מינוי עו"ד סטי כמגשר

מאז יצא ספרו של עורך דין סטי "דרך גישור להסכם" בשנת 2001 צבר עורך דין סטי מוניטין כמגשר מוביל. במהלך השנים גישר עורך סטי כמאות סכסוכים על פי מינויים של בתי משפט, או צדדים ובאי כוחם אשר בחרו להתגשר בפניו בתחומי המסחר, הבניה ואף אחרים וכן בהליכי בינלאומיים. רבים מהם הגיעו לכדי פתרון מוסכם אשר קיבל תוקף של פסק דין בבית משפט.

 

בהליך הגישור, בשונה מהליך הבוררות אין בידי המגשר להכריע. עליו לסייע בידי הצדדים לגבש פתרון מוסכם. הליך הגישור עשוי להיות אפקטיבי במקום בו הצדדים חפצים בגיבוש הסכמה. צדדים שאינם בשלים להליך גישור, צפויים לצאת כאשר שכרם בהפסדם ועדיף מבחינתם כי הסכסוך יוכרע בהליך בוררות.

 

הליך הגישור בפני עורך דין סטי כולל, כעניין של שגרה, ישיבות נפרדות עם הצדדים ובאי כוחם. אין כמו ישיבה נפרדת כדי לעמוד מקרוב על הצרכים האמיתיים של איש העסקים, הקבלן, היזם, אח או אחות בסכסוך עסקי משפחתי, הבדלי תרבויות בגישורים בינלאומיים וכיוצא באלו. כאשר יש בידי להבין את הרובד הנסתר של הסכסוך, ניתן לעתים לחבר את הצדדים לנוסחה מנצחת, נוסחה העדיפה על פני ההכרעה אחר שנים בבית משפט.

 

הליך הגישור כולל בדרך כלל עד 4 ישיבות עבודה. לעיתים ניתן לסיים את הגישור בפחות מכך ובגישורים מורכבים נדרשת עבודה רבה יותר. הדבר תלוי מאד במידת הנכונות של הצדדים ובשלותם להסכם.

 

3 שלבים מרכזיים:

  1. שלב הפתיחה והצגת עמדות הצדדים;
  2. שלב הניתוח בישיבות נפרדות ומשותפות;
  3. שלב ההסכמה מבוסס "א.מ.א" – אמות מידה אובייקטיביות.

היה והצדדים הסכימו על פתרון, הוא ינוסח בכתב וניתן לאישור בפני בית משפט כפסק דין. על פי הדין הישראלי גם אם טרם הוגשה תביעה, הרי ניתן לאשר הסדר גישור שגובש כפסק דין הניתן לאכיפה כפסק דין של בית משפט.

בעת פניה לעורך סטי לכהן כמגשר מקבלים הצדדים אגרת גישור הכוללת את כללי הגישור ועלויותיו ובהתאם נקבעת פגישה עבודה ראשונה. בהצלחה!

 

 

צור קשר