מסכסוכים על מנת לרכז את מיטב מאמציו בניהול והרחבת עסקיו. על מנהלים לכלול בהסכמים מסחריים סעיפים הקובעים כי סכסוך עסקי, אם וככל שיהיה, ייפתר באמצעות הליכי בוררות, אלא אם כן ייפתר תוך תקופה בת 30 יום בהסכם.

אם שלושת הזרועות הללו יפעלו, כל אחד בתחומו, אנו צפויים לראות הפחתה משמעותית של מספר הסכסוכים המסחריים בבתי המשפט מחד, ועליה במספר הסכסוכים היוצאים מבתי המשפט החוצה בזכות ובאמצעות המערכת, מאידך. על ראשי משרד המשפטים, לשכת עורכי הדין וארגוני העסקים לגבות מהלך זה.[1]יו"ר משותף של ועדת הבוררות והגישור, מחוז ת"א ומרכז בלשכת עורכי הדין בישראל, בורר ומגשר עסקי, Ronen@setty-law.com.

 

צור קשר