ייעוץ משפטי ראשוני

 

טבעם של סכסוכים להסלים. לא פעם גישה משפטית לוחמנית מהווה "זריקת מרץ" לכך והצדדים מוצאים עצמם בתחלופת מכתבי התראה חריפים וניהול ההתדיינות ביניהם בבית המשפט על פני שנים. במשרדנו אנו מאמינים ואף הוכחנו פעמים רבות כי ניתן לפעול אחרת וביתר הצלחה. רובם המכריע של אנשי העסקים, מנהלי חברות, יחידים, בני משפחה ובני זוג מעוניינים לפתור את הסכסוך בדרך אפקטיבית וככל הניתן גם עניינית. ברור כי שליחת חיצים המתובלים בהתראות משפטיות אינה הדרך להשיג תוצאות אלה.

במסגרת הייעוץ הראשוני הניתן ללקוח אנו בונים עמו אסטרטגיה לניהול הסכסוך ופתרונו בדרכים אפקטיביות. לשם כך אנו נותנים דעתנו לא רק למצב המשפטי, אלא גם לאנשים ולדרך חשיבתם שהביאה לסכסוך הקיים. גישה זו המיושמת בדרך כלל תוך זמן קצר פותחת בפני הלקוח דרכים יישומיות נוספות לפתרון הסכסוך, חוץ מפניה לבית המשפט או תוך כדי ניהול משפט, כגון:

  1. בניית אסטרטגיית בית משפט ולצדה איתור הזדמנויות לפתרון הסכסוך באופן מעשי תוך כדי התקדמות המשפט.
  2. ניהול משא ומתן משפטי מתוכנן ומושכל על בסיסי תורת משא ומתן הישגי וגישות נוספות.
  3. ייצוג הלקוח בהליכי גישור תוך כדי איתור מגשר מקצועי ויישום גישת "דרך גישור להסכם".
  4. בניית מנגנון בוררות המתאים לצדדים ולסכסוך כולל יישומה המקצועי של ערכאת ערעור במקרים המתאימים.

 

אם הסכסוך כבר מצוי בבית משפט, ניתן ליישם דרכים אלו תוך כדי התדיינות שכן רב רובם של השופטים מעוניינים ובצדק לסייע לצדדים לפתור את הסכסוך, במקום לנהל אותו עד קץ הימים. יש לזכור כי יותר מ -מ - 80% מן הסכסוכים בבתי המשפט מסתיימים ללא צורך בהכרעת הסכסוך לגופו, אלא קודם למתן פסק דין. במציאות זו היתרון מצוי בידי הלקוח והפרקליט היודע לסלול את הסכסוך לפתרון חכם ואפקטיבי של הסכסוך.

יישומו של הייעוץ הראשוני נערך בקרב לקוחותינו המסחריים והפרטיים. כך, נמנעו לא פעם סכסוכים מיותרים ונפתרו אחרים. כמובן, במקרים המתאימים אנו מציעים ללקוח לפנות לבית המשפט ומייצגים אותו שם לפי צורך עד למתן פסק דין המכריע בסכסוך ושאינו ניתן לערעור. לעיתים, הדבר מתבקש שכן הלקוח נדרש להליכים אלה כתוצאה מיוזמה שנקט הצד שכנגד. על כך יש להגיב בעוצמה משפטית מתאימה. יחד עם זאת, יש תמיד לתכנן את "יום המחר" בבית המשפט ומחוצה לו.

במקום להסתפק בניהולם של סכסוכים בבתי המשפט אנו מאמינים כי תפקידו של עורך הדין הוא גם לאתר את הדרכים החכמות לפתרונם וליישם אותן בהצלחה; הייעוץ הראשוני הנו אבן הפינה לכך.

 

צור קשר