ניסוח סעיף בוררות בינ"ל

אנשי עסקים וחברות מתקשרים בעסקאות בינלאומיות בתחומים שונים:

 

 1. הסכם הפצה מסחרי בתחום הריהוט, ביגוד, הנעלה, מזון או אחר;
 2. הסכם לבניית תחנת כח;
 3. הסכם השקעה בנדל"ן בחו"ל;
 4. הסכם למתן שירותים לחברה בחו"ל;
 5. הסכם לייבוא מוצרים בקשת תחומים רחבה;

 

הסכם שכזה הנו ליבת ההכנסות והרווחים עבור הצדדים. כל עוד הוא מקויים ברוח טובה ובהצלחה עסקית הכל מרוצים ובזמן כ"שעון שוויצרי".

ואולם, בעת משבר, הכל משתנה. דוגמאות למשברים הן רבות:

 1. תשלום מעוכב ללא סיבה, או עם סיבה בלתי מתקבלת על הדעת;
 2. תשלום מסורב;
 3. עיכוב בלוחות הזמנים בפרויקט;
 4. "איום" בדבר חילוט ערבות בנקאית;
 5. ליקויים במוצרים או בשירות;
 6. סכסוך אגב דרך התחשבנות או תוצאותיה;

ועוד ועוד.

 

בעת משבר הופך סעיף השיפוט בחוזה לחשוב ביותר. שום תשלום לא יתקבל, אלא אם כן הסכסוך ייפתר. פתרונו של הסכסוך טמון באותו סעיף שיפוט אשר נוסח בהסכם ולעיתים, לא קיבל מספיק תשומת לב.

סעיף השיפוט הנו הסעיף הקובע כיצד והיכן ייפתרו או יוכרעו הסכסוכים שבין הצדדים. אם לא נוסח סעיף כזה, אזי ברירת המחדל היא בבית המשפט.

אז קמה השאלה איזה בית משפט מוסמך להכריע בסכסוך:

 1. בית המשפט בישראל?
 2. בית המשפט של החברה הזרה (למשל בארה"ב, גרמניה, צרפת, פולין, ספרד וכיו"ב);
 3. האם חל הדין הישראלי?
 4. האם חל הדין הזר?
 5. איזה דין פרוצדוראלי חל?

ועוד שאלות רבות.

בר המקרים החשיפה של הצד הישראלי להתדיינות בחו"ל גבוהה בהרבה מן הסיכויים כי ההתדיינות תהיה בישראל. בחוזים רבים מציע הצד שכנגד כנקודת מוצא את בתי המשפט במדינתו.

הפתרון המקובל במשפט מסחרי בינלאומי הוא בוררות בינלאומית המאפשרת הכרעה אובייקטיבית, יעילה יחסית לבתי משפט ובתנאים ידועים ומקובלים מראש.

אלא שבוררות מחייבת הסכמה מראש ובכתב. ניסוח סעיף בוררות חוזי הוא עניין מכריע בסיכויי ההצלחה של הצד הישראלי (וכמובן הצד הזר) בעת סכסוך. ייצוג בהליך בוררות הנו משום התמחות נישה מיוחדת בה מתמחה משרדנו זה שנים.

בעת ניסוח סעיף בוררות רצוי כי הצדדים יתנו דעתם, בין היתר, על הנושאים הבאים:

 1. זהות מוסד בו יתברר הסכסוך וגרסת הכללים המתאימה של אותו מוסד;
 2. אפשרות לשילוב הליכים טרום בוררות כדוגמת משא ומתן וגישור בזמן קצוב;
 3. הדין החל על ההסכם;
 4. מקום הבוררות;
 5. שפת הבוררות;
 6. מספר הבוררים;

משרדנו מתמחה בבוררות מסחרית ובינלאומית ובכלל זאת ביישומם של כללי בוררות אשר נקבעו בהסכם המסחרי כדוגמת כללי בוררות ICC, בוררות LCIA, בוררות AAA וכן יישומם של כללי בוררות מטם ה – UNCITRAL.

בעת ניתוח סעיף השיפוט ו/או הבוררות שבין הצדדים ניתן לגבש אסטרטגיה משפטית נכונה הכוללת קשת פעולות, בין היתר:

 1. הודעה על פתיחת הליכי בוררות, או אחרים לפי תנאי הסעיף;
 2. פתיחת הליכים בלא הודעה;
 3. פניה לבית משפט למינוי בורר או לקבלת סעדים אחרים וקיום הנדרש לפי חוק הבוררות בישראל;
 4. סעדים דחופים כדוגמת צווי מניעה, צווי עשה, עיקולים, או הליכים אחרים.

לעיתים והדבר כבר עלה בידינו ניתן לשנות את תנאי הבוררות במקרים בה מדובר בתנאים בלתי מעשיים או שאינם בטובת הלקוח או הצדדים.

לסיכום, ניסוח סעיף בוררות, או סעיף שיפוט בינלאומי, קל וחומר סעיף לפתרון סכסוכים עסקיים מחייב התייחסות רחבה להיבטים שונים של הסכסוך והצדדים האפשריים לו.

 

צור קשר