חבר הכנסת גדעון סער על תיקון חוק הבוררות והוקרת יזמי השינוי

הצעת חוק הבוררות (תיקון מס' 2) (ערעור על פסק בוררות), התשס"ח-2007 (קריאה שנייה וקריאה שלישית)   היו"ר קולט אביטל: נמשיך עם חקיקה. הצעת חוק הבוררות (תיקון מס' 2) בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. עד שיבוא יושב ראש הוועדה, אני מבקשת לברך מכאן את האורחים שלנו מדליית אל כרמל, עוספייה, דיר אל אסת, בענה, מג'ד אל כרום, באקה וג'ת, ובמיוחד את השייח'ים הנכבדים שנמצאים כאן ביציע הכבוד, ברוכים הבאים לכנסת. בבקשה, אדוני.   מנחם בן-ששון (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט): גברתי היושבת ראש, חבריי חברי הכנסת, אישי השר, מילה לליל הבדולח; הפעם היחידה שלא במסגרת משפחתית, שראיתי את חותני, עליו השלום, חבר הבית הזה, ד"ר יוסף בורג, …

אודות

משרדנו מתמחה בייצוג לקוחות בהליכי בוררות עסקית, בינ"ל ובענף הבניה. עיון בפסקי הדין הניתנים בבתי המשפט בנוגע להליכי בוררות מלמד עד כמה הבנה מעמיקה בדיני בוררות מכריעה את הכף ולא די בהבנת התחום העסקי, תחום ליקויי הבניה, סכסוך שותפים, הפצה או סוכנות וכיו"ב. הדבר נכון גם כאשר מדובר בבוררות בינלאומית בה הבנת כללי בית הדין לבוררות כדוגמת אלה של ה – ICC אשר יצאו במהדורה חדשה בשנת 2012 או של ה – LCIA תכריע את סיכויי התיק, לעיתים במידה גדולה יותר מאשר הדיון בתחום המסחרי בו חלוקות דעות הצדדים.

צור קשר

הצעת חוק הבוררות (תיקון מס' 2) (ערעור על פסק בוררות), התשס"ח-2007

(קריאה שנייה וקריאה שלישית)

 

היו"ר קולט אביטל:

נמשיך עם חקיקה. הצעת חוק הבוררות (תיקון מס' 2) בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. עד שיבוא יושב ראש הוועדה, אני מבקשת לברך מכאן את האורחים שלנו מדליית אל כרמל, עוספייה, דיר אל אסת, בענה, מג'ד אל כרום, באקה וג'ת, ובמיוחד את השייח'ים הנכבדים שנמצאים כאן ביציע הכבוד, ברוכים הבאים לכנסת. בבקשה, אדוני.

 

מנחם בן-ששון (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט):

גברתי היושבת ראש, חבריי חברי הכנסת, אישי השר, מילה לליל הבדולח; הפעם היחידה שלא במסגרת משפחתית, שראיתי את חותני, עליו השלום, חבר הבית הזה, ד"ר יוסף בורג, ששלשום ציינו תשע שנים לפטירתו, שראיתי אותו בוכה בציבור, היה כשהיינו ילדים בכיתה ט', ובאנו לכינוס של מאות ילדים ביד ושם. היום היה בדיוק יום ליל הבדולח. הוא תיאר – הרי את חוויות השואה כל אחד עבר כפי שעבר, והורינו, כל אחד עבר כפי שעבר, ואנו אומה פליטת שואה. והוא תיאר את מה שעבר באותו יום, וגם הוא ראה את מה שגברתי ציינה, שבעצם כל מה שהיה לאחר מכן זה בעצם סוף מעשה במחשבה תחילה. לא אחת אנו חווים מאורעות ולא יודעים לקרוא את הכתובת שעל הקיר. אני חושב שמי שחווה, ידע איפה צריך לבכות. הוא גם ידע לומר שהחוכמה היתה לא לבכות לעיני המשנאים, ופה בבית מותר לבכות.

 

גברתי יושבת הראש, כוחנו בכך שאנו מסוגלים לעשות את  מה שאנו עושים ביום יום לעומת מה שמתרחש ומשקעי ההיסטוריה. אם כך, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק הבוררות (תיקון מס' 2), התשס"ט-2008.

 

זאת הצעה שיזמו אותה חבר הכנסת גדעון סער, חברת הכנסת עמירה דותן, והליווי המקצועי שקיבלנו מהם באופן מקצועי מאוד – כדרכו, חבר הכנסת סער – הצליח להביא את החוק הזה ואולי בכלל את מוסד הבוררות למקום שלא היה החוק קודם לכן.

