מאמרים בנושא בוררות

בוררות וגישור מחוץ לקופסא | עו"ד רונן סטי

הרצאתו של עו"ד סטי בבית לשכת עורכי הדין, 15.3.18

מהפכת הבוררות התיקון לחוק הבוררות נותן מענה לצורך בסיסי בעת ניהול הליכים משפטיים: זכות ערעור שנועדה לתקן טעות מהותית אשר נפלה בפסק הבוררות. אין ספק כי זכות הקיום של הליך בוררות, שהיה חסר אפשרות ערעור נורמטיבית המוסדרת בחקיקה, הלכה ונתערערה.
מסלולי הערעור בהליך בוררות - מבחן דרכים חוק הבוררות, תיקון מס' 2, התשס"ט – 2008 הוסיף שני מסלולי בוררות נוספים הכוללים אפשרות ערעור פרטית, או ברשות בית המשפט – הכל, לפי בחירת הצדדים בהסכם הבוררות. בבחירת הצדדים במסלול בוררות, הכולל ערעור, ייחשב כ"פסק בוררות" פסק הבוררות שניתן בערכאה הראשונה.
גישת פס"ח פתרון סכסוכים חכם גישת פס"ח גובשה על ידי מחבר מאמר זה, על רקע התמחות בת עשור שנים ויותר בפתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט. בבסיסה עומדת ההכרה בחשיבות התאמת הליך מתאים לפתרון הסכסוך: 9 מסלולי בוררות, מסלולי גישור שונים ומסלול חדשני, המציע תהליך של הערכה נייטרלית מוקדמת.
חבר הכנסת גדעון סער על תיקון חוק הבוררות והוקרת יזמי השינוי ביום 5.12.09 אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את חוק הבוררות (תיקון מס' 2), התשס"ח - 2008. ההיתה בידי הזכות להיות מהוגי השינוי החקיקתי, לנסח את הצעת החוק הראשונה וללות את ההליך עד לסיומו במהלך 4 שנים. להלן דברי הכנסת והקרדיט שניתן בהם ליזמים.
5 הערות על הבוררות בישראל הבוררות ככלי לפתרון סכסוכים מסחריים מקובלת בקהילייה העסקית כדרך עדיפה על פני פניה לבתי המשפט. בכפר הגלובלי פועלים מספר מוסדות בין-לאומיים מובילים בתחום הבוררות
עורך-דין או עושה שלום? על עורך הדין להיות יותר ויותר פותר בעיות במקום המנהל שלהן. הצלחתו נבחנת ביכולתו להיות "עושה שלום" ופחות בניהול הדין. כישרונו בניהול משא ומתן להשגת "הסכם מנצח", תבונתו בסלילת דרך אפקטיבית לפתרון הסכסוך מחוץ לבתי המשפט, או בסיועם, הם יתרונו היחסי
בוררות בין-לאומית לפי כללי ה – :ICC - אפשר גם אחרת בעוד הבוררות בישראל סובלת ממשבר אמון זוכה הבוררות הבין-לאומית לאמון ציבור קהילות העסקים והמשפט במדינות רבות בכפר הגלובלי
בוררות בבית הדין הבינ"ל של ה-ICC וזיקתה לישראל המציאות בישראל ובעולם מחייבת יצירת הליכי בוררות הנותנים מענה הולם לצרכי הקהילייה העסקית. על הדבר להתבצע הן בהליכי חקיקה אך בראש וראשונה ביצירת הסכמי בוררות "חכמים" ואפקטיביים כדוגמת כללי הבוררות של ה-ICC
מכללי הבוררות של ה – ICC לבוררות בישראל: מהווה לעתיד מבטיח כללי בית הדין לבוררות של לשכת המסחר הבינלאומית, ה – The international Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce , עשויים להאיר את הדרך לשינויים בדפוסי הבוררות בישראל והתאמתם לפסים המתאימים לצרכי הארץ ויושביה
עיכוב הליכים בבוררות בין – לאומית לפי אמנת ניו יורק התכלית המרכזית של אמנת ניו יורק הנה אכיפה יעילה של הסכמי בוררות בין-לאומיים, באמצעות קביעת סטנדרטים אחידים על פיהם ייאכפו הסכמים אלו. חשיבותה רבה גם בסוגיית עיכוב ההליכים בבית משפט עת עסקינן בהסכם בוררות עליו חלה אמנת ניו יורק.
