כללי בוררות

בוררות במסלול פסק סופי
בוררות במסלול פסק סופי מכריעה בטענות הצדדים ללא הליך ערעור. יתרונו של מסלול זה בסיום מהיר של הסכסוך בהחלטת הבורר: "לשים סוף לסכסוך". חסרונו הנו בהעדר קיומה של ערכאת ערעור, המאפשרת תיקון טעות מהותית שנפלה בפסק הבוררות, אם ארע הדבר.

בוררות במסלול ערעור בזכות
מסלול הערעור הפרטי מאפשר תיקון טעויות מהותיות, אם וככל שנפלו בפסק הבוררות, על דרך הערעור. לדוגמה, טעות יסודית בהבנת החוזה וההתקשרות המסחרית, טעות יסודית בניתוח לוח הזמנים או מערך התחשבנות בין הצדדים.

בוררות במסלול ערעור ברשות
בוררות במסלול ערעור ברשות בית המשפט הינו הליך המוסדר בסעיף 29ב לחוק הבוררות. סעיף זה נוסף לחוק על רקע יוזמה אותה הוביל עו"ד רונן סטי החל בשנת 2005 ועד לאישורה בהתאם להצעת החוק שיזם חבר הכנסת (בשעתו) מר גדעון סער.

בקשה לקיום הליך בוררות
פורמט בקשה לקיום הליך בוררות

 

דברו איתנו

054-2603000