בוררות מומחים™ ומגה פרויקטים

בוררות מומחים™ בשניים הנה הליך בוררות חדשני. הוא נועד לתת מענה מקצועי ומתקדם לסכסוכים עסקיים בהם נדרשת בדר"כ עמדת גורם מקצועי: רו"ח, מהנדס, שמאי ועוד. היא מתנהלת בפני 2 בוררים: ע"ד רונן סטי ובורר נוסף, "מומחה" בתחומו אשר ייבחר ע"י עו"ד סטי מצוות מקצועי אשר גיבש לפעילות ייחודית זו של מיטב העוסקים בתחומים הכלכלי וראיית החשבון, בניה נדל"ן ושמאות מקרקעין. במידה וצוות הבוררים יהיה חלוק בדעותיו דעת הבורר הנוסף תקבל קול מכריע וביתר המקרים דעתו של הבורר המשפטן.

סכסוכים אינם משפטיים בלבד. הם מקצועיים. לא פעם העמדה המקצועית מכריעה את הסכסוך. בוררות בשניים משלבת בין הגורם המשפטי לגורם המקצועי. ניהול הבוררות בפני שניהם מבטיחה בחינה רחבה ומקצועית יותר של הסכסוך מתחילתו לעומת ההליך הנהוג בבית משפט, או בפני בורר יחיד. נוסף לכך, היא חוסכת לצדדים את הצורך במינוי מומחה שלישי מטעם הבורר, תוך שמירת מעמדן של חווה"ד מטעם הצדדים.

בוררות מומחים™ מציעה הליך חדשני שיש בו כדי לפרוץ דרך לפתרון סכסוכים מקצועיים בעלי היקף של סמכות בית משפט מחוזי ובעלויות סבירות. כמאמר האמרה הידועה, "ויפה שעה אחת קודם".

בוררות "כלכלית" בשניים נועדה להכריע בסכסוכים כלכליים על יסוד שילוב ייחודי בין בורר עו"ד ובין בורר רו"ח מובילים בתחומם המשלבים כוחות ו"מוחות" מתחילת הבוררות ועד חתימתה. הליך ייחודי זה, פרי יוזמתו של עוה"ד רונן סטי העוסק מזה כ – 20 שנה בניהול וייצוג בהליכי בוררות, כמו גם פיתוח תחום זה בישראל ובזירה הבינ"ל ובשיתוף משרד רוה"ח פאהן קנה Grant Thornton ורו"ח עצמאיים בכירים נוספים.

בוררות עסקית מכריעה בסכסוך מסחרי באופן פרטי בהתאם לחוק הבוררות, התשכ"ח – 1968, הרחק מן "ההמון הסואן". סכסוכים כלכליים מחייבים ברב המקרים את חוות דעתו של רו"ח/כלכלן. חוות דעת שכזו בבית המשפט מתקבלת במקרים רבים אחר שנים של התדיינויות. עם קבלתה נשחק לא פעם משקל של חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים שהוגשו זה מכבר, חרף עלותן הגבוהה והמאמצים הרבים שהושקעו בהן.

בסופו של יום מקבל בית המשפט, או הבורר היחיד את חוות הדעת של המומחה "מטעמו" ברב המקרים. לעולם אין בידי המשפטן להבינה כרו"ח מנוסה וברי כי הבורר והשופט לא ינהלו דיונים פנימיים להבנת וחקר חוות הדעת שלא בפני הצדדים. בהליך שכזה נשחקים משאבים יקרים של זמן, הוצאות מימון ומוניטין. מבחינה זו ומבחינות נוספות בוררות מומחים בשניים הנה פורצת דרך ומתאימה יותר לקצב הנדרש לעולם העסקים בישראל ובכפר הגלובאלי.

היתרונות

 • ההכרעה מבוססת על דעות 2 הבוררים, בבחינת "טובים השניים מן האחד";
 • חיסכון במינוי מומחה "שלישי" מטעם בית המשפט או בורר יחיד;
 • משקלן של חוות הדעת מטעם הצדדים נשמר לאורך הבוררות;
 • פסק הבוררים משותף אחר בחינת טענות הצדדים יחדיו; במקרה נדיר של חילוקי דעות תקבל חוו"ד המומחה קול נוסף בקשר לעניינים המצויים בתחום התמחותו (למשל עמדתו ביחס ליישומו של כלל חשבונאי) ובחילוקי דעות אחרים תקבל חוות דעת המשפטן קול נוסף ומכריע;

