קוד סטי | בוררות

קוד סטי לבוררות, גישור ויישוב סכסוכים חובר במטרה לסייע לצדדים ולבאי כוחם "לנצח את הסכסוך" בהגינות וביעילות.
כללי סטי לבוררות כוללים טכניקות מתקדמות וייחודיות לניהול הליך הבוררות ופתרון סכסוכים עסקיים ואחרים.
המהדורה החדשה לשנת 2014 מאפשרת את הפעלת הקוד גם בסכסוך קיים שלא הוסכם מראש על קיום הליך בוררות.
הפעלת הקוד פשוטה:
1. העברת הודעה בדבר מינוי הבורר בציון מסלול הבוררות הרצוי (סופי ללא ערעור/ ערעור בזכות ללא תנאים מוקדמיים בפני בורר/ ערעור ברשות בפני בית משפט), עמ' 9 לכללי הקוד;
2. צירוף כתב המינוי או הסכם הבוררות הרלבנטי, עמ' 16 לכללי הקוד או אחד ההסכמים מעמ'56-59;
קוד סטי לבוררות יופעל וייושם בהתאם למסלול הבוררות הנבחר על פי כללי קוד סטי לבוררות של אותו מסלול ומשרדינו יזמן ישיבת בוררות מקדמית.
היה והצדדים מעוניינים להפעיל את הקוד אך תוך אימוץ כללי ברירת המחדל בחוק בלבד ניתן לעשות כן באמצעות סעיפים המינוי המפורטים בעמ' 16-17 לקוד.
כללי הקוד מציעים גם דוגמאות לסעיפי בוררות חוזיים. שילוב סעיפים אלה בחוזה מסדירים מראש את פניית הצדדים לבוררות במסלול הרצוי. בדרך זו ייפתר הסכסוך מחוץ ללא צורך לפניה לבית משפט, למעט מקרים חריגים ביותר.
למעוניינים בהליך גישור די בשליחת ההודעה בדבר מינוי עו"ד כמגשר בעמ' 10 לקוד בצירוף פרטי ההתקשרות.
אנו מאחלים לכל הפונים הצלחה ומקוים כל כללי קוד סטי יסייעו בידיכם למצוא מוצא הוגן ויעיל לפתרון סכסוכים.

לעיון בנייד יש לסרוק את הברקוד

 
צור קשר