בוררות עסקית בעידן חדש

בוררות עסקית בעידן החדש עו"ד רונן סטי, רונן סטי ושות' משרד עו"ד,בוררות ויישוב סכסוכים¹ שילוב סעיפי בוררות ויישוב סכסוכים בהסכמים קובע את הדרך לבירור והכרעת הסכסוך. לעיתים יש בו כדי להכריע את גורלו. כך לדוגמה,  שילוב של סעיף בוררות הכולל את זהות הבורר ובמיוחד אם כולל הוא בורר מקצועי סולל את הדרך לבוררות ראויה לעומת הסתמכות על מינוי בורר בלתי ידוע באמצעות גורם ממנה (אלא אם כן נקבעו תנאי סף נוקשים למינויו). על כן, לניסוח סעיף בוררות ויישוב סכסוכים ושילובו בהסכם המסחרי חשיבות רבה ביותר. חשיבות סעיף בוררות ויישוב סכסוכים חוזי 1.1.    מומלץ ביותר לכלול סעיף בוררות ויישוב סכסוכים לאור יתרונותיהם של הליכים אלה על …

אודות

משרדנו מתמחה בייצוג לקוחות בהליכי בוררות עסקית, בינ"ל ובענף הבניה. עיון בפסקי הדין הניתנים בבתי המשפט בנוגע להליכי בוררות מלמד עד כמה הבנה מעמיקה בדיני בוררות מכריעה את הכף ולא די בהבנת התחום העסקי, תחום ליקויי הבניה, סכסוך שותפים, הפצה או סוכנות וכיו"ב. הדבר נכון גם כאשר מדובר בבוררות בינלאומית בה הבנת כללי בית הדין לבוררות כדוגמת אלה של ה – ICC אשר יצאו במהדורה חדשה בשנת 2012 או של ה – LCIA תכריע את סיכויי התיק, לעיתים במידה גדולה יותר מאשר הדיון בתחום המסחרי בו חלוקות דעות הצדדים.

צור קשר

בוררות עסקית בעידן החדש

עו"ד רונן סטי, רונן סטי ושות' משרד עו"ד,בוררות ויישוב סכסוכים¹

שילוב סעיפי בוררות ויישוב סכסוכים בהסכמים קובע את הדרך לבירור והכרעת הסכסוך. לעיתים יש בו כדי להכריע את גורלו. כך לדוגמה,  שילוב של סעיף בוררות הכולל את זהות הבורר ובמיוחד אם כולל הוא בורר מקצועי סולל את הדרך לבוררות ראויה לעומת הסתמכות על מינוי בורר בלתי ידוע באמצעות גורם ממנה (אלא אם כן נקבעו תנאי סף נוקשים למינויו). על כן, לניסוח סעיף בוררות ויישוב סכסוכים ושילובו בהסכם המסחרי חשיבות רבה ביותר.

  1. חשיבות סעיף בוררות ויישוב סכסוכים חוזי

1.1.    מומלץ ביותר לכלול סעיף בוררות ויישוב סכסוכים לאור יתרונותיהם של הליכים אלה על פני בירור הסכסוך בבית המשפט. לטעמי, סכסוכים מסחריים צריכים להתברר מחוץ למערכת בתי המשפט. הדבר לא רק נכון מהותית אלא חשוב ביותר בתקופה בה העומס כל כך כבד במערכת זו ומחייב את סיועם של עורכי הדין ואנשי העסקים ביישוב סכסוכים מסחריים בדרכים אפקטיביות מחוץ לכותלי בתי המשפט. העדרו של סעיף בוררות ויישוב סכסוכים יפנה את הצדדים לבית המשפט כמעין "טייס אוטומטי" שכן זו דרך הטבע. מכאן ולטובת העניין ראוי לשלב סעיף בוררות ויישוב סכסוכים במסלול המתאים ביותר לצדדים.

  1. ממו"מ לבוררות הכוללת ערכאת ערעור

2.1.    על צדדים לנסות וליישב את הסכסוך ביניהם. לפרקליטים תפקיד חשוב בניסיונות אלה. לעיתים אף ראוי לנסות הליך גישור טרם בוררות או משפט. היה והליכים אלה לא עלו יפה – נכון לפנות לבוררות.

2.2.    ככל שהסכסוך מורכב יותר ראוי לשקול שילוב הליך ערעור לפי בוררות במסלול ערעור בזכות או לחילופין, במסלול בוררות בערעור ברשות בפני בית המשפט.

2.3.    על צדדים הבוחרים שלא לכלול ערכאת ערעור לבחור בבורר יסודי בעל יכולת לנהל הליך ראוי ומקצועי. אין כאן מקום למתחילים, אלא למקצוענים בלבד שכן לפי פסיקת בתי המשפט בישראל הסיכוי לשנות את הכרעת הבורר בשל טעות מהותית שנפלה בהחלטתו קטן ביותר.

  1. זהות הבורר

3.1.    בסופו של דבר יכריע בסכסוך בורר ספציפי. לא "מוסד הבוררות" ולא "ראש לשכת עורכי הדין", אלא בורר יחיד בדרך כלל, או הרכב לעיתים רחוקות. לכן חשובה בעיני זהות הבורר. היה ולא יהיה בידו למלא את תפקידו יש לכלול מנגנון אוטומטי למינוי גורם אחר בסיועו של גורם ממנה. זהו המנגנון המוצע בכללי הבוררות ויישוב סכסוכים במשרדינו.

¹ רונן סטי ושות', משרד עו"ד בוררות ויישוב סכסוכים העוסק בתחום המסחרי ומתמחה בפתרון סכסוכים משפטיים,בין אם תוך ניהול ובין באמצעות הליכי בוררות, מו"מ וגישור משפטי.

web: setty-law.com, Email: ronen@setty-law.com.

 

  1. סדר הדיון, דין מהותי ולוח זמנים

4.1.    לקביעתו של הדין המהותי ישנם יתרונות שכן הדבר יוצר וודאות ביחס לדין החל ו"לכללי המשחק" המחייבים. יחד עם זאת, פטור מן הדין המהותי מאפשר לבורר להפעיל יותר שיקול דעת על מנת להכריע בצורה יעילה וצודקת.

4.2.    אחד מיתרונותיו הגדולים  של הליך הבוררות הנו שחרורו מסדרי הדין וכללי הראיות הנהוגים בבתי המשפט. יחד עם זאת, חובה על הבורר לשמור על כללי הצדק הטבעי. ראוי כי בישיבה הראשונה עם הבורר יקבעו "אבני הדרך" לניהול והכרעת הבוררות ובמיוחד לוח הזמנים למתן פסק הבוררות. אני מאמין כי עד 90 יום מסיום הליכי הבוררות צריך להינתן פסק הבוררות, למעט נסיבות חריגות ובבוררות קצרה גם תוך 30 יום. הדבר אפשרי וראוי. לוחות זמנים אלו מופיעים בהסכמי הבוררות המובאים בהמשך.

 

  1. ניהול נכון ומקצועי

5.1.    צדדים לסכסוך אינם בהכרח צדדים למלחמה. על הבורר להוביל את ספינת הבוררות בהצלחה. על עורכי הדין לסייע בידו במלאכה חשובה זו. ניהול נכון ומקצועי של הבורר יעשה כן ויבטיח את שביעות הרצון מהליך הבוררות. אבן הדרך הראשונה הנה מינוי הבורר והתקשרות בהסכם בוררות ויישוב סכסוכים. בהצלחה.

 

 

צור קשר