ללמוד מפרשת חפציבה – גלובס

אם 20% מהאנרגיה אותה משקיעים הצדדים בבתי משפט יושקעו בפתרון הסכסוכים, מרביתם שויים להיפתר בהסכם או בהליך בוררות יעיל 

צור קשר