המרת הליך גישור להליך בוררות – הראוי הוא? הוראות הדין המסדירות את כללי הליך הגישור מאפשרות המרת הליך של גישור להליך של בוררות ובתנאי שהליך הגישור הגיע לסיומו. הליכי הגישור והבוררות שונים בתכלית ומייצגים מסלולים שונים של פתרון סכסוכים: האחד על בסיס של הסכמה והשני, על בסיס של הכרעה, בדומה למשפט.
בוררות בסכסוכי משפחה עסקיים להערכתנו, היה והצדדים בחרו לפתור את הסכסוך בהליך בוררות הם יכולים להגדיר בהסכם הבוררות את סמכותו של בית-המשפט אשר יידון בתובענות הנובעות מהליך הבוררות. קרוב לוודאי כי הסכמה זו תהא מקובלת על בית המשפט שייבחר. יש בה כדי די לקדם וודאות ולייתר התדיינות מיותר
בוררות בדין העברי מדינת ישראל מקיימת מספר מערכות שיפוט. אחת המערכות המרכזיות הנה מערכת השיפוט הדתי באמצעות בתי-הדין הרבניים. מערכת זו דנה בסכסוכים השונים על-פי הדין העברי. היא מטפלת לעיתים אף בהליכי בוררות הנערכים בחסותה.
ביטול פסק בוררות - מתי? בית המשפט העליון פסק בשלהי שנת 2004 כי ביטול פסק בוררות מהווה צעד חריג ומיוחד[1]. צעד מסוג זה יינקט במקרים נדירים הנשענים על בסיס איתן. מדיניות זו מייצגת הלכה למעשה את מדיניות בתי המשפט בשאלת התערבותם בהליכי בוררות בכל הקשור לבקשות לביטול פסק בורר
בוררות עסקית עם ערכאת ערעור: עידן חדש ויישומו במשפט אנשי עסקים מעוניינים במקרים רבים בבירור מהיר, יסודי וקבלת "יומם" המלא להשמעת עמדתם בסכסוך טרם פתרונו. במשך שנים הם נרתעו מהליך הבוררות. הסיבה המרכזית היתה העדרה של ערכאת ערעור מהותית. זו, הוסדרה בתיקון לחוק המאפשר לאיש העסקים לבחור בין מסלול ערעור בזכות
כבוד הבורר? תוצאה קשה זו נובעת, בין היתר, מבחירת הצדדים לנהל הליך בוררות ללא אפשרות ערעור. יש להפיק לקח לטובת מקרים דומים. הסכם בוררות שאינו כולל אפשרות ערעור מאלץ את המפסיד הסבור כי הבורר טעה בהכרעתו, לטעון טענות כנגד התנהלות הליך זה, או נגד הבורר עצמו.
להוציא את העסקים מבית המשפט לאחרונה שוב למדנו כי כמות התיקים השנתית בבתי המשפט אינה משתנה באופן משמעותי. מספר התיקים לא קטן, הם פשוט מתחלפים בתיקים חדשים, מה שמלמד כי "ככר העיר השיפוטית" תהא עמוסה יתר על המידה גם בשנה הקרובה. נח לבוא בטרוניות למערכת אך האחריות רובצת גם על כתפי הפרק
סעיף בוררות בהסכמי סחר בינלאומי (בבית הדין הבינלאומי לבוררות של ה – ICC, לשכת המסחר הבינ"ל) - סעיף מיליון הדולר רבים מחוזי הסחר הבינ"ל של חברות ישראליות כוללים סעיף בוררות הקובע כי סכסוך בין הצדדים יוכרע בבית הדין הבינלאומי לבוררות של ה – ICC, לשכת המסחר הבינ"ל. במקרים אחרים, נקבע כי ייערך הליך בוררות בפני בורר או מוסד בוררות אחר. לתנאי סעיף זה וניסוחו השפעה מכרעת
פתרון כלכלי של סכסוכים עסקיים בבוררות פתרון כלכלי של סכסוכים עסקיים בבוררותעל פי מחקר השוואתי שפורסם בישראל בשנת 2007 נדרש שופט בישראל לטפל בממוצע ב – 2,335 תיקים בשנה. בישראל נפתחים יותר ממיליון תיקים בבתי המשפט והיא הפכה להיות לאחת המובילות במבחני העומס השיפוטי. לשם השוואה שופט בנורבגיה נד
