בוררות לכל כיס

בוררות 500! לסכסוכים עד 500 אלף ₪


מטרתו של מיזם "בוררות לכל כיס" במשרדנו הנה קיום הליכי בוררות ב"גובה העיניים" ובתקציב סביר. הליכים אלה מבוססים על עלות פיקס לכל צד בהליכי הבוררות ובכלל זאת פסק בורר מנומק בקצרה ובתנאי שהצדדים עמדו בתנאים המקדמיים לקיום הליכי בוררות אלה.

  • מיועד לסכסוכים כספיים בלבד (ללא צורך בחוו"ד מומחים) ואישור מוקדם של הבורר;
  • הליך בירור מואץ!
  • הוצאות הבוררות מבוססות על טבלת עלויות קבועות ידועות מראש;
  • מי שפורץ את המסגרת התקציבית מחוייב לבדו בעלות נוספת!
  • אפשרות לבירור הסכסוך באמצעי וידאו (היוועדות חזותית, זום)!
  • בירור הסכסוך כולל 2 ישיבות מהותיות (הוכחות) עד 4 שעות!
  • פסק בוררות מנומק עד 80 יום ממועד סיום ההליכים!
  • מסגרת הבוררות קבועה לתקופה בת 6-7 חודשים כפוף להחלטת הבורר!
  • חיוב בהוצאות בוררות ושכ"ט עו"ד נקבע לפי תוצאות הבוררות!

 

הליך הבוררות פשוט ונגיש ואינו מחייב ייצוג משפטי אך כמובן שמומלץ תמיד להיוועץ עם עורך דין ולו "מאחורי הקלעים". לסכסוכים בהיקף של עד 100 אלף ₪ גיבשנו כללים ייחודיים בנפרד.

בוררות מואצת בעלות מוגבלת – בוררות 500!

אבן דרך

מועד

סה"כ ימים

הגשת טענות התביעה

15 יום

15 ימים

הגשת טענות ההגנה

15 יום

30 ימים

תשובת התביעה

5 ימים

35 ימים

גילוי מסמכים הדדי

10 ימים

45 ימים

עיון הדדי במסמכים

5 ימים

50 ימים

2 ישיבות הוכחות

30 ימים

80 ימים

סיכומים

20 ימים

100 ימים

פסק בוררות

80 ימים

180 ימים

סה"כ

180-210 ימים (30 יום כרצועת ביטחון)

180 ימים

• לפרטים נוספים יש ליצור קשר עם רונן סטי ושות'.

דברו איתנו

054-2603000