גישור חובה ושכ"ט עו"ד: "היילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?"

גישור חובה – ביקורת

 

בתקופה הקרובה תחל מערכת בתי המשפט האזרחית בהפניית אלפי תיקים להליך גישור חובה, או ליתר דיוק, קדם-גישור חובה. הלכה למעשה מדובר במהפיכה של ממש הנוגעת לאלפי עורכי דין המייצגים לקוחותיהם בבתי המשפט. רבים חוששים כי הליך הגישור עלול לפגוע בפרנסת עורכי הדין. האם זה נכון? ואם כן, כיצד למנוע פגיעה אפשרית מסוג זה?

 

הליך הגישור הנו משא ומתן המתנהל בסיועו של צד שלישי ומטרתו, יישוב הסכסוך בהסכמה. הגם שמדובר בהליך רצוני נכנס החודש לתוקף תיקון בתקנות סדר הדין הדין האזרחי המסדירות את כללי הדיון בבית המשפט המחייב את הצדדים להתייצב לישיבת מהו"ת, מידע, היכרות ותיאום בפני מגשר. בישיבה זו יבחן המגשר עם הצדדים את יכולתו של הליך הגישור לסייע בפתרון הסכסוך. לאחרונה נבחרו כ – 70 מגשרים על ידי הנהלת בתי המשפט בהליך מכרז על פי קריטריונים של ניסיון ומקצועיות לניהול ישיבות אלה. ישיבת המהו"ת קודמת להליך הגישור ואין בה כדי להחליף אותו. בסיומה יקבלו הצדדים יחד עם באי כוחם החלטה אם להתכבד ולהתחיל בהליך הגישור.

 

ואולם, האם יישום תורת הגישור כחובה עלולה לפגוע בפרנסת עורכי הדין? עיון בהסכמי שכר הטרחה הנפוצים מלמד כיצד יכול עורך הדין בקלות להגן באופן הוגן על שכר טרחתו גם ביישום הליך גישור חובה.

 

  1. לקוחות ריטיינר ושכ"ט גלובאלי

במקרים בהם מדובר בשכ"ט חודשי קבוע המשולם לעורך-הדין וכולל טיפול בתיקים בהם (תשלום "ריטיינר") תחול חובת המהו"ת ייהנה הלקוח מסיום סכסוך בהליך גישור יעיל; עורך דינו ייהנה בד בבד מתשלום הריטיינר תמורת זמן עבודה קטן יותר בהשוואה לנדרש לשם יהול התיק עד סיומו בבית המשפט. במקים בהם סוכם על שכ"ט בתשלום כולל – גלובאלי לניהול התיק עד לסיומו תהא התוצאה דומה מבחינת עורכי הדין ולקוחותיהם.

 

  1. שכר טרחת עורך-הדין על בסיס תוצאות

במקרה זה שכר-טרחת עורך-הדין נגזר מהתוצאה בפועל של ניהול התיק. שכר טרחה זה נקבע מתוצאת הסיום בניהול התיק וקשור גם בשלב בו הושגה תוצאה זו: פסק דין, שלב ההוכחות, קדם המשפט או טרם הגשת כתב תביעה. מבנה שכר טרחה זה מקובל ביותר בתחום תביעות הנזיקין ויחסי עבודה והנו רלבנטי עם חובת הגישור .

ההיגיון המונח בנוסחת תגמול זו הנו בסיס הצלחה. בעוד התדיינות בערכאות השיפוט עשויה או עלולה להיארך זמן רב הרי צפוי הליך הגישור להסתיים תוך תקופה קצרה. יש לזכור כי קיים סיכוי גבוה גם לסיום התיק בשלבי הדיון המקדמיים בבית המשפט.

הגישור לכן,  חשוב כי עורכי הדין יכללו בהסכמי שכר טרחתם סעיפי תגמול מותני תוצאות. התוצאה עשויה לבוא לידי ביטוי בהסדר גישור כספי או פשרה בבית המשפט. כך, הן עורך הדין יתוגמל באופן נאה והוגן כתוצאה מסיום הסכסוך בהסדר גישור והן הלקוח יהנה מחסכון של זמן ועלויות הנדרשות לניהול התיק בהמשך בבית המשפט. אין מניעה מלכלול חיוב בגין הופעת עורך הדין לגישור אך ראוי כי חיוב זה ינוכה עת הושג הסדר גישור או פשרה המפעילה את מנגנון התגמול התוצאתי.

 

  1. שכר טרחת עורך הדין על בסיס שלבים במשפט או על בסיס שעות

הסכם שכר טרחה המבוסס על התקדמות במשפט יש בו כדי לשקף תגמול על בסיס שלבים. בהסכמים מסוג זה רצוי לשלב גם תגמול שכר טרחה לפי תוצאות שכן יישום המודל החדש עשוי ליצור מצב בו לאחר מספר שעות מועט יחסית יסתיים הטיפול בתיק ואם מדובר בתיק מורכב או בהיקף גבוה עשוי תגמול על בסיס תוצאות להלום באופן הוגן את השירות המקצועי שניתן.

 

הגם שחובת הגישור נכנסה לתוקף לא הכל גשיר. לפתור במקרים אלה רצוי לשקול ברצינות מסלולי בוררות מתקדמים  כמו אלה המציעים ערכאת ערעור, בוררות "הצעת אחרונה" ואחרים. הם עדיפים על פני ניהול סכסוך מסחרי בבית המשפט.