מינוי בורר

כל אדם עם מעלותיו וחסרונותיו וכולם "בשר ודם" בלבד. לא די באדם, אלא גם לדרך יש חשיבות. כיום, בעולם של טכנולוגיה מתקדמת קיימת חשיבות לניהול הליך בוררות פורץ דרך, לצד הליך משפטי רגיל, או בוררות רגילה אשר מסתפקת ב"חיקוי" של ההליך הנהוג בבית משפט.

כתבי מינוי הבורר/ים מאפשרים בחירה של מסלול הבוררות הרצוי (פסק סופי, ערעור בזכות בפני בורר, או ערעור ברשות בית משפט) ומינוי בפועל בחתימת הצדדים. בכל אחד מהם מתאפשר גם ניהול בוררות דיגיטלית VC™.

למותר לציין כי אם וככל שישנן שאלות ראוי לבררן קודם לחתימת כתב המינוי. אין באמור באתר ובנוסח כתבי המינוי כדי להוות המלצה, ייעוץ משפטי, או ייעוץ מכל סוג שהוא אחר ואין בו כדי להטיל אחריות כלשהי על הבוררים.

 "במקום לחפש את האשמים, חפשו את התרופה", הנרי פורד, הבוררים כבר ימצאו את האחראים...(ר.ס).

בהצלחה!

בוררות זה לא חיקוי של בית משפט דווקא | עו"ד רונן סטי

צור קשר