 

הבוררות היא מוסד חשוב, אך חוששים הרי מלהידיין בפני בורר מסיבות שונות, ואילו ההצעה הזאת בראשיתה רצתה לעגן בחוק את הליך הבוררות בפני בורר נוסף לאחר הבוררים הראשונים, כך זכור לכם שהביאו את הדברים המציעים בקריאה הראשונה, וכך מוצע לאפשר לצדדים להסכם בוררות אשר הסכימו שעל הבורר לפסוק בהתאם לדין, להסכים כי ניתן יהיה לפנות לבית המשפט בבקשת רשות ערעור על פסק הבוררות, רק אם נפלה טעות יסודית ביישום הדין שעלולה לגרום לעיוות דין. כך, יתאפשר תיקון טעויות מהותיות, דבר שיקטין את הרתיעה מפני הפנייה להליך הבוררות. על מנת לאפשר ביקורת אפקטיבית על פסק הבוררות, מוצע כי בהליך בוררות בו הוסכם על אפשרות של ערעור ברשות לבית המשפט יתועדו ישיבות הבוררות בפרוטוקול או בדרך אחרת עליה הסכימו הצדדים, והבורר ינמק את הפסק. כדי למנוע כפל הליכי ביקורת על פסק הבוררות בבית המשפט נקבע בהצעת החוק כי אם הוגש ערעור לבית המשפט, לא יוכלו הצדדים להגיש גם בקשה לביטול פסק הבוררות, ויהיה עליהם להעלות את הטענות בעניין זה במסגרת הליך הערעור.

 

בנוסף, כפי שציינתי, מוצע במסגרת הצעת החוק לעגן בחוק הבוררות הליך ערעור בפני בורר שיאפשר ביקורת רחבה יותר על פסק הבוררות, כחלק ממנגנון הבוררות עצמו. אמנם גם כיום חוק הבוררות אינו מונע מצדדים להסכים על ערעור בפני בורר, והליך כזה אף מוסדר במוסדות שונים המקיימים הליכי בוררות. עם זאת, נטען בדיוני הוועדה כי עיגון והסדרה של ההליך בחקיקה עשויים להגביר את המודעות לכך ולעודד את השימוש בהליך הבוררות. גם במקרה זה שבו הצדדים הסכימו על אפשרות ערעור בפני בורר מוצע כי על מנת לאפשר ביקורת אפקטיבית יהיה הבורר בהליך הראשון מחויב לנמק את פסק הבוררות. באשר לניהול פרוטוקול, מוצע כי ברירת המחדל תהיה ניהול פרוטוקול, אך הצדדים יוכלו לקבוע אחרת. הצעת החוק כוללת סדרי דין נוספים המפורטים בתוספת השנייה.

 

כדי למנוע כפל הליכי ביקורת על פסק הבוררות והתארכות יתר של ההליכים, מוצע כי אם צדדים החליטו על מנגנון של ערעור בפני בורר נוסף, לא יוכלו להסכים גם על ערעור לבית המשפט. מוצע כי במקרה כזה יוכלו הצדדים להגיש לבית המשפט בקשה לביטול פסק הבוררות רק בעילות מצומצמות, קרי, אם תוכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור או אם קיימת עילה  שעל פיה בית המשפט יכול לבטל פסק דין סופי שאין עליו עוד ערעור, כגון מקרים של שוחד ומרמה. כל טענה אחרת לא תתקבל.

 

תפיסתה של חברתי, אם קראתי אותה נכון, חברת הכנסת דותן, במהלך דיוני הוועדה היתה שחייבים להחזיר שיח אחר לציבור, והוא השיח של ההידברות. הדברים קשורים גם למוסד שצריך יהיה לדון בו, כנראה בכנסת הבאה, והוא מוסד הגישור, ששוב, חברתי, חברת הכנסת דותן, הקדישה לו כמה דיונים מדיוני הבקרה של הוועדה.

 

חשוב לציין כי כיום, מדינת ישראל – שהיא בעל הדין הגדול ביותר – נמנעת מלהפנות סכסוכים להכרעה בבוררות. זאת, בין היתר בשל היעדר אפשרות ערעור על פסק הבורר, אף במקרה שנפלה טעות יסודית ביישום הדין. הוועדה עצרה את דיוניה וביקשה חוות דעת ואמירה מפורשת של היועץ המשפטי בסוגייה הזו. היועץ המשפטי לממשלה הביע עמדתו בפני הוועדה, והחידוש הוא אדיר – כי הוספת האפשרות לערער בפני בית משפט תשפיע על נכונות המדינה להפנות סכסוכים לבוררות, במקרים המתאימים, ואת מכתבו של היועץ המשפטי יוכלו החברים לקרוא באתר הוועדה.

 

להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, ואני קורא לכם לתמוך בה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. היא תביא לעוד תיקון בחיי המשפט במדינת ישראל. תודה.

 

(היו"ר מ' ברכה, שעה 12:36)

 

היו"ר מוחמד ברכה:

 

תודה, אדוני, יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת בן-ששון. כאמור, אין הסתייגויות על הצעת החוק, לכן אני מעמיד את זה להצבעה בקריאה שנייה.

