בוררות ובתי משפט

הליך הבוררות הנו הליך אוטונומי: הבורר, בדומה לשופט מקבל סמכויות לנהל ולהכריע את הסכסוך וזאת בהתאם לחוק הבוררות והתקנות המתאימות. יחד עם זאת הליך הבוררות מצוי תחת פיקוח מוגבל של בית משפט. כך לדוגמה פסק בוררות המכריע את הסכסוך מחייב את הצדדים בפני עצמו. ואולם, אכיפתו בהוצאה לפועל מחייבת קודם לכן את אישורו בבית משפט לפי סעיף 23 לחוק הבוררות. מקרה אחר בו מעורב בית המשפט הא כאשר מי מהצדדים מעוניין לבטל את פסק הבוררות , או אז נדרש אותו בעל דין לפנות לפי סעיף 24 לבית משפט ולהגיש בקשה מתיאמה. דוגמה נוספת נוגעת לבקשת צווים זמניים כדוגמת צווי עיקול במהלך הבוררות. ככל שצווים אלה נוגעים לצד ג', הדרך הנכונה היא לדעתינו לפנות אל בית המשפט. לפי סעיף 16 לחוק הבוררות. גם אם נעשיתה פניה לבורר הרי שכלל שימצא שהוא מוסמך לתת צו כזה יידרש אישורו של בית המשפט.מכאן שייצוג בהליך בוררות מחייב הבנה ובקיאות גם בקשר המיוחד הקיים בין דיני הבוררות ובין בית המשפט.
משרדינו פועל רבות בתפר הדק שבין הליך הבוררות ובית משפט וכלל זאת רכש המשרד ניסיון רב בייצוג לקוחות עסקים ואנשי עסקים בפני בית משפט בקשר עם הליכי הבוררות:
1.בקשה למינוי בוררים לפי סעיף 8 לחוק הבוררות
2.בקשה לאישור פסק בורר לפי סעיף 23 לחוק
3.הליכי ערעור ברשות לבית משפט
4.בקשות לצווי ביניים ופרט עיקולים בפני בתי משפט לפי סעיף 11 לחוק הבוררות
5.בקשות לאכיפת בתייחצבות עדים
6. בקשה להעברת בורר מתפקידו לפי סעיף 11 לחוק וכן בקשות בקשת נושאים נוספים
בתי המשפט פועלים הן כזרוע מפקחת על הליך הבוררות והבוררים והן כזרוע המסייעת בידי הבורר בתפקידו. ביצועם של תפקידים אלו נעשה על פי כללים הגקבועים בחוק הבוררות, תקנות הבוררות ופסיקת בתי המפשט בעניינים שונים כמו גם מדיניות המוכתבת על ידי בתי המשפט המחוזיים ובתי המשפט העליון.
בדרך כלל משרדינו מייצג באופן מלא עסקים בהליכי בוררות. יחד עם זאת לא פעם מתבקש משרדינו להצטרף לייצוג כמשרד המתמחה בדיני בוררות המטפל בנישה זו בבוררות המסחרית ובמיוחד בכל הנדרש מול בית המשפט. השלמה מקצועית זו מסייעת לצדדים בהשגת הישגים חשובה וניצחון משברים משפטיים.
 
צור קשר