תחולתו של סעיף 3 לחוק הבוררות: הניתן להכריע בבוררות מחלוקת על דיירות מוגנת?

עו"ד דניאל ארנסט ועו"ד רונן סטי, יו"ר משותפים של הועדה לבוררות ולגישור

 

תחולתו של סעיף 3 לחוק הבוררות : הניתן להכריע בבוררות מחלוקת על דיירות מוגנת?

פסק דין זה עוסק בהלכת בית המשפט השוללת העברתם של ענייני דיירות מוגנת להכרעה בהליך בוררות.

בעניין הנדון, פנו הצדדים לבית הדין הרבני לשם ניהול הליך בוררות אשר יכריע בסכסוך ביניהם הנוגע לפינויו של המבקש מנכס אותו שכר ועליו חל חוק הגנת הדייר. לאחר מתן פסק הבוררות ולאחר שנדחה ערעורו לבית הדין הרבני הגדול מתבקש ביטולו מן הטעם שניתן מפאת חוסר סמכות לדון בעניין. ביהמ"ש דחה את בקשת המבקש משלושה טעמים מצטברים:

  1. בקשתו של המבקש הוגשה בחוסר תום לב שכן יש לתת חשיבות לכך שהמבקש נתן הסכמתו המפורשת לקיום הליך הבוררות בפני בית הדין הרבני ולקח חלק פעיל בקיום הליך הבוררות, המבקש, בין היתר, העיד וזימן לעדות עדים מטעמו, הגיש מסמכים לאישוש טענותיו ואף טרח והגיש ערעור על פסק הבוררות לבית הדין הרבני הגדול. ביהמ"ש ציין בקביעתו כי טענת העדר סמכות יש לטעון בתום לב ובהזדמנות הראשונה, והעלאת טענה מסוג זה רק לאחר שניתן פסק בורר צפויה להיות כלל בעוכריו של הטוען ולהכשיל את ניסיונו לבטל את הפסק.
  2. מעבר לכך מצא ביהמ"ש הנכבד כי לאור התנהגות והתנהלות המבקש בעניין הנדון שינו המשיבים מצבם לרעה.
  3. בנוסף, ראה ביהמ"ש להבחין כי אמנם בפסיקה ובספרות התגבשה גישה השוללת, ככלל, את העברתם של ענייני דיירות מוגנת להכרעה בבוררות מחשש להתניה על הזכויות הקבועות בדין. ואולם, במקרה הנדון נמצא כי כאשר הבוררות בענייני דיירות מוגנת מוגבלת לעילות הפינוי הקבועות בחוק, הרי שאין אנו נכנסים עוד בגדרי סעיף 3 לחוק הבוררות. על כן, יש לבחון כל מקרה יש לבחון לגופו ברוח סעיף 26 לחוק הבוררות.

 

(ראה ה"פ (י-ם) 5287/06 יזדי אליעזר נ' הקדש שלמה יעקב מוסאיוף ואח', מפי כב' השופט אהרן פרקש, ניתן ביום 24.6.09)

 

על פסק הדין, עו"ד דניאל ארנסט

על כן, שוב נוכחנו כי לביהמ"ש פרשנות שונה ממקרה למקרה ובעוד ענייני דיירות מוגנת אינם נדונים בהליכי בוררות, הרי שבמקרה הנדון ובהתחשב בהתנהלות המבקש, אין תחולה לסעיף 3 לחוק הבוררות השולל קיום הליך בוררות בנושאים מסוימים כדיירות מוגנת.

זאת ועוד, נראה כי הגיעה העת לבחון מחדש את הלכות בית המשפט הנוגעות לסעיף 3 ובמיוחד בסוגיית הכרעת הסכסוכים בתחום יחסי העבודה.

 

צור קשר