 

ראובן ריבלין (הליכוד):

 

אדוני, ברכות. גם כשאדוני היה רק בישיבה האחרונה, רשום שהיה סגן יו"ר הכנסת וזה חשוב.

 

היו"ר מוחמד ברכה:

 

תודה. יש לך זכויות רבות גם בעניין הזה, ואני זוכר את זה מהקדנציה הקודמת. לזכותך הדברים ייאמרו גם הפעם. רבותיי, אנו מצביעים על הצעת חוק הבוררות (תיקון מס' 2), ערעור על פסק בוררות, התשס"ח-2007, בקריאה שנייה, נא להצביע, כהצעת הוועדה.

 

הצבעה מס' 3

 

בעד סעיפים 7-1 – 15

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיפים 7-1 נתקבלו.

 

היו"ר מוחמד ברכה:

 

ברוב של 15 בעד, ללא מתנגדים וללא נמנעים, הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית. נא להצביע.

 

 

הצבעה מס' 4

 

בעד החוק – 15

נגד – אין

נמנעים – אין

חוק הבוררות (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008, נתקבל.

 

היו"ר מוחמד ברכה:

 

חוק הבוררות (תיקון מס' 2), התשס"ח-2007, התקבל בקריאה שלישית ברוב של 15, ללא מתנגדים וללא נמנעים.

 

אני מזמין את חבר הכנסת גדעון סער לברך בשם היוזמים. בבקשה, אדוני.

 

גדעון סער (הליכוד):

 

אדוני היושב-ראש, שתי מלים על החוק ואחר כך תודות. המהלך הזה הוא מהלך משמעותי מאוד כאחד האמצעים שהמטרה שלהם היא הפחתת עומס ההתדיינויות והפחתת העומס על מערכת המשפט, והוא ייבחן לאורך זמן. אבל אני מאמין שבסופו של דבר שני המסלולים שיצרנו בחוק לערעור על פסק בורר או להשגה אחר בקשת רשות ערעור וערעור בין בוררים זה דבר משמעותי מאוד. זה מצטרף לדברים אחרים שעשיתי בכנסת הזאת, ולכן אני מנצל את זה להודות קודם כל לשר המשפטים, שבשלושת המהלכים המשמעותיים שעשיתי בתחום המשפטי – הגנה מן הצדק, שינוי דרך הבחירה לבית המשפט העליון ונושא שינוי חוק הבוררות – הוא סייע ותמך. אני רוצה להודות לך, השר פרידמן, על הסיוע הזה.

 

אני רוצה להודות קודם כל לשותפתי ליוזמה ולקידום של הצעת החוק, לחברת הכנסת עמירה דותן, שנהניתי לשתף אתה פעולה גם בנושא קידום החוק הזה וגם בכלל בכנסת הזאת. אני רוצה להודות ליושב-ראש הוועדה, לחבר הכנסת מנחם בן-ששון. אני חייב לומר שהוא דחף לקידום החוק הזה לא פחות ממני ומעמירה, וזה קשה לדחוף לא פחות ממני בדרך כלל. אבל אני חייב להגיד שהוא היה פטריוט של הצעת החוק הזאת לא פחות ממני. אני מודה לך על כל העזרה ועל המחויבות.

 

אני רוצה להודות לד"ר פרץ סגל ממשרד המשפטים, שליווה את הצעת החוק. לשני עורכי-דין מלשכת עורכי-הדין שבאו אלינו עם הרעיון – האמת היא שהם גם באו בכנסת הקודמת, אבל בכנסת הקודמת הם לא התקדמו – לעורך-דין רונן סטי ולעורך-דין ישראל שמעוני. הגישה המקצועית שלהם, שהיתה ביסוד ההצעה הזאת, היתה לנו לעזר רב. אני רוצה להודות גם ליועצת המשפטית תמי סלע, שליוותה את הכנת החוק. ואחרון, למנהל בתי המשפט, השופט משה גל. בסופו של דבר  גם התפיסה שלו, שהוא ביטא אותה בשיחה אתי, שגם הם רואים שהמהלך הזה בסופו של דבר יקל על העומס בבתי המשפט, ואפשר לשאול אולי למה, כי בסופו של דבר אתה מקנה ערעור, אבל כאשר אתה מצמצם את החשש של האדם שהולך לבוררות שהוא לא יוכל לתקן טעות, אתה דוחף יותר אנשים לתוך המסלול הזה. אז בהחלט היתה לו גם השפעה על כך שסיימנו, וסיימנו את החקיקה בדרך הזאת. תודה גם לכל חברי הכנסת שהצביעו בעד החוק.

 

היו"ר מוחמד ברכה:

 

תודה לחבר הכנסת גדעון סער.

צור קשר