העניין בבירור – כללי הבוררות של ה- ICC

מסילות הסחר 2009


לקהילת העסקים ולעורכי הדין בישראל מומלץ לאמץ את כללי הבוררות המקובלים בבית הדין הבין-לאומי של ה- ICC. הם עשויים לחולל מהפכה של ממש במשק הכלכלי בישראל.

צור קשר