עיוות דין אינו מהווה עילה עצמאית לביטול פסק בוררות

תמצית פסיקת בימ"ש עליון שלמה פרלמן נ' שמואל אלישיוב

 

רעא 779/10 שלמה פרלמן נ' שמואל אלישיוב

המבקשים: 1. שלמה פרלמן 2. דב קצנלבוגן

נגד המשיבים: 1. שמואל אלישיוב

2. מסעי בני ישראל בע"מ

3. ממורנד ניהול (1998) בע"מ

4. דוד סגל

בפני כבוד השופט יורם דנציגר

עובדות:

לאחר החתימה על שטר הבוררות התקיים דיון לפני הבורר במעמד המבקשים, וביום 21.8.2008 ניתנה החלטת הבורר לפיה זכויות המבקשים בנכס עומדות על 11% מהזכויות בנכס. לאחר שהתקיימו דיונים נוספים בין הצדדים האחרים להליך, ביום 6.7.2009 ניתן פסק הבוררות אשר קבע מי הם בעלי הזכויות בנכס, ובכלל זאת נקבע, בשנית, כי למבקשים 11% מהזכויות בנכס.

המבקשים הגישו בקשה לביטול ההחלטה ולביטול פסק הבוררות לבית המשפט המחוזי במסגרתה טענו כי על ההחלטה נודע להם רק מפסק הבוררות, אשר איזכר אותה, וכי ההחלטה והפסק ניתנו מבלי שהובאו לפני הבורר ראיות, כי ההחלטה והפסק מנוגדים לתקנת הציבור וכי הם מביאים לעיוות דין - ולפיכך קמה עילה לביטולם.

בימ"ש המחוזי- הגישו לביהמ"ש את שטר הבוררות, לא ניתן לקבוע כי תוקף פסק הבוררות פקע או כי חלף המועד למתן פסק הבוררות. בנוסף, דחה בית המשפט המחוזי את טענת המבקשים לפיה יש מקום לבטל את פסק הבוררות מאחר שהבורר פסק מבלי שהובאו בפניו ראיות, בקובעו כי המבקשים לא הניחו תשתית לטענה זו וכי מפסק הבוררות עולה בקיאות רבה בעובדות הסכסוך.

החלטת בימ"ש העליון- רשות ערעור על החלטות ביהמ"ש בענייני בוררות אינה ניתנת אלא במקרים חריגים בלבד, המעוררים שאלה עקרונית,משפטית או ציבורית, החורגת מעניינם הפרטי של הצדדים לבקשה, או במקרים בהם נדרשת התערבותו של בית משפט זה משיקולי צדק ומניעת עיוות דין. למשל: רע"א 3680/00 גמליאלי נ' מגשימים כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ, פ"ד נו

בנוסף, המבקשיםלא טענו שביקשו להוסיף טענות או ראיות לאחר הדיון שהתקיים, לכן אין הם יכולים לטעון כעת כי יש לבטל את הפסק בשל אי הידרשות הבורר לראיות.

כמו-כן, ביהמ"ש המחוזי קבע כי עיוות דין כשלעצמו אינו מהווה עילה עצמאית לביטול פסק הבורר, אלא מהווה טענת-נגד לפיה אין לבטל פסק בוררות אף אם מתקיימת אחת מהעילות המנויות בסעיף 24 לחוק הבוררות[סעיף 26(א) לחוק הבוררות, וכן ראו: עניין סגל, פסקה 17 להחלטתי].

כאשר המבקשים מבקשים לבטל פסק בורר בשל קיומם של קשרים בין הבורר לבין המשיבים עליהם להוכיח זאת. אדרבא כאשר מעורבותו של הבורר בסכסוך בקשר עם הנכס היא שהביאה אותם להפקיד בידיו את יישוב הסכסוך בינם לבין המשיבים 1 ו-2. המבקשים הרי ציינו כי בקיאותו בסכסוך היא שהביאה אותם לקיים את הבוררות לפניו.

הבקשה נדחית- יישאו בהוצאות משפט של המשיבים.

* האמור במסך זה אינו מהווה ייעו. משפטי כלשהו ולא תחליף לו.

 

צור קשר