גישור ומו"מ

"Let us never negotiate out of fear, but let us never be afraid to negotiate”. John .F.Kennedy

גישור הנו הליך לניהול משא ומתן ליישוב סכסוכים בסיועו של צד שלישי, המגשר בדרך הגיונית והוגנת. הליך זה מוסדר בסעיף 79ג לחוק בתי המשפט. הגישור נקלט בישראל בשנת 1992 אך עלה לתודעת הציבור בשנת ואילך. משרדנו עוסק זה שנים רבות בניהול הליכי גישור מסחריים, בתחום ענף הבניה ובתחומים אזרחיים נוספים. בנוסף, אנו מקיימים הליכי גישור בתחומי המשפחה, בין בני זוג, הירושה וניהול עסקים משפחתיים אשר נקלעים לא פעם לפרשת דרכים המחייבת פתרון שקט.

משרדנו מקיים הליכי גישור עוד טרם נקיטת הליכים בבית המשפט; הסדר הגישור המושג בסיומו ניתן לאישור כפסק דין בהליך מהיר לפי סעיף 79ג (ח) לחוק בתי המשפט. המטרה מבחינתו הנה לסייע בידכם לפתור את הסכסוך, "לנקות" את השולחן ולהותיר את הצדדים בתחושה טובה ובטוחה ביחס לעתידם.

בשנת 2001 יצא לאור הספר "דרך גישור להסכם", בהוצאת "דרכים" פרי עטו של עו"ד רונן סטי. הספר נקלט כספר מנחה בתחום זה ועמדותיו אומצו לא פעם בבית המשפט העליון בסוגיית החיסיון המשפטי המובנה בהליך זה ועוד.

שלבי הליך הגישור לפי גישת "דרך גישור להסכם" הם: 1. הכנה להליך הגישור. 2. שיחת הפתיחה. 3. הצגת נקוודת הראות של הצדדים. 4. זיהוי הנושאים והגדרתם. 5. שיחת האינטרסים. 6. יצירת אופציות. 7. הערכת חלופות. 8. בחירת אופציות. 9. יצירת הסכמה. 10. עריכת ההסכם. על שלבים אלו תוכלו לקרוא במדור המאמרים באתר.

יתרונותיו של הליך הגישור המרכזיים הנם ניהול הליך הדברות מכובד ומכבד, יצירת פתרונות הנותנים מענה אמיתי לצרכי הצדדים, חסכון בעלויות כספיות ובזמן יקר ושמירת שקט תעשייתי ואישי.

אחר ניהול מאות הליכים אלה בעניינים משפטיים רבים אנו ממליצים בחם על הליך זה. נכון להיום, מדינת ישראל מחייבת צדדים להליך משפטי אזרחי להשתתף בישיבת קדם גישור לבחינת מידת התאמתו של הליך זה לצדדים טרם קיום דיון במחלוקת. בעת ניהול סכסוך בבית משפט קיימת חשיבות מכרעת לייצוג לקוחות מקצועי בהליכי גישור. בקיצור, דבריו של הנרי פורד כי "במקום לחפש את האשמים, יש לחפש את התרופה" הולמים הליך זה.

 

גישורית - כלי עבודה להליך הגישור מכיל 2 דפים
ערכת המגשר נערכה על פי שיטת 10 השלבים המוצגים בספר "דרך גישור להסכם" מאת עו"ד רונן סטי, המהווה את הספר המקצועי והמנחה בארץ בתחום הגישור. ערכה זו פורשת בפני המגשר המנהל את הליך הגישור את השלבים השונים, צעד אחד בשילוב כלי עבודה ומיומנויות בגישור בזמן אמת.
חקיקה בנושא גישור מכיל 2 דפים
פסיקה בנושא גישור מכיל 8 דפים

דרך גישור להסכם
"גישור" על פי הגדרת חוק בתי המשפט הנו הליך בו נועד המגשר, צד שלישי נטול פניות עם בעלי הדין במטרה להביא ליישובו של הסכסוך בהסכמה וזאת, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו.

גישור עסקי
גישור עסקי נועד לפתור סכסוכים בין יחידים ועסקים: מחלוקות הנוגעות מתשלומי לקוח שלא נתקבלו בכל או במועד הקבוע בהסכם, ספק שלא סיפק שרות או סחורה, או שאספקתם היתה לקויה, מחלוקות בין מנהלים, בעלי מניות ושליטה בפירמה.

גישור במשפחה
גישור בתחום המשפחה הנו הליך הגישור המחייב נגיעה ברגשות העמוקים ביותר של האדם. למרבה הצער, תוכניות וציפיות הקיימות בתחילת הדרך המשותפת משתנות לאורך הזמן ורבים מוצאים עצמם במשבר יחסים עמוק המחייב את הפסקת החיים המשותפים ויציאה לדרך חדשה. משרדנו עוסק בתחום

יתרונות הליך הגישור - גישור מדוע ומתי?
בחירה בהליך הגישור במקרים המתאימים מאפשרת לצדדים ליהנות מיתרונותיו היחסיים על פני הליכים אחרים המכריעים בסכסוך.
1. חיסכון בזמן 2. חיסכון בהוצאות ושליטה בהן 3. תקשורת פתוחה ויעילה 4. סודיות ופרטיות 5. שליטה 6. צרכי הצדדים 7. תוקף פס"ד

מו"מ משפטי
הצלחתו של היחיד והחברה הנדרשים לליווי משפטי מושפעת באופן מכריע מכשרונו של עורך הדין כמנהל משא ומתן משפטי. במציאות בה 85% מן הסכסוכים בבית המשפט מוכרעים ללא צורך בפסק דין המכריע בין טענות הצדדים, אין מחלוקת כי רבים מן התיקים מסתיימים "בדרך" בהסכם.

מאמרים בנושא גישור
אין תקציר
דברו איתנו

054-2603000