בוררות פס"ח

על רקע מחקר וניסיון רב שנצבר בנושא, פותח במשרדנו הליך בוררות פס"ח (פתרון סכסוכים חכם). במקום להסתפק בהסכם בוררות סטנדרטי, במתכונת מסטר החוזרת על עצמה, אנו עורכים הסכם בוררות ה"נתפר" לכל מקרה ומקרה בהתאם לנסיבותיו המיוחדות ורצונות הצדדים. למעשה, אנו תופרים יחד עם הלקוחות את "חליפת" הבוררות המתאימה להם:

  1. בוררות במסלול ישיר ללא צורך בערעור;
  2. בוררות במסלול ערעור פרטי בפני בורר;
  3. בוררות במסלול ערעור משפטי ברשות בית המשפט;
  4. בוררות "סיכוי/ סיכון" המכריעה בסכסוך לפי הצלחת הצדדים בהוכחת טענותיהם;
  5. בוררות "בייסבול" (last offer Arbitration);
  6. בוררות "מגשרת" הכוללת אפשרויות הכרעה יצירתיות;
  7. בוררות מקוצרת המכריעה בסכסוך על בסיסי מסמכים בלבד.

האמרה כי "כל מקרה לגופו" ישימה מאד בהליכי בוררות. ישנם מקרים בהם צדדים מעוניינים באפשרות של בקרה ותיקון של תוצאות הפסק – לאלו מתאים הליך בוררות במסלול ערעור. לאלו המעוניינים בזכות ערעור רחבה עדיף המסלול הפרטי לעומת המסלול המשפטי. ואולם, יהיו כאלו אשר יעדיפו בוררות במסלול ישיר ללא ערכאת ערעור. גם כאן קיימות מספר אפשרויות יצירתיות. אחת מהן זכתה לשם "בוררות בייסבול" בארה"ב. יתרונה של בוררות זאת בשמירת השליטה בתוצאה במידה רבה בידי הצדדים תוך חסכון בהוצאות הבוררות.

זה עובד כך:

  1. אחר שלב החלפת המסמכים או שמיעת ראיות עליהם הוסכם מראש מגיש כל צד הצעה המשקפת את הדרך בה הוא מאמין שעל הבוררות להכריע בסכסוך.
  2. לכל צד יש אפשרות לשנות את הצעתו אחר תקופה קצובה שקבע הבורר.
  3. על הבורר לבחור מבין שתי ההצעות הסופיות את הדרך העדיפה בעיניו ורק אותה, אלא אם כן הוא סבור כי שתי ההצעות אינן סבירות.

קיימת גם גרסה מתקדמת הנקראת "Night Baseball Arbitration" המוצגת ללקוחות המשרד לפי צורך.

בנוסף, אנו מיישמים בכל מקרה כללי ניהול הליך יעיל ככל האפשר המובנים בהסכם הבוררות. המטרה היא פתרונו של הסכסוך לרווחת הצדדים ובאי כוחם.

 

דברו איתנו

054-2603000