השר"פ של עולם המשפט

אכן הליך הבוררות דומה לשירות הרפואה הפרטית על יתרונותיו וחסרונותיו.  יחד עם זאת ראוי לתת תשומת לב לנתון הבא. ניהול משפט על תביעה של 10,000,000 ₪ כרוך באגרת משפט בסך של 250,000 ₪. לכן, אם צדדים מתכננים נכון את הליך הבוררות עם בורר מיומן עשוי הליך הבוררות להיות בעלות נמוכה יותר מאגרת בית משפט. בתיקים קטנים יותר הרי שיישום מספר כללי אצבע כדוגמת קביעת מגבלת מספר ישיבות המגבילה את מספר השעות בבוררות, קביעה כי כתבי הטענות של הצדדים יהיו גם עדויות היסוד שלהם, הגבלת היקף הסיכומים בכתב ועוד עשויים לייצר הליך בוררות מצויין בעלות סבירה ביותר. בדרך זו יהיה ניתן ליהנות מיתרונות הליך הבוררות ולהתגבר על החששות. כפי שציין עו"ד סטי בכתבה: "ניתן לתכנן ולהגביל מראש את זמני הטיעון והיקף הדיון בבוררות. ישנן טכניקות בבוררויות בחו"ל שאפשר ליישם אותן בארץ, וכך לאפשר בוררויות גם בסכסוך קטנים...ניתן גם לגבש שכר טרחת בורר שיהיה מבוסס על בסיס גלובאלי, ויוגבל למכסת שעות ידועה מראש כשחריגה ממנה תחייב בעלות נוספת, כך הבורר תהיה במחיר סביר וידוע." מכאן שיש פתרונות מעשיים אותם ניתן להשיג בישיבה מקדמית עם בורר המומחה בפתרון סכסוכים שכן בוררות אינה צריכה להיות חיקוי לבית משפט. כמי שחרט על דגלו פתרון סכסוכים מיטבי מחוץ לכותלי בית המשפט אין לי ספק כי בוררות עם אחריות הכוללת ערכאת ערעור הנה הדרך הנכונה לפתור סכסוכים עסקיים בזמן אמת ועדיפה על פני התדיינות בבתי משפט. זו הצעתנו ללקוחותינו כמו גם לציבור המתדיינים ועורכי הדין המעוניין בפתרון סכסוכים עסקיים.

לעיון במאמר לחץ כאן

צור קשר