מסלולי בוררות

בוררות במסלול פסק סופי
בוררות במסלול פסק סופי מכריעה בטענות הצדדים ללא הליך ערעור. יתרונו של מסלול זה בסיום מהיר של הסכסוך בהחלטת הבורר: "לשים סוף לסכסוך". חסרונו הנו בהעדר קיומה של ערכאת ערעור, המאפשרת תיקון טעות מהותית שנפלה בפסק הבוררות, אם ארע הדבר.

בוררות במסלול ערעור בזכות
מסלול הערעור הפרטי מאפשר תיקון טעויות מהותיות, אם וככל שנפלו בפסק הבוררות, על דרך הערעור. לדוגמה, טעות יסודית בהבנת החוזה וההתקשרות המסחרית, טעות יסודית בניתוח לוח הזמנים או מערך התחשבנות בין הצדדים

בוררות במסלול ערעור ברשות
בוררות במסלול ערעור ברשות בית המשפט הינו הליך המוסדר בסעיף 29ב לחוק הבוררות. סעיף זה נוסף לחוק על רקע יוזמה אותה הוביל עו"ד רונן סטי החל בשנת 2005 ועד לאישורה בהתאם להצעת החוק שיזם חבר הכנסת (בשעתו) מר גדעון סער.

בוררות במסלול סיכוי/סיכון
בוררות סיכוי/סיכון מציעה לצדדים פסק בוררות המבוסס על מידת הצלחתם בהוכחת טענותיהם בהליך הבוררות. הליך בוררות זה הנו מ"בית היוצר" של משרדנו. לדוגמה, קבלן משנה תובע קבלן ראשי בגין אי תשלום עבור חלונות אלומיניום שסיפק לפרויקט בניה.

בוררות במסלול בייסבול
הליך בוררות "בייסבול" או בשמו הפורמאלי "Last Offer Arbitration" מבוסס על הכרעה בין הצעות הצדדים לסיום הסכסוך ביניהם. ההצעה העדיפה

בוררות במסלול מגשר
בוררות מגשרת הנה הליך יצירתי להכרעת סכסוכים המשלב בין יתרונות הגישור והבוררות כאחד. יש להדגיש כי אין מדובר בהליך גישור, אלא בהליך בוררות אשר בסופו ניתן פסק בוררות לכל דבר ועניין

בוררות במסלול מקוצר
בוררות מקוצרת הינה בוררות המכריעה בסכסוך על בסיס מסמכים בלבד. ישנם מקרים בהם ניתן ונכון להכריע על יסוד מסמכים בלבד, ללא צורך בשמיעת עדויות וחקירת עדים.
דברו איתנו

054-2603000