גישור עסקי

"Am I not destroying my enemies when I make friends of them?”--Abraham Lincoln

גישור עסקי ויש המכנים אותו גישור מסחרי נועד לפתור סכסוכים בין יחידים ועסקים: מחלוקות הנוגעות מתשלומי לקוח שלא נתקבלו בכל או במועד הקבוע בהסכם, ספק שלא סיפק שרות או סחורה, או שאספקתם היתה לקויה, מחלוקות בין מנהלים, בעלי מניות ושליטה בפירמה. כל אלה יכולים להתנהל על פני שנים בבתי המשפט. לעומת זאת, גישור עסקי המנוהל באופן מקצועי עשוי לסיים אותם באופן יעיל ותוך שמירת הצדדים מרוצים.

משרדנו מיישם את גישת "דרך גישור להסכם"בייצוג לקוחות בהליכים גישור ובכלל זאת אמון על בחירת מגשרים מקצועיים לשם ניהול הליכים אלה עבור לקוחותינו. יחד עם זאת, אנו משמשים במקרים רבים כמגשרים עסקיים ופועלים לפתרון הסכסוך בדרך זו.

הליך הגישור אינו חזות הכל: לא כל מקרה מתאים לגישור ולא כל אדם מתאים להליך זה. על כן קיימת חשיבות מכרעת להליך מקדמי אותו אנו נוהגים לעשות על מנת לבחון האם יש טעם בהליך זה ובאיזו מתכונת. מעבר לכך, במידה והליך הגישור אינו מביא לפתרון הסכסוך העסקי, או לחלקו, ניתן להפנות את יתר הסכסוך להכרעה בהליך בוררות פס"ח (פתרון סכסוכים חכם), או לחילופין, בבית המשפט.

כב' נשיא בית המשפט העליון אמר על הליך הגישור בשנת 2000 בכנס עמותת מגשרי ישראל דאז בהרצליה: "הגישור אינו רק מקצוע, זאת פילוספיית חיים, ביסודה מונחת הגישה, כי בבסיס החיים שלנו, האישיים, הלאומיים והבינלאומיים מונחת ההסכמה." יחד עם זאת, אין ספק כי התמודדות עם קונפליקטים נדרשת באופן טבעי בעולם העסקים. הגישור עשוי לחבר את ההסכם לקונפליקט לטובת הפירמה ומנהליה. הדבר בהישג יד וניתן ליישום טרם פניה לערכאות השיפוט או במהלך ניהול המשפט.

דברו איתנו

054-2603000