סוגי סכסוכים מתאימים

 • סכסוכים עסקיים – כלכליים | סכסוך בין בעלי מניות | הערכות שווי במחלוקת
 • שוק ההון| סכסוכים כלכליים | סכסוכי שותפים | תביעות קיפוח
 • סכסוכי בניה| קבלן/יזם | סכסוכי נדל"ן כלכליים | תשתיות ומימון פרויקטים
 • עסקים משפחתיים | סכסוכי מימון והשקעות

בוררות מומחים בשניים בתחומי הבניה והתשתיות נועדה להכריע באופן מקצועי ויעיל בקשת של סכסוכים שכיחים בתחום זה: סכסוכים יזם/ קבלן, תוספות ושינויים אגב פרויקט בניה, טענות לאיחורים וכפועל יוצא פיצויים, השלמת חשבון סופי, ליקויי בניה, סכסוכים שבין קבלן ראשי וקבלן משנה, סכסוכי תמ"א 38 ועוד רבים.

כל הסכסוכים הללו מחייבים את חוות דעתו של מהנדס – מומחה. בהליך הרגיל, כל צד נדרש לממן חוות דעת מטעמו ובמקרים רבים ממנה בית המשפט, מומחה נוסף מטעמו. ההליך הרגיל הזה אורך שנים ולא פעם גם מעלה שאלות האם חוות הדעת אכן הובנו ככוונת המומחים שערכו אותן. ברקע ישנן ערבויות בנקאיות תלויות על בלימה, הוצאות והפתעות רבות. נראה שאם ניהול הפרויקט ארך 3 שנים, אין היגיון בניהול משפט של 3-5 שנים נוספות.

בוררות המומחים בשניים משלבת בין בורר משפטן ובין בורר מהנדס כצוות בוררים. שילוב הידע והניסיון מאפשר בחינה מדוקדקת ובו זמנית הן של הטיעונים המשפטיים והן של הטיעונים המקצועיים על ידי 2 ברי סמכא בתחומם. בוררות זו חוסכת גם את הצורך במינוי מומחה שלישי. התוצאה: פסק בוררות משותף.

במקרה של חילוקי דעות בין הבוררים, תקבל חוו"ד המומחה קול נוסף בקשר לעניינים המצויים בתחום התמחותו (למשל עמדתו ביחס לליקוי בניה כזה או אחר) ובחילוקי דעות אחרים תקבל חוות דעת המשפטן קול נוסף ומכריע.

היתרונות

 • ההכרעה מבוססת על דעות 2 הבוררים, בבחינת "טובים השניים מן האחד";
 • חיסכון במינוי מומחה "שלישי" מטעם בית המשפט או בורר יחיד;
 • משקלן של חוות הדעת מטעם הצדדים נשמר לאורך הבוררות;
 • פסק הבוררים משותף אחר בחינת טענות הצדדים יחדיו תוך מתן עדיפות לתחום ההתמחות;
 • שרות פרטי "מחלקה ראשונה";

סוגי סכסוכים מתאימים

 • סכסוכי קבלן/יזם רחבים; | סכסוכים שותפים בפרויקט בניה;
 • התחשבנות תוספות ושינויים; | ליקויי בניה;
 • שינויים בלוחות הזמנים; | גמר חשבון סופי;
 • שחרור ערבויות בנקאיות; | תקופת בדק;
 • סכסוכי תשתיות;

בוררות מומחים בשניים בסכסוכי נדל"ן נועדה לספק מענה יעיל ותכליתי לקשת סכסוכים רחבה בעולם הנדל"ן הישראלי והבינלאומי. כידוע, עולם הנדל"ן הישראלי עבר מהפיכה מתמשכת. זינוק מחירי הנדל"ן, הצורך בבניית אלפי יחידות מגורים, צמיחת שוק מגדלי המשרדים אף מעבר לגוש דן מהווים חלק משמעותי מהתל"ג הלאומי. לצד היקפים כספיים גדולים מדובר ביזמויות רבות, פרויקטים בליוויי בנקאי מוקפד, קבוצות רוכשים למיניהן, שותפויות נדל"ן רבות, עסקאות קומבינציה מגוונות, פרויקטים המשלבים בין נדל"ן ובין אנרגיה סולארית ועוד ועוד.

ניהול סכסוכים שכאלו בבית משפט הנו מורכב ביותר. הוא מחייב חוות דעת שמאיות במקרקעין, חוו"ד מהנדסים ו/או ניתוח דו"חות כספיים מורכבים. ניהול הליך שכזה לאורך שנים עלול אף לסכן את העסקה, או את רווחיותה.

