בקשת העברת בורר מתפקידו בשל עיכוב הליך הבוררות והוצאת פסק הבוררות

עו"ד דניאל ארנסט ועו"ד רונן סטי, יו"ר משותפים של הועדה לבוררות ולגישור

 

בקשת העברת בורר מתפקידו בשל עיכוב הליך הבוררות והוצאת פסק הבוררות

המבקשים והמשיבים הנם שותפים לחברה הפועלת בתחום הפרסום ויחסי הציבור. משנתגלעו חילוקי דעות בין המבקשים לבין המשיבים בנוגע לאופן ניהול החברה, פנו אל בורר מוסכם. טרם הסתיים הליך הבוררות בין הצדדים, פנו המבקשים בבקשתם דנן לבהמ"ש שיעביר את הבורר מתפקידו. על סמך הוראות סעיף 11(1) ו- 11(2) לחוק הבוררות- היינו כי הבורר אינו ראוי לאמון הצדדים והתנהגותו של הבורר גורמת לעינוי דין. כן מבקשים המבקשים את העברת הבורר מתפקידו, מכוח הוראת סעיף ט"ו לתוספת לחוק הבוררות.

החלטת בית המשפט

  1. ניהול לוח הזמנים בהליך הבוררות

אף כי אין חולק כי הבורר לא עמד בלוח הזמנים בו נקב המחוקק בסעיף ט"ו לתוספת לחוק הבוררות, היינו לסיים את הליך הבוררות תוך 6 חודשים, ולמעשה הבוררות נמשכה כשנתיים, אין הדבר  מצדיק סעד בדמות העברת הבורר מתפקידו. ביהמ"ש הגיע למסקנה זו, עת בחן את הסכם הבוררות, לפיו הגיעו הצדדים להסכמה כי הבורר משוחרר מן המועד למתן פסק הדין, כלשון הסכם הבוררות. ביהמ"ש מצא לציין כי לו ביקשו הצדדים להאריך את תקופת הזמן לסיום ההליך, היו מציינים זאת במפורש ונוקבים בתקופה ארוכה יותר. כן ציין בימ"ש כי שעה שנושא זה מוסדר בהסכם הבוררות אין צורך להידרש להוראות התוספת לחוק הבוררות, שתוקפה מחייב אך במקרה שאין בין הצדדים הסכמה כלשהי.

 

  1. הבורר לא גרם לעינוי דין

בימ"ש פסק, על סמך עיון בהחלטות הבורר, כי לא רק שהבורר לא גרם לעינוי דין שכן החלטותיו בעניין נתנו, אלא שבהתנהלות המבקשים עצמם היה ויש (על ידי הגשת בקשת העברת הבורר מתפקידו דנן) משום הכבדה על התקדמות הליך הבוררות ועיכובו.

 

  1. הבורר ראוי לאמון הצדדים

כדי לתת מענה לשאלה זו, יש לבחון הדבר מנקודת המבט האובייקטיבית ולאו דווקא מנקודת מבטו הסובייקטיבית של צד מתדיין. על בימ"ש לבחון האם, מנקודת מבטו האובייקטיבית של האדם הסביר, קיימת אפשרות של ממש למשוא פנים כלפי אחד הצדדים. לאחר בחינת נסיבות המקרה, מצא בהמ"ש כי אין ממש בטענת המבקשים כי הבורר אינו ראוי לאמון הצדדים ועל כן דחה טענה זו.

(ראה הפ (ת"א)  000468/08 עופר & הרץ בע"מ ואח' נ' ליניאל DDB בע"מ ואח', מפי כב' השופט נ. ישעיה, ניתן ביום 30.7.09)

על פסק הדין, עו"ד רונן סטי

בעוד הבורר מוסמך לנהל את הליך הבוררות, קיימים בידי בעלי הדין אמצעים "קשים"  שיש בהם כדי לפגוע במרקם העדין הקיים בבסיסו של ההליך השיפוטי. מדהים עד כמה עשויה להיות היד "קלה" על ההדק עת עסקינן בבקשה להעביר בורר מתפקידו, הגם שנתן החלטות בענייני הבוררות והלו"ז אינו בשליטתו המלאה, לעומת הימנעותם של בעלי דין להעז לנקוט בצעד מסוג זה עת מדובר בשופט היושב בדין. ראוי כי שימוש בבקשות "קשות" מסוג זה, כמו גם הניסיונות לקשור לבורר בדיעבד התנהלות הנגועה ב"משוא פנים" על בסיס רעוע בעטיו של סעיף 24 לחוק, יטופלו ב"יד קשה" בבית המשפט, במיוחד כאשר בקשות מסוג זה ראויות לדחייה.

בבקשות אלו קיים לבית המשפט תפקיד מכריע בהגנה ראויה על מוסד הבוררות, כמו גם הבוררים ומכאן חשיבותו של פסק דין זה.

 

צור קשר