מסלולי הערעור בבורות: מה עדיף? מסלולי הערעור בבורות: מה עדיף?מסלולי הערעור בהליך הבוררות אשר הוספו לחוק הבוררות ביום 12.11.08 הפיחו בחיי הליך זה חיים חדשים. הבוררות הפכה להיות למסלול עדיף לפתרון סכסוכים עסקיים על פני הדרך המתנהלת בבתי המשפט. עתה יש לתת את הדעת ולקבוע מי מבין שני מסלול
בוררות עסקית בעידן חדש בוררות עסקית בעידן חדששילוב סעיפי בוררות ויישוב סכסוכים בהסכמים קובע את הדרך לבירור והכרעת הסכסוך. לעיתים יש בו כדי להכריע את גורלו. כך לדוגמה, שילוב של סעיף בוררות הכולל את זהות הבורר ובמיוחד אם כולל הוא בורר מקצועי סולל את הדרך לבוררות ראויה לעומת הסת
בוררות עסקית:צפירת הרגעה לבוררים אם מישהו סבר כי פרשת ליברמן בה ניתן פסק דינו המהפכני של השופט דנציגר ביום 5.12.2010 בבית המשפט העליון שהפך "לקוד דנציגר לבוררים" תגרום למהפכה בגישת העליון לביטול פסקי בוררות, טעות מונחת בפניו.
"כבוד הבורר": אם יש ספק אין ספק בית המשפט העליון ערך "חוק וסדר" בכל הנוגע לחובות הגילוי הנאות בהליך בוררות ופסלות בוררים. בפסק דין מקיף, על פני כ - 80 עמוד קובע מפיו של כבוד השופט ד"ר יורם דנציגר כי לא היה מקום להעביר את הבורר, כב' השופט בדימוס ישי לוי מתפקידו. מדובר בפרשה המהדהדת בעני
לפתור את סכסוך הרופאים בבוררות בייסבול בחודש בוררות "בייסבול", או בשמה הפורמלי "Last Offer Arbitration" יושמה בהצלחה בסכסוכים הנוגעים לתנאי שכר במקרים שונים. היא מתאימה "כמו כפפה ליד" לסכסוך הנוכחי בין הסתדרות הרופאים והאוצר בדבר תנאי העסקת הרופאים ברפואה הציבורית. היא זכתה בזמנו לשם "בוררות בייסבו
"קוד דנציגר" לבוררים מה היקף חובת הגילוי החלה על בורר? האם כל הפרה של חובת הגילוי תביא בהכרח לפסילת הבורר ? עו"ד רונן סטי על פסק דינו של בית המשפט העליון מסוף שנת 2010 אשר יצר כללי אתיקה חדשים בתחום הבוררות, ומהווה לגישתו, מהפיכה אתית בתחום הבוררות.
צפירת הרגעה לבוררים אם מישהו סבר כי פרשת ליברמן בה נוסחו כללי גילוי נאות והעדר ניגוד עניינים תביא למהפיכה בתחום ביטול פסקי הבוררות הרי טעות מונחת בפניו. ביום 13.12.11 הכריע כב' השופט רובינשטיין כי אין לבטל את פסק הבוררות שניתן בפרשת אלרוב נדל"ן והילטון ישראל ע"H הבורר ד"ר י
ולמרות הכל: בוררות עסקית ולא בית משפט עו"ד רונן סטי סוקר במאמרו "ולמרות הכל בוררות עסקית ולא בית משפט" את הדרך ליישם הליכי בוררות בעלות סבירה על פני ניהול הליכים משפטיים בבית המשפט.
האם ניתן לקבל עיקול זמני בבוררות בינלאומית בבית משפט בישראל וכיצד? אחת הסוגיות המורכבות בבוררות בינלאומית הנה קבלת סעדים זמניים וביניהם סעד העיקול. מאמרם של עורכי הדין רונן סטי ולירן ינקוביץ עוסק בסוגיה זו תוך התייחסות לפסיקה הייחודית בישראל לנושא זה והתמודדות עמו.
הנמקת פסק בורר: קביעת תנאי סף בהסכם הבוררות והצורך בשינוי הלכה מאמרו של עו"ד סטי על הנמקת פסק הבוררות עוסק בצורך בהוצאת הלכה חדשה מפי בית המשפט העליון בדבר הטלת חובת הנמקה גבוהה יותר על בוררים.

 

צור קשר