בוררות המומחים בתחום הנדל"ן משלבת בין גורם משפטי ובין גורם מקצועי מתאים על מנת "לפרק" מוקשי הסכסוך ולגבש את הנדרש להכרעה יעילה, רב תחומית. התוצאה: פסק בוררות משותף. מודל זה גם מתאים מאד לסכסוכי תמ"א 38 בהם עמדה מקצועית רלבנטית של שמאי, מהנדס, או רו"ח עשויה לפתור בזמן אמת את הסכסוך, דבר שלא פעם חשוב ביותר להצלחת פרויקט זה.

במקרה של חילוקי דעות בין הבוררים, תקבל חוו"ד המומחה קול נוסף בקשר לעניינים המצויים בתחום התמחותו (למשל עמדתו ביחס לליקוי בניה כזה או אחר) ובחילוקי דעות אחרים תקבל חוות דעת המשפטן קול נוסף ומכריע.

סוגי סכסוכים

 • פירוק שיתוף במקרקעין; | תמ"א 38/1 ותמ"א 38/2;
 • סכסוכי עסקאות קומבינציה; | התחשבנות יזם/קבלן;
 • עסקאות מכר נדל"ן; | עסקאות נדל"ן בינלאומיות;
 • סכסוכים של ובין קבוצות רוכשים; | הערכות שווי שמאיות;
 • עסקאות נדל"ן מורכבות ועוד;

היתרונות

 • ההכרעה מבוססת על דעות 2 הבוררים, בבחינת "טובים השניים מן האחד";
 • פתרון ב"זמן אמת" ככל הניתן;
 • חיסכון במינוי מומחים מטעם בית משפט;
 • פסק הבוררים משותף אחר בחינת טענות הצדדים יחדיו תוך מתן עדיפות לתחום ההתמחות;

בוררות "מגה פרויקטים" בפני 3 בוררים נועדה לתת מענה מקצועי לסכסוכים מקצועיים ורב תחומיים. ההרכב היושב בגין כולל עורך דין יו"ר ההרכב, מהנדס/שמאי ורו"ח מנוסים ובעלי מוניטין הפועלים יחדיו באופן משלים. הכרעת הסכסוך נעשית לא רק על פי "Common Sense" פרי 3 מוחות מנוסים, אלא גם בעלי השלמה מקצועית מלאה. נוסף לכך אלמנט חיסכון בהוצאות כבדות למימון חוות דעת מטעם בית משפט לצורך הכרעת בין חוו"ד מומחים מטעם הצדדים.

לאורך העשור האחרון מתאפיינת הבניה בישראל יותר ויותר ב"מגה פרויקטים": תחנות כח, מתקני התפלת מים, רכבת "קלה", גשרים, כבישים, אסדות גז ועוד. ההיקפים עצומים ומשכך לגורם הזמן משמעות מכריעה. סכסוכים בפרויקטים שכאלה עשויים להיות בין גורמים מקומיים ולעיתים תוך מעורבות של חברות בינלאומיות.

ניהול סכסוכים בהיקפים אלה בבתי משפט משמעו ניהול מורכב ביותר, ארוך ויקר מאד. עלות אגרת תביעה בבית משפט לניהול תביעה בהיקף של 100 מיליון ₪ עומדת על סך של 2,500,000 ₪. תביעה זו תוכרע על ידי שופט אחד בלבד. די בכך כדי ללמד שעלות בוררות עשויה להיות משתלמת במבחן עלות/תועלת לנוכח העומס בו נושאת המערכת השיפוטית והעובדה הפשוטה שלא מדובר בתיק "יחיד", אלא אחד מכמה מאות להם נדרש אותו שופט/ת לנהל ולהכריע.

בוררות מגה פרויקטים מתנהלת על דיי 3 בוררים במתכונת מקובלת ויעילה. נוכחותם של מהנדס ורו"ח בכיר חוסכת את הצורך במינוי מומחים מטעם הבוררים בתחומים אלה אשר עלותם יכול ותסתכם להיקף של מאות אלפי ₪ לפחות.

מסלול נוסף וייחודי לניהול בוררות מגה פרויקטים מאפשר, במקרים המתאימים, לנהל אותה במתכונת זבל"א כאשר הבוררים היושבים לצד יוה"ר ייחשבו לבוררים מטעם הצדדים. לעיתים צדדים מעוניינים בתחושת מינוי בורר מטעמם, אם כי חובתו הנה לנהוג בכל מקרה באובייקטיביות מלאה. ייתכן כי מסלול זה יהיה רלבנטי יותר לתיקים בהם המדינה הנה בעל דין בבוררות.

יתרונות

 • 3 בוררים מקצועיים המשלימים זה את זה;
 • חיסכון בחוו"ד מטעם הבוררים;
 • הכרעה בהרכב קולות;
 • אפשרות למסלול בוררות זבל"א;
 • שרות פרטי "מחלקה ראשונה";
דברו איתנו